Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з дисципліни "Банківська справа": змістовий модуль 1

Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
 
 Як необхідно змінити норму обов’язкових резервів, якщо потрібно зменшити грошову масу в обігу?
+ підвищити;
- знизити;
- залишити без змін;
- величина грошової маси не залежить від норми обовязкового резервування.
 
 Як необхідно змінити облікову ставку, якщо потрібно зменшити грошову масу в обігу?
+ підвищити;
-знизити;
- залишити без змін;
- величина грошової маси не залежить від облікової ставки.
 
 Які операції на відкритому ринку необхідно проводити НБУ, якщо потрібно -збільшити грошову масу в обігу?
+ продавати державні цінні папери;
- купувати державні цінні папери;
- підвищити норму обов’язкових резервів;
- підвищити облікову ставку.
 
 В чому полягає головне завдання НБУ?
- контролювати чи дотримуються КБ вимог чинного законодавства;
- обслуговувати КБ;
+ забезпечити сталість національних грошей;
- забезпечити фінансове обслуговування уряду.
 
 Які з названих функцій виконує "банк банків"?
- кредитує уряд;
- зберігає золото-валютний запас країни;
+ кредитує банки;
- емітує гроші.
 
 Для чого НБУ купує валюту на валютному ринку?
- щоб знизити курс іноземної валюти;
- щоб підвищити курс іноземної валюти;
+ щоб поповнити золото-валютний запас;
- щоб знизити запаси в національній валюті.
 
 Що таке депозит?
- гроші, перераховані з одного банку до іншого;
- гроші на поточних рахунках підприємств;
+ вклад у грошовій формі, розміщений у банку юридичною чи фізичною особою;
- гроші, що зберігаються в банку.
 
 Що відноситься до основного капіталу КБ?
- статутний фонд;
- нерозподілений прибуток;
- резервний фонд та нерозподілений прибуток;
+ статутний та резервний фонди.
 
 Що таке банківський вексель?
+ боргове зобовязання банку;
- боргове зобовязання третьої особи;
- боргове зобовязання вкладника;
- боргове зобовязання позичальника.
 
 Яким шляхом формується статутний фонд КБ, створеного у формі акціонерного товариства?
- випуску акцій та облігацій;
+ випуску простих та привілейованих акцій;
- внесків засновників;
-за рахунок прибутку.
 
Що таке залучені кошти КБ?
- вклади юридичних осіб;
- вклади громадян;
+ вклади фізичних та юридичних осіб;
- отримані кредити.
 
 Банки залучають міжбанківські кредити для:
- регулювання своєї ліквідності;
- поширення своєї кредитної діяльності;
- покриття нестачі в кредитних ресурсах;
+ все перераховане вірно.
 
 Ставка рефінансування – це:
- ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам;
- ставка, за якою центральні банки переобліковують комерційні векселі;
+ ставка, за якою центральні банки переобліковують комерційні векселі доти - обліковані комерційними банками;
- вірної відповіді немає.
 
Ощадні вклади – це:
- кошти призначені для здійснення поточних розрахунків і можуть бути в будь-який - час частково або повністю поповнені чи використані;
+ кошти призначені для нагромадження грошових заощаджень;
- депозити, що відкриваються клієнту при відкритті ним поточного рахунку;
- вірної відповіді немає.
 
 Які види акцій ви знаєте?
- прості і звичайні.
- привілейовані і привласнені.
+ прості і привілейовані.
- вірної відповіді немає.
 
Прості і привілейовані акції розповсюджуються серед:
+ юридичних і фізичних осіб.
- фірм і організацій.
- банків.
- взагалі не розповсюджуються.
 
Активні операції :
+ пов’язані з розміщенням коштів з метою отримання доходу та підтримання рівня ліквідності.
- забезпечують формування банківських ресурсів, необхідних банку зверх його власних коштів.
- всі відповіді вірні.
- вірної відповіді немає.
 
До пасивних операцій належать:
- залучення коштів на депозитні рахунки;
- не депозитне залучення коштів.
+всі відповіді вірні.
- вірної відповіді немає.
 
Забороняється надавати кредит на:
+ купівлю цінних паперів, які формують статутний фонд інших підприємств;
- модернізацію невиробничих фондів підприємств;
- купівлю нерухомого майна;
- фінансування капітальних вкладень.
 
 Кредит, що надається одному позичальнику, не повинен перевищувати
- 25% статутного фонду;
- 8 - кратного розміру власних коштів банку;
- 15% власних коштів;
+ 25% власних коштів.
 
Порядок повернення кредиту і процентів за користування ним визначається
- положенням НБУ " Про кредитування".
+ кредитною угодою.
- Законом "Про банки і банківську діяльність".
- наказом по банківській установі.
 
Для зменшення кредитних ризиків банк формує резерви, величина яких залежить від
- індексу інфляції за певний період.
- процентної ставки НБУ по кредитах.
+ ступеня кредитного ризику.
- суми виданого кредиту.
 
 Загальна сума виданих кредитів не повинна перевищувати n-кратного розміру власних коштів
- n=0,25.
Фото Капча