Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 2 з дисципліни "Фінанси". Податкова система та фінансовий ринок

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Змістовий модуль 2. Податкова система та фінансовий ринок
 
Тема 10.  Податкова система та принципи її формування
10.1. Економічна сутність податків
10.2. Елементи податку, їх характеристика.
10.3. Класифікація податків та їх види.
10.4 .Принципи формування податкової системи.
10.5. Податкова служба в Україні.
Тестові завдання
Завдання для розрахунків
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 11.  Загальнодержавні податки 
11.1. Податок на прибуток.
11.2. Податок з доходів фізичних осіб.
11.3.Плата за землю.
11.4. ПДВ.
11.5. Акцизний податок
Тестові завдання 
Завдання для розрахунків 
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 12. Страхування та страховий ринок
12.1.Сутність страхування.
12.2. Форми та страхування.
12.3. Галузі страхування.
12.4. Страховий ринок.
Тестові завдання 
Завдання для розрахунків 
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 13.Фінансовий ринок та його структура
13.1. Поняття фінансового ринку. Типи фінансових ринків.
13.2. Фондовий ринок та його учасники.
13.3. Фондова біржа.
Тестові завдання 
Завдання для розрахунків 
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 14. Цінні папери
14.1. Поняття цінних паперів та їх види.
14.2. Оцінка цінних паперів
14.3. Види акцій.  Методика розподілу дивідендів по акціям.
14.4. Види облігацій. Методика нарахування відсотків.
Тестові завдання 
Завдання для розрахунків 
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
 
Тема 15. Міжнародні фінанси
15.1.Міжнародна фінансова політика, її типи та інструменти.
15.2. Валютний ринок. Курси валют.
15.3. Міжнародний валютний фонд
15.4. Світовий банк.
Тестові завдання 
Завдання для розрахунків 
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
Тести поточного контролю з правильними відповідями
Фото Капча