Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження виробничої практики на ВАТ «Газотрон»

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
120 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Інформація про підприємство ( ТОВ «Газотрон-Люкс»)
1.1. Історія створення підприємства
1.2. Загальна характеристика підприємства
2. Основні показники діяльності підприємства
2.1. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства
2.2. Використання трудового потенціалу підприємства
3. Природоохоронна діяльність підприємства
3.1. Використання природних ресурсів підприємством та аналіз забруднення НПС
3.2. Природоохоронні заходи на підприємстві та пропозиції щодо зменшення негативного впливу на природне середовище
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Стан навколишнього середовища сьогодні не може не підштовхувати до висновку: якщо економіка та екологія не знайдуть спільної мови, то дуже скоро екологічні проблеми досягнуть катастрофічних масштабів. Суспільство, використовуючи всі блага та ресурси, які надає навколишнє середовище, довгий час зовсім не помічало того, що суспільна діяльність може негативно впливати на розвиток природи. Проте з розширенням виробництва стало зрозуміло, що наростання екологічних кризових ситуацій знаходиться в прямій залежності від зростання економіки. Було помічено, що, переробляючи природні ресурси, народне господарство викидає в навколишнє середовище безліч шкідливих речовин, розвиток виробництва веде до накопичення небезпеки аварійних ситуацій, і це в загальному підсумку призводить до незворотних негативних змін в екосистемі. Прибутки, отримані сьогодні за рахунок природи, не зможуть відвернути майбутні кризові стани.

Як екологічна підсистема підприємство є не лише частиною економічного розвитку, але й частиною природного кругообігу речовин. При цьому пріоритетними мають бути не грошові потоки, необхідні для економічного розвитку, а потоки сировини та енергії. З економічної точки зору центральними факторами виробництва є праця, капітал, технологія, які трансформуючись у процесі виробництва, постають бажаним кінцевим продуктом процесу створення вартості. Ці вхідні та вихідні потоки піддаються оцінюванню в вартісній (грошовій) формі.

В екологічній перспективі це зовсім інші елементи. На вході в систему – це природні ресурси, а на виході – це викиди, відходи та ризики, які є небажаним кінцевим продуктом, натуральним відповідником яких є конкретні фізичні величини (обсяг забруднюючих речовин). Весь процес виробництва підприємства слід вважати не лише комбінацією традиційних факторів виробництва, тобто економічного капіталу, до розгляду необхідно залучати всі ресурси, які використовуються підприємством

Генерування штучного світла є одним з найважливіших досягнень людства. Через зір люди одержують більше 80% всієї інформацій. Жодна галузь не може функціонувати без електричного освітлення. Важливість створення ефективних джерел світла і покращення освітлення обумовлені тим, що доведення рівнів і якості освітлення до нормативних підвищує продуктивність праці, зменшує втомлюваність, покращує соціальні та побутові умови. В зовнішньому освітленні створення нормативних параметрів освітлення вулиць та доріг дозволяє скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод, знизити кількість кримінальних злочинів та ін. Штучне освітлення стало елементом життєвого середовища людини. 

З ростом чисельності населення і покращенням економічної ситуації розширюється сфера цілодобової діяльності людей, що потребує додаткового використання штучного освітлення і, як наслідок, збільшення споживання електричної енергії, виробництво якої пов'язано з великими капітальними затратами, більш інтенсивним споживанням природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища.  Економія електроенергії - справа не окремих людей. Енергозбереження - обов'язок суспільства стосовно навколишнтого середовища і турбота про майбутні покоління.

Нещодавно Євросоюз оприлюднив своє рішення щодо заборони виробництва на своїй території ламп накалювання. Таке рішення означає автоматичний перехід від неефективних лампочок до енергозберігаючих люмінесцентних технологій.

Компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ), призначені для використання замість ламп розжарювання та традиційних люмінесцентних ламп. Їх головною перевагою є, звичайно, висока ефективність перетворення електричної енергії у світлову (економія енергії 70-80% у порівнянні зі звичайними лампами розжарювання), при цьому термін служби у них в 8-15 разів вищий (строк служби від 3 до 15 років)! Наприклад, одна 11-ватна люмінесцентна компактна лампа може бути альтернативою лампі розжарювання 60 Вт. Лампи з різьбовими цоколями Е14 та Е27 і вмонтованим пускорегулювальним пристроєм можна встановлювати майже у всі світильники замість звичних ламп розжарювання. «Люмінесцентки» забезпечують дуже високий рівень кольоропередачі і практично не нагріваються, що дозволяє застосовувати їх і в настільних лампах , і, навіть, у дитячих світильниках 

На сучасному етапі взаємодії суспільства та природи, природокористування повинно базуватися на новому принципі (соціоекологічному), коли критерієм ефективності господарської діяльності повинно бути одержання максимально можливої економічної вигоди при обов’язковому збереженні динамічної рівноваги екосистеми, що досягається не перевищенням антропогенними навантаженнями гранично допустимих меж (вимоги дотримання екологічної безпеки).

Метою роботи є еколого-економічний аналіз діяльності досліджуваного підприємства.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань:

 • виявлення специфіки діяльності досліджуваного підприємства;
 • здійснення структурного аналізу підприємства;
 • проаналізувати економічні показники діяльності підприємства;
 • визначити використання трудового потенціалу на підприємстві;
 • провести аналіз використання НПС  та його ресурсів підприємством;
 • розробити конкретні рекомендації та пропозиції щодо зменшення негативного впливу на НПС.

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Газотрон-Люкс», яке знаходиться  за адресою: Україна, м. Рівне, вул. Гагаріна, 39.

 

Список використаних джерел: 
 1. Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, Минздрав CCCР, М.1998 год
 2. Сборник  нормативных  документов ' по  охране  окружающей   среды от загрязнения ртутью, МООС и ПР Республики Татарстан, Казань 1999;
 3. Ртутные отравления в повседневной жизни, С.Петербург, 1999;
 4. «Пары ртути в помещениях», НПО «Рудгеофизика», С.Петербург, 1991 год;
 5. ГОСТ 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности»
 6. Методические рекомендации по проведению аттестационных и приемо -сдаточных испытаний термодемеркуризационной установки УРЛ-2М и экспертизы производственного комплекса, предназначенного для переработки ртутьсодержащих люминисцентных ламп с использованием УРЛ-2М» Дубна, 1995;
 7. ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
 8. Инструкция по проектированию, оборудованию, содержанию и эксплуатации комплекса термической демеркуризации, НПФ «Экоцентр», 1997 год
 9. Инструкция по охране труда и ТБ на комплексе термической демеркуризации ртутьсодержащих люминисцентных ламп с использованием установки УРЛ-2М, НПФ «Экоцентр», 1996 год
 10. Рабочий проект капитального ремонта участка демеркуризации ртути УРЛ-2М в помещении корпуса счетных машин, Ровненский филиал «Гипроград», 2003
 11. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів / Затв. наказом міністерства охорони НПС та ядерної безпеки України від 18.05.2001р. № 37.
 12. Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення НПС України / Екологічний вісник України. Інформаційний бюлетень. -  №1, 2003.
 13. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього середовища і стягнення цього збору / Постанова Каб. Міністрів України від 1.03.2005 №303.
 14. Ольшанська О.В. Економіко-екологічні проблеми Північного Причорномор’я /НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. - К., 1999. - 35 с.
5700
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).