Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 2 з дисципліни "Геодезія". Вертикальне знімання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Тема 8. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ
1. Види нівелювання.
2. Геометричне нівелювання.
3. Способи визначення висот точок поверхні.
4. Вплив кривини Землі та рефракції на результати нівелювання.
 
Тема 9. ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ПРОМЕНЕМ
1. Будова нівелірів та їх характеристики.
2. Основні частини нівелірів:
2.1. Зорова труба;
2.2. Сферичний та циліндричний рівні;
2.3. Компенсатор.
 
Тема 10. ПЕРЕВІРКИ НІВЕЛІРІВ ТА РЕЙОК
1. Перевірки та юстирування нівелірів.
2. Нівелірні рейки.
 
Тема 11. ТЕХНІЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ
1. Класифікація та схеми побудови нівелірних мереж.
2. Нівелірні знаки.
3. Технічне нівелювання.
4. Зрівноваження нівелірних ходів та обчислення висот точок.
 
Тема 12. ТРАСУВАННЯ ЛІНІЙНИХ СПОРУД
1. Загальні відомості про трасу і трасування.
2. Камеральне та польове трасування.
3. Розрахунок кривих.
4. Пікетажний журнал.
5. Способи детального розмічування кривих.
6. Порядок нівелювання пікетів та поперечників.
 
Тема 13. КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ ТА ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ НІВЕЛЮВАННЯ.
1. Побудова повздовжнього та поперечного профілів.
2. Проектування елементів лінійної споруди.
3. Нівелювання поверхні.
4. Побудова топографічного плану за матеріалами нівелювання поверхні.
5. Передача відміток в котлован.
Фото Капча