Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зміст та організація днів здоров’я з дітьми дошкільного віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Місце днів здоров’я у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку
1.1. Основні завдання проведення днів здоров’я у дошкільних закладах
1.2. Основні методичні принципи проведення днів здоров’я у дошкільних закладах
2. Проведення рухливих ігор в структурі організації днів здоров’я
2.1. Місце і роль рухливих ігор в фізичному вихованні дошкільників
2.2. Методичні принципи проведення рухливих ігор
3. Виховні аспекти проведення днів здоров’я
3.1. Виховне значення фізичних вправ
3.2. Виховання мотивації до здорового способу життя
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У перші шість років життя фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини. У цей період закладаються основи здоров’я, повноцінного фізичного розвитку та виховуються основні риси особистості людини. Тому створення діючої системи фізичного виховання дітей 3-6 років завжди є основним обов’язком педагогічного впливу дошкільного закладу. 

Фізичне виховання має здійснюватися в тісному взаємозв’язку з моральним розумовим, естетичним та трудовим. Саме за такого підходу воно буде сприяти формуванню всебічно розвиненої особистості. 

Важливе місце в структурі фізичного виховання займають тематичні фізкультурні свята, зокрема дні здоров’я. Під час виконання вправ, проведення рухливих ігор діти не лише зміцнюються фізично, але й отримують уявлення про моральні поняття чесності, доброзичливості, відповідальності, етики поведінки тощо. Емоційна насиченість переважної більшості вправ посилює їх вплив на формування особистості дитини. 

Фізичні вправи та ігри в рамках проведення днів здоров’я здійснюються в колективних формах. А отже, під час занять з фізичної культури у дітей розвивається почуття колективізму, дисциплінованості, організованості, тобто якості, потрібні в майбутньому навчанні або трудовій діяльності людини. 

Отже, актуальність теми полягає у необхідності визначення основних підходів до використання конкретних форм фізичної культури в структурі днів здоров’я та розробки методичних принципів їх проведення. Також актуальним є питання співвідношення фізичного і морального виховання  в рамках проведення днів здоров’я та інших тематичних фізкультурних свят. Адже значні досягнення у розвитку фізичних якостей та формуванні рухових навичок підростаючого покоління можуть стати непотрібними для суспільства, якщо молодь не матиме міцних позитивних моральних рис, не буде активно працювати на благо суспільства. Таким чином, суспільно корисний ефект фізичного виховання визначається тим, наскільки тісно взаємопов’язане фізичне і моральне виховання. 

Об’єктом дослідження в курсовій роботі виступає процес фізчиного виховання дітей дошкільного віку в контексті організації і проведення днів здоров’я у дошкільному закладі.

Предмет дослідження - система формування і організаційного забезпечення днів здоров’я.

Тема фізичного виховання дошкільників достатньо добре висвітлена у спеціальній педагогічній літературі, де окрім загальних рекомендацій щодо організації життя дітей у дошкільному закладі, режиму чергування праці і відпочинку, додержання гігієнічних умов тощо значну увагу приділено й організації днів здоров’я як одному з різновидів тематичних фізкультурних свят, подані методичні рекомендації щодо їх підготовки та проведення, ролі вихователя під час цих заходів, співвідношенню різних форм фізичної культури. 

Джерельною базою при написанні роботи слугували роботи вітчизняних авторів: педагогів-методистів з організації фізичного виховання у дитячих дошкільних закладах. Особливо можна відзначити роботи Е. С. Вільчковського (Методика фізичного виховання у дитячому садку. - К., 1979;  Заняття з фізичної культури в дитячому садку. - К., 1985; Форми виховання дітей у дошкільному закладі. - К., 2001) та А. П. Щербака (Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. - М., 2001). 

Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків та списку використаної літератури.   

 

Список використаних джерел: 
 1. Андрощук Н.В., Леськів А.Д.,Мехоношин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів. - Тернопіль: ТДІЇУ, 2000. - 168 с.
 2. Боберський І. Рухливі забави та ігри. - Львів: НТШ, 2001. - 64 с.
 3. Борисова З.Н., Сабаль В.З.Історія дошкільної педагогіки. Хрестоматія. Видавниче об'єднання «Вища школа».- К., 1997.-143с.
 4. Вільчковський Е. С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. - К., 1985. 
 5. Вільчковський Е. С. Методика фізичного виховання у дитячому садку. - К., 1979. 
 6. Вільчковський Е. С. Форми виховання дітей у дошкільному закладі. - К., 2001. 
 7. Гужаловський А.А. Основы теории и методики физической культуры. ―М.: Физкультура и спорт, 1986. ― 366 с.
 8. Деминський А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. ― Донецьк: АО Донеччина, 1995. ― 520 с.
 9. Детская спортивная медицина/ Под ред. С.Б.Тихвинського и С.В.Хурщева. ―М.: Медицина, 1991. ― 560 с.
 10. Дмитренко Т. І. Спортивні вправи і розваги для дітей дошкільного віку. - К., 1976.  
 11. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. - К., 1973.  
 12. Єфімова Н.Г. Методика проведення рухливих ігор.-К.:Рад.школа, 1969.- 104 с.
 13. Иващенко Л.Я. Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно оздоровительных занятий. ― К.: УГУФВС,1994. - 126 с.
 14. Козленко Н.А., Мацулевич В.П. Физическое воспитание в. подготовительных классах.- К.: Рад.школа, 1988.-144с.
 15. Круцевич Т.Ю.Теория и методика физического воспитания  //  Киев,2003.−С.165-173.
 16. Ленерт Г. Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного возраста. - М., 1979. 
 17. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей: Навчальний посібник для фізкультурних вузів. - Львів: "Штабор", 1997. - 204 с.
 18. Литвин Я.С. Сюжетні ігри та імітаційні вправи для дітей - К.: Здоров'я, 1988,- 189 с.
 19. Матвеев Л.П. Теория й методика физической культури: Учебн. для ин-тов физ. культури. - М.: "ФиС", 2000. - 543 с.
 20. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - М., 2001.
 21. Семейкин И. А., Красавина В. Ф., Дудар В. А.  Актуальные проблемы физического и трудового воспитания дошкольников. - Омск, 2000.  
 22. Слупский Л.Н. Волейбол. Активные методы обучения // Физическая культура в школе, 1987. - №11. - С. 23-25.
 23. Шарыпова Л. В. Физическое воспитание детей младшего дошкольного возраста. - Норильск, 2001.
 24. Шилкова И. К., Большев А. С., Силкин Ю. Р. Здоровьеформирующее физическое развитие. Развивающее двигательные программы для детей 5-6 лет. - М., 2001. 
 25. Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. - М., 2001.  
 26. Юдина Г. Главное чудо света. - М., 1995. 
6442
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).