Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗАВДАННЯ
 
1. Тема роботи: Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу 200 т. Цементу по DAP, з умовою оплати – інкассо, одержувачу – резиденту Туреччини.
2. Дата здачі студентом закінченої роботи «04» грудня 2014
3. Вихідні дані для роботи: список літератури представлений в методичному вказівці, наукові роботи фахівців, Інтернет ресурси, закони України та постанови Кабінету Міністрів України.
4. Зміст питань, що підлягають розробці: аналіз положень зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу; аналіз нормативно – правових актів, що регулюють складання зовнішньоторговельного договору купівлі- продажу розробка самого договору.
5. Дата видачі завдання «22» серпня 2014 року.
Керівник
Завдання прийняла до виконання.
 
Зміст
 
Вступ
1. Теоретичний роздiл
1.1 Вихiднi данi дані
1.2 Основні положення контракту
1.2.1 Преамбула
1.2.2 Предмет контракту
1.2.3 Ціна і загальна сума товару
1.2.4 Базис поставки
1.2.5 Якість товару
1.2.6 Термін поставки
1.2.7 Умови платежу
1.2.8 Здача-приймання товару
1.2.9 Гарантії претензії
1.2.10 Упаковка товару, маркування товару
1.2.11 Відвантаження товару
1.2.12 Санкції
1.2.13 Страхування
1.2.14 Форс-мажор
1.2.15 Арбітраж
1.2.16 Інщі умови контракту
1.2.17 Юридичні адреси сторін
2. Практичний роздiл
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Узагальнене тлумачення зовнішньоекономічного контракту дано в ч. 6 ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: під зовнішньоекономічним договором розуміють матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право складати будь-які види зовнішньоекономічних договорів, крім тих, які прямо або у виключній формі заборонені законами України. Як і будь-яка цивільно-правова угода, зовнішньоекономічний договір може відповідати ряду загальних вимог (умов), дотримання яких є необхідним для дії угоди. Необхідною умовою дії зовнішньоекономічного контракту є дотримання письмової форми, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором України. У разі якщо зовнішньоекономічний договір підписується фізичною особою, потрібна тільки підпис цієї особи. Від імені інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічний договір підписують дві особи: особа, яка має таке право відповідно до посади,  відповідно до установчих документів, та особа, уповноважена довіреністю, виданою за підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, одноосібне, якщо установчі документи не передбачають іншого. Типовий контракт друкується друкарським способом і містить найбільш характерні права та обов'язки сторін при торгівлі певними видами товарів та наданні послуг. Для полегшення роботи з контрагентами типові контракти оформлені мовами, якими здійснюється основна маса угод.
У 1980 р. Торгово-промислова палатаФранції розробила всесвітню форму контракту купівлі-продажу, уніфікований набір контрактних умов. У 1980 р. у Відні конференція ООН прийняла Конвенцію з договорів міжнародної купівлі-продажу, положення якої за допомогою уніфікованих правил забезпечують збалансованість інтересів і встановлюють рівноправні відносини між продавцем і покупцем. Конвенція набула чинності з 1 січня 1988 р. після ратифікації її десятьма країнами.
Текст зовнішньоекономічного договору  (контракту) складається відповідно до Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської Інтеграції України від 06. 09. 2001 р. №201. Відповідно до цього Положення узовнішньоекономічному договорі обов'язково має бути відображено весь спектр правових відносин між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. За чинним українським законодавством права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються правом місця його укладення, якщо сторони не погодили інше, і відображаються в умовах договору (контракту). Практично під час укладання договору (контракту) неможливо передбачити всі питання, які можуть виникнути під час його виконання. Тому сторони в кожному конкретному випадку вирішують самостійно, які з умов будуть суттєвими і обов'язковими.
 
1. Теоретичний розділ
 
1.1 Вихідні дані
 
Згідно з представленими для виконання курсового проекту вихідних даних, на підставі додаткових матеріалів, нормативно-технічної та довідкової документації в курсовому проекті використовуються такі дані:
- Об'єкт угоди (товар) : цемент;
- Одиниця виміру: тонна;
- кількість Товару: 200 одиниць;
- Базисна умова поставки (згідно Інкотермс 2010) : DAP, митний термінал м. Запоріжжя
- Валюта ціни: долар
- Валюта платежу: долар
- Умови платежу: інкасо
- Вид: безготівковий розрахунок;
- Форма: разова поставка;
- Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом: запит, вільна оферта.
- Стиль проведення переговорів – в залежності від ділової культури країни контрагента;
- Форма проведення переговорів – особиста зустріч.
- Вітчизняний контрагент (продавець) :
Виробник Торгова компанія «Евро ресурс»
Юридична адреса: вул. Космічна 21, Запоріжжя, 69104, Україна
Тел. : +380 (63) 807-06-74
Тел. : +380 (61) 770-52-44
Реквізити: ЄДРПОУ: 35412530 № свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ: 100093872
ІПН: 354125310310 Антіпенко Г. А.
Рахунок: АТ « Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805. Поточний рахунок 26000074569
Адреса електронної пошти: office@evrostandart. com. ua
Стандарт ISO 9001-2000
- Іноземний контрагент (покупець)
ТОВ «Єнка»
Юридична адреса: Sancak Mahallesi, 512. Sokak, № 17, Çankaya – Ankara Телефон: (0312) 440-86-11 Факс: (0312) 440-53-00 E-mail: emb_tr@mfa. gov. ua
Фото Капча