Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 1 з дисципліни "Геодезія". Топографічні плани та карти

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З ГЕОДЕЗІЇ
1. Предмет геодезії.
2. Завдання і роль геодезії в народному господарстві.
3. Короткий історичний огляд розвитку геодезії та уявлення про форму і розміри Землі.
4. Розвиток геодезії в Україні та організація геодезичної служби.
5. Поняття про форму і розміри Землі.
 
Тема 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ТОЧОК НА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ
1. Основні системи координат, які застосовуються в геодезії: географічна; геодезична; астрономічна; геоцентрична система прямокутних просторових координат; система плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера; абсолютні та відносні висоти точок місцевості.
2. Поняття про план, карту та профіль земної поверхні.
 
Тема 3. МЕТОДИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ НА КАРТАХ І ПЛАНАХ
1. Методи проекцій.
2. Вплив кривини Землі на горизонтальні віддалі та висоти точокі.
3. Масштаби топографічних планів та карт.
4. Розграфлення та номенклатура топографічних карт і планів.
5. Умовні знаки.
6. Елементи рельєфу і його зображення на картах та планах.
7. Математична основа та позарамкове оформлення топографічних карт і планів.
8. Поняття про цифрову топографічну карту, фото плани та ортофотоплани земної поверхні.
 
Тема 4. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТАХ
1. Визначення номенклатури листа карти за заданими географічними координатами точки.
2. Визначення довжин ліній по карті.
3. Визначення географічних та прямокутних координат точок.
4. Побудова точки по карті за географічними або прямокутними координатами.
5. Визначення висот точок за горизонталями.
6. Визначення крутості схилу.
7. Побудова на карті осі траси із заданим ухилом.
8. Побудова профілю місцевості.
9. Визначення дирекційних кутів та азимутів по карті.
 
Тема 5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ДІЛЯНОК НА ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ
1. Графічний спосіб визначення площ.
2. Аналітичний спосіб визначення площ.
3. Механічний спосіб визначення площ. Теорія полярного планіметра.
 
Тема 6. ОРІЄНТУВАННЯ ЛІНІЙ
1. Азимути.
2. Зближення меридіанів.
3. Дирекційні кути.
4. Зв’язок між дирекційними кутами та азимутами.
5. Передача орієнтирних напрямків через кути повороту.
6. Орієнтування карти на місцевості.
 
Тема 7. НАЙПРОСТІШІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ ТА ВИМІРЮВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ
1. Поняття про геодезичні вимірювання.
2. Вимірювання віддалей мірними стрічками та рулетками.
3. Визначення віддалей, які недоступні для вимірювання рулетками.
4. Приведення похилих ліній до горизонту.
5. Побудова перпендикулярів на місцевості за допомогою екера. Екерне знімання місцевості.
Фото Капча