Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зниження витрат виробництва та вплив його на результати господарської діяльності підприємства

Тип роботи: 
Розрахунково-графічна робота
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вихідні дані
 
№п/п Показники Одиниці виміру
1 Обсяг реалізації продукції базового періоду Млн. грн. 10
2 Фондовіддача Грн. /грн. 2, 6
3 Продуктивність праці Тис. грн/прац. 22, 5
4 Витрати на 1грн. реалізованої продукції Грн 0, 78
4. 1 В тому числі матеріальні витрати Грн. 0, 5
4. 2 Із них – транспортні витрати Грн. 0, 07
5 Коефіцієнт використання календарного часу 0, 45
6 Коефіцієнт змінності роботи ОВф 1, 3
7 Збільшення прибутку, всього % 18
7. 1 В тому числі за рахунок заходів по зниженню собівартості % 52
8 Доля умовно – постійних витрат у собівартості % 0, 14
9 Питома вага ОЗП в собівартості продукції % 22
10 Річний знос ОВФ % 10, 4
11 Ріст продуктивності праці % 3, 2
12 Ріст середньої ЗП 2, 4
 
Розділ 1: Обґрунтування рівня витрат виробництва та заходи щодо їх зниження
 
В цій розрахунковій роботі я здійснюю економічні розрахунки щодо визначення рівня витрат виробництва та обґрунтовую заходи щодо забезпечення рівня витрат виробництва (зниження собівартості продукції).
 
1. Визначення рівня витрат (собівартості продукції) підприємства на рік
 
Задоволення потреб підприємства щодо розвитку його матеріально технічної бази, соціальної сфери та матеріального заохочення його працівників залежить від величини прибутку, який отримує підприємство в результаті його господарської діяльності. Значну долю річного прибутку підприємство отримує за рахунок зниження витрат виробництва (зниження собівартості продукції). Виходячи з цього, підприємство щорічно визначає загальну величину прибутку, який буде одержано за рахунок зниження витрат підприємства. Це вимагає здійснення обґрунтування рівня виробництва щоб забезпечити одержання планового розміру прибутку за рахунок зниження витрат виробництва. Таке обґрунтування щорічно здійснюють економісти підприємства.
 
1.1 Визначається величина прибутку підприємства у базовому році
 
Пб=Об-Сб
Пб – прибуток підприємства у базовому році,
Об – обсяг реалізації продукції у базовому році,
Сб – собівартість реалізованої продукції у базовому році.
Сб=Об*Стриб
Стриб – Витрати виробництва у базовому році на 1 грн. реалізованої продукції.
Сб=10000*0, 78=7800 тис. грн.
Пб=10000-7800=2200 тис. грн.
 
1.2 Визначається приріст прибутку підприємства у плановому році
 
∆Ппл=Пб*∆П%
∆Ппл – приріст прибутку підприємства у плановому році, грн.
∆П% – приріст прибутку у плановому році, відсотків
∆Ппл=2200*0, 18=396 тис. грн.
В тому числі:
а) за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції:
∆Ппл о=∆Ппл*∆По
∆Ппл о – приріст прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції, тис. грн..
∆По – приріст прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році, відсотків.
∆Ппл о=396*0, 18=190, 08 тис. грн.
б) за рахунок зниження витрат (собівартості продукції) виробництва:
∆Ппл с=∆Ппл-∆Ппл о
∆Ппл с – величина прибутку у плановому році, яку буде отримано за рахунок зниження витрат виробництва, тис. грн.
∆Ппл с= 396-190, 08=205, 92 тис. грн.
 
1.3 Визначається величина прибутку підприємства у плановому році:
 
Ппл =Пб+∆Ппл
Ппл – величина прибутку підприємства у плановому році.
Ппл =2200+396=2596 тис. грн.
 
1.4 Визначається збільшення обсягу реалізації продукції для одержання запланованого приросту підприємства:
 
∆Опл – приріст обсягу реалізації продукції у плановому році,
∆Опл= 190, 08/ (1-0, 78) =864 тис грн.
 
1.5 Визначаю обсяг реалізації продукції у плановому році:
 
Опл= Об+∆Опл
Опл – обсяг реалізації продукції у плановому році.
Опл=10000+864=10864 тис. грн.
 
1.6 Визначаємо рівень витрат виробництва у плановому році:
 
а) загальні витрати підприємства
Спл=Опл-Ппл
Спл – загальні витрати підприємства у плановому році
Спл=10864-2596=8268 тис. грн.
б) на 1грнивню реалізованої продукції:
С грн. пл. = Спл / Опл
С грн. пл. =8268/10864=0, 76 грн.
 
2. Економічне обґрунтування заходів щодо збільшення обсягу реалізації продукції
 
Збільшення обсягів виробництва продукції на підприємстві передбачається досягти за рахунок:
а) покращення використання основних виробничих фондів в часі (збільшення коефіцієнту використання календарного часу та змінності використання основних виробничих фондів;
б) підвищення рівня продуктивності праці.
 
2.1 Обґрунтування обсягів виробництва продукції за рахунок покращення використання основних виробничих фондів
 
2.1.1 Збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок підвищення коефіцієнта використання календарного часу основних виробничих фондів підприємства
На основі аналізу використання основних виробничих фондів в часі можна зробити висновок, що коефіцієнт використання календарного часу, у плановому році, зріс на 2 відсотки.
Визначається приріст робочого часу використання основних виробничих фондів у зв’язку з підвищенням коефіцієнта використання календарного часу:
∆Рч пл. = Рч * Ккч б*∆ Ккч пл
∆Рч пл. – приріст робочого часу використання основних виробничих фондів плановому році, днів,
Рч – календарний час, днів,
Ккч б – коефіцієнта використання календарного часу в базовому році,
Фото Капча