Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження виробничої (планово-економічної) практики в комерційному банку

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Загальне ознайомлення з установою комерційного банку
1.1 Коротка характеристика створення та розвитку товариства
1.2 Організаційно-правовий статус
1.3 Установчі документи, форма власності
1.4 Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність
Розділ 2. Організаційно-фінансова характеристика комерційного банку та основні напрямки його діяльності
2.1 Обсяги, динаміка та структура доходів банку за останні 2 роки
2.2 Обсяги, динаміка та структура витрат банку за останні 2 роки
2.3 Аналіз фінансового стану банку та планово-економічної діяльність за останні 2 роки
Розділ 3. Знецінення фінансових активів
Розділ 4. Стратегія розвитку товариства
Розділ 5. Напрями удосконалення фінансової діяльності банку
Висновки
 
Розділ 1. Загальне ознайомлення з установою комерційного банку
 
1.1 Коротка характеристика створення та розвитку товариства
 
Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та кредит» (надалі – Банк) був зареєстрований в Україні Національним банком України у 1990 році під назвою «Комерційний банк ділового співробітництва» У 1995 Році рішенням банк був перейменованим на Комерційний банк «Фінанси та Кредит», у 2002 році назву було змінено на Банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році Банк Змінив форму власності з товариства з обмеженої відповідальності та відкрите акціонерне товариство. Перетворення було здійснено шляхом обміну частки учасників у статутному капіталі Банку «Фінанси та Кредит», ТОВ на акції ВАТ «БАНК «Фінанси та Кредит». У 2009 році була проведена державна реєстрація змін найменування Відкритого акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» в Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит».
 
1.2 Організаційно-правовий статус
 
Банк є самостійним суб’єктом господарювання, що здійснює свою діяльність на території України. Станом на кінець звітного 2012 року та мережі Банк входить головний банк, розташований за адресою м. Київ, вул.. Артема, 60, 15 регіональних філій та 306 відділень. Статутний капітал банку протягом 2012 року збільшився на 100 млн. грн.. та станом на 1 січня 2013 року складав 2 100 млн. грн.., який поділено на 4 200 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 50 гривень кожна.
Істотну участь у банку мають Закрите акціонерне товариство «F&C Realty» (46, 55%) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Асканія» (49, 58%).
Банк є універсальним банком, який в межах отриманих від НБУ ліцензії та дозволу, надає великий спектр банківських послуг клієнтів – суб’єктам усім формам господарювання: фінансовим банківським та небанківським установам, державним та приватним підприємствам, суб’єктам підприємства, фінансовим особам, бере участь у державних та міжнародних програмах фінансування. Основні види діяльності та операції, яку мають право здійснювати Банк:
Залучення та розміщення залучених коштів;
Відкриття та ведення рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
Обслуговування платежів клієнтів банку у готівковій та безготівковій формі»;
Неторговельні операції з валютними цінностями;
Касове обслуговування шляхом здійснення приймання та віплата переказів, валюто-обмінних операцій, продажу ювілейний та пам’ятних монет;
Перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;
Операції з цінними паперами та інвестиції, у тому числі ємісія власних цінних паперів, купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів, операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг), депозитарна діяльність зберігача цінних паперів тощо.
Банк має власну систему грошових переказів «АВЕРС», яка дозволяє фізичним особам миттєво переказувати грошові перекази у різних країнах світу та займає ведучі позиції на ринку грошових переказів України, співпрацює з міжнародними системами-партнерами та банками-агентами, надає додаткові послуги зі сплати послуг операторів мобільного зв’язку.
Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02. 09. 99 року. (реєстраційний номер №083). [4]
Стратегічна мета банку полягає у орієнтації на клієнтів сегменту мaлого бізнесу; збільшення продажу банківських продуктів масового сегменту, карткового кредитування та залучення коштів від фізичних осіб, у тому числі шляхом продажу через альтернативні канали; розвитку функціонування та технологічності підтримуючих систем банку.
Органами управління банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада та Правління Банку.
Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку. До їх компетенції належить визначення основних напрямів діяльності банку, зміни розміру статутного капіталу Банку, призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради Банку, Ревізійної комісії, затвердження річного звіту банку, розподіл прибутку та збитку Банку, строку, порядку та розміру виплати дивідендів акціонерам, випуску акцій банку.
Спостережна рада Банку є органом, що межах компетенції здійснює захист прав акціонерів банку, контролює та регулює діяльність правління Банку. [14]
Правління банку є виконавчим органом банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для діяльності Банку, несе відповідальність за ефективність роботи банку. Для забезпечення ефективної роботи у Банку створено чотири постійні діючих комітети: Кредитних комітет, Комітет по управлінню активами та пасивами (далі – КУАП), Бюджетний та тендерний комітет.
 
1.3 Установчі документи, форма власності
 
Датою переходу на МСФЗ є 01. 01. 2011 рік. Для всіх періодів, включаючи рік, що закінчився 31 грудня. Банк складає фінансову звітність згідно з нормативними вимогами вимоги НБУ. Фінансова звітність за рік, що закінчиться 31 грудня, яку Банк
Фото Капча