Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішньо-економічна діяльність

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Комплексні економічні перетворення, які відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні, – з іншого.
Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна в даному випадку не є винятком. У зв'язку з цим зростає значення правового регулювання питань функціонування різних суб'єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах, які мають місце як на території України, так і за її межами і ґрунтуються на законах зовнішньо-економічної діяльності. Саме так це сформульовано в Законі України «Про зовнішньо-економічну діяльність». З його прийняттям зовнішньо-економічна діяльність в Україні вперше одержала правовий статус. Цей закон є нормативно-правовим актом, в якому пропонується визначення поняття зовнішньо-економічної діяльності, її суб'єктів, їх прав і свобод; встановлюються принципи здійснення та організаційні форми зовнішньо-економічної діяльності.
Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на зовнішній ринок, до зростання міжнародних зв’язків і взаємопереплетення національних економік, сприяє інтернаціоналізації господарського життя.
Зовнішньо-економічна діяльність пов'язана з проведенням різними господарськими суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. У Законі України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (стаття 1), прийнятому 16 квітня 1991 p., зазначено, що: «Зовнішньо-економічна діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності заснована на взаємовідносинах як на території України, так і за її межами». Тому очевидно, що зовнішньо-економічна діяльність включає два види ділових операцій: операції українських суб'єктів господарювання за межами України та закордонних господарських суб'єктів із різних країн в Україні.
Відповідно до чинного законодавства України суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності в нашій країні є:
фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність відповідно до законів України і постійно мешкають на її території;
юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і постійне місцезнаходження яких – на її території;
об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами відповідно до законів України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами відповідно до законодавства України (філії, відділення і та ін.), але мають постійне місцезнаходження на території України;
інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України, в тому числі держава в особі її органів, органів місцевого самоврядування в особі створених ними зовнішньо-економічних організацій, які беруть участь у господарській діяльності на території України.
Чинне законодавство не дає вичерпного переліку можливих (дозволених) видів зовнішньо-економічної діяльності, здійснюваних її суб'єктами. З врахуванням основної вимоги – відсутність прямої або непрямої заборони на той чи інший вид діяльності – сьогодні більш-менш ефективно в Україні здійснюються:
експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;
надання суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;
наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі;
міжнародні фінансові операції та операції т цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності;
створення суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених її законом;
спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку суб'єктів господарської діяльності;
аналогічна діяльність за межами України;
організація і здійснення діяльності в сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності;
організація і здійснення оптової, консигнаційної і роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у випадках, передбачених законодавством України;
товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
операції із придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;
роботи на контрактній основі фізичних осіб з України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;
робота іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі із суб'єктами зовнішньо-економічної діяльності як на території України, так і за її межами та інші не заборонені законодавством України види зовнішньо-економічної діяльності.
Якщо ж іноземець прибув в Україну на певний строк для працевлаштування, то
Фото Капча