Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 1 з дисципліни "Фінанси". Самостійна робота і поточний контроль.

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МОДУЛЬ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА І ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
 
Змістовий модуль 1. Фінанси та фінансова система
 
Тема 1. Сутність фінансів та їх роль у суспільстві
1.1. Сутність фінансів
1.2. Функції фінансів
1.3. Моделі фінансових відносин
1.4. Фінансово – кредитний механізм
Практичні вправи та завдання
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 2. Фінансова система
2.1. Поняття фінансової системи та її структура.
2.2. Державні  централізовані фінанси.
2.3. Децентралізовані фінанси.
Практичні вправи та завдання
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 3. Фінансова політика
1.Сутність фінансової політики
2.Історичні типи фінансової політики
3.Напрями фінансової політики
Практичні вправи та завдання
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 4. Бюджетна система і бюджетний устрій України
4.1.Сутність бюджету та бюджетних відносин
4.2.Структура бюджетної системи України.
4.3. Бюджетний процес
4.4. Бюджетне регулювання. 
Практичні вправи та завдання
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 5. Доходи та видатки Державного бюджету
1. Сутність доходів Державного бюджету. 
2. Сутність видатків бюджету,їх види.
3. Дефіцит бюджету, види та джерела покриття.
Практичні вправи та завдання
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 6. Державний кредит і державний борг.
Тема 7. Управління держаними фінансами
7.1. Основні методи управління державними фінансами.
7.2. Міністерство фінансів, як суб”єкт управління.
7.3. Державне казначейство, його функції.
7.4. Державний фінансовий контроль.
Практичні вправи та завдання
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 8. Формування і використання місцевих бюджетів
8.1. Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічному розвитку регіонів
8.2.  Доходи місцевих бюджетів.
8.3. Видатки місцевих бюджетів.
Практичні вправи та завдання
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 9. Фінанси суб”єктів господарювання
9.1. Основи організації фінансів підприємств.
9.2. Фінансові ресурси підприємств.
9.3. Формування та використання прибутку підприємств.
Практичні вправи та завдання
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
Тести поточного контролю з правильними відповідями
 
Фото Капча