Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Альдегіди

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Альдегіди
 
Альдегіди — це продукти заміщення атомів водню в молекулах вуглеводню альдегідною групою:
 
        О
R      H R        C
      вуглеводень        Н
  альдегід
Як уже відзначалось, альдегіди утворюються при окисленні первинних спиртів. Їх можна отримати також дегідруванням останніх. При цьому від молекули спирту відщеплюється водень, безпосередньо зв'язаний з вуглецем, і водень гідроксилу, а між атомами вуглецю і кисню виникає подвійний зв'язок:
         Н
                                             
       R          C OH                      R          C = O + H2
                                         каталізатор
                   Н   Н
первинний спирт                             альдегід
Таким чином, альдегіди можна розглядати як первинні спирти, позбавлені двох атомів водню. Звідси і термін альдегід. За своїм складом молекула альдегіду відрізняється від молекули спирту тим, що має на два атоми водню менше:
O
    R          C
H
Загальна Загальна Структурна
формула формула  формула
спирту                    альдегіду   альдегіду
 
Альдегіди, як і інші класи органічних сполук, утворюють гомологічний ряд:
O
  H          C   
H
O
        CH3          C   
H
O
  CH3          CH2         C
H
                                                                                           O
     CH3         CH2         CH2          C 
H
 
                                                                                 O
CH3           CH          C 
                                                                                          H
         CH3
 
  O
     CH3         CH2         CH2          CH2        C
              H
 
                                                                                               O
CH3           CH          CH2           C
                                                                                                           H
         CH3
Найпростіший альдегід з одним атомом вуглецю в молекулі є єдиним, в якому альдегідна група сполучена не з вуглеводневим радикалом, а з атомом водию. Усі інші альдегіди мають будову, що відповідає наведеній вище загальній формулі
                  O
R         C    
                   O
Ізомерія та номенклатура. Оскільки альдегідна група завжди знаходиться на кінцях вуглецевого ланцюга, ізомерія альдегідів залежить лише від будови вуглеводневого радикала, який може бути прямим або розгалуженим.
Історично склалося так, що альдегіди стали відомі пізніше, ніж відповідні їм кислоти, в які вони перетворюються при окисленні. Ось чому за раціональною номенклатурою назви альдегідів походять від назви  відповідної їм  кислоти.  
Фото Капча