Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з дисципліни "Банківська справа": змістовий модуль 2

Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
 
 Банки з цінними паперами можуть виконувати такі операції:
-посередницькі;
-депозитарний облік;
-клірингові розрахунки;
+все перелічене.
Установлено такий норматив загальної суми інвестування в цінні папери:
- 15%;
- 30%;
- 45%;
+ 60%.
Відповідно до законодавства України форму випуску цінних паперів визначає:
-Національний банк України;
-Державна комісія і цінних паперів та фондового ринку;
+ емітент;
-інвестор.
Брокерська діяльність – це:
-діяльність з підготовки та розміщення цінних паперів на ринку;
+ діяльність від імені, за дорученням і коштом клієнта, в наслідок якої посередник отримує прибуток у вигляді комісійної винагороди;
-діяльність посередника за свій рахунок і від свого імені, а основний його дохід - це маржа (різниця між цінами продавця і покупця);
-діяльність із купівлі-продажу майна.
Мета акцепту – це:
+ засвідчити згоду боржника з умовами векселя;
-отримати можливість регресної вимоги до попередніх власників векселя;
-засвідчити передачу векселя до нового тримача;
-отримати можливість нотаріального оскарження.
Акредитив може бути відкритий для розрахунків
+ тільки з одним постачальником
-з двома постачальниками
кількість постачальників не обмежена
- всі відповіді невірні
Які функції векселя в економіці:
- кредитна, страхувальна, забезпечувальна, інвестиційна;
- кредитна, фінансова, інвестиційна;
+ кредитна, розрахункова, забезпечувальна, інвестиційна;
- розрахункова, забезпечувальна, стимулювальна.
Бенефіціар - це особа
-яка відкриває акредитив
+на користь якої відкривають акредитив
-банк платника
- банк отримувача
Строк дії вимоги-доручення
-1 день;
-3 дні;
+20 днів;
-обмежень не встановлено.
В чому суть трастових послуг банку
-в купівлі-продажу валюти
+ в управлінні майном клієнта
- в розпорядженні успадкуванням
- у втраті прав власності на майно клієнта
Що таке факторинг
+ купівля банком у клієнта дебіторських рахунків
- переказ коштів з рахунків покупця на рахунок постачальника
- позика під дебіторські рахунки
- погашення кредиторської заборгованості
Кредитний ризик це:
+ падіння прибутків банку або втрата частини капіталу внаслідок неповернення позичальником боргу та несплати відсотків.
- зобов’язання третьої сторони повернути кредит за позичальника.
- система економічних відносин, яка передбачає створення спеціальних фондів громадських коштів і їх використання при поверненні кредитів.
- всі відповіді вірні.
До комісійних операцій банків із векселями належать:
- інкасування;
- доміциляція;
- зберігання векселів;
+ всі відповіді вірні.
Кореспондентські відносини можуть бути:
- прямі та непрямі;
+ прямі, між комерційними банками і НБУ.
 непрямі, між фізичними особами і НБУ.
- всі відповіді вірні 
ЛОРО - це: 
+ рахунок відкритий комерційним банкам, банку-кореспонденту (ваш рахунок у нашому банку). 
- рахунок даного комерційного банку в банку-кореспонденті (наш рахунок в вашому банку).
- рахунок відкритий фізичним особам. 
-вірної відповіді немає
СЕП - це:
+ комплекс програмно-технічних засобів призначених для виконання міжбанківських розрахунків.
- рахунок відкритий комерційним банкам, банку-кореспонденту (ваш рахунок у нашому банку). 
- комплекс адміністративних засобів призначених для виконання міжбанківських розрахунків.
-вірної відповіді немає.
АВІЗО – це:
- перевірка відповідності початку і відповідності МФО з метою виявлення їх тотожності і вірності їх взаємних розрахунків шляхом співставлення бухгалтерських оборотів, що були зроблені в різних установах банку.
-поставка валюти через визначений термін за курсом на день укладання угоди.
+ офіційне повідомлення, що містить розпорядження однієї установи банку іншій про зарахування на рахунок клієнта або списання з його рахунку відповідної суми.
-вірної відповіді немає.
Форми валютних операцій:
-Спот, форвард, опціон
+Індосамент, оптіон, фічерс.
-Авізо, аваль, лоро.
-Всі відповіді вірні
 Спот це:
- поставка валюти через визначений термін за курсом на день укладання угоди.
+ поставка валюти здійснена на другий робочий день (без урахування дня продажу) курс фіксується на день купівлі-продажу (сьогодні на післязавтра). 
- поставка валюти через визначений термін за узгодженою ціною.
- поставка товарів через невизначений термін за узгодженою ціною.
Форвард - це: 
+ поставка валюти через визначений термін за курсом на день укладання угоди. 
- співвідношення обміну між двома валютами, що визначається з курсів цих валют до третьої (долар).
- поставка товарів через визначений термін за узгодженою ціною.
- вірної відповіді немає
Крос-курс це:
-співвідношення обміну між трьома валютами, що визначається з курсів цих валют до третьої (долар).
+ співвідношення обміну між двома валютами, що визначається з курсів цих валют до третьої (долар).
-співвідношення продажу між валютами, що визначається з курсів цих валют.
- вірної відповіді немає.
Інкасо –це:
+ операція по стягненню грошових коштів з платника на користь одержувача.
- доручення одного банку іншому провести оплату ТМЦ за рахунок заздалегідь визначених джерел.
- операція по відкриттю поточного рахунку.
-
Фото Капча