Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Алгоритм кодування тексту

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ВСТУП

 

З давніх-давен люди використовували різні види інформації. Інформація зберігалася в основному на папері, і часто її могли привласнити. З часом люди почали використовувати різні методи для того, щоб приховати конфіденційну інформацію, і вона була доступна обмеженому колу осіб. Перші способи приховання важливої інформації були досить неординарними і небезпечними. Згодом люди почали використовувати шифрування тексту з метою конфіденційності і несанкціонованого доступу до неї.

Протягом багатьох століть людство використовувало криптографічні методи для захисту інформації при її передачі та зберіганні. Приблизно до кінця XIX ст. ці методи стали об'єктом математичного вивчення. До теперішнього часу криптографія містить безліч результатів (теорем, алгоритмів), як фундаментальних, так і прикладних. Заняття криптографією неможливо без серйозної математичної підготовки. Галузь математики, що вивчає захист інформації, традиційно називається криптологією і підрозділяється на криптографію, що займається розробкою нових методів і обґрунтуванням їх коректності, і криптоаналіз, завдання якого - інтенсивне вивчення існуючих методів, часто з метою реального розкриття секретів іншого боку. Криптографія та криптоаналіз перебувають у тісній взаємодії один з одним і з практичними потребами і розвиваються паралельно закритими урядовими організаціями багатьох держав і міжнародним науковим співтовариством. В даний час існують тисячі криптографічних систем, реалізованих як програмно, так і апаратно. Але реалізувати криптографічну систему в минулому столітті було дуже важко. Однак, поява в середині нашого століття перших електронно-обчислювальних машин кардинально змінила ситуацію. З проникненням комп'ютерів у різні сфери життя виникла принципово нова галузь господарства - інформаційна індустрія. Обсяг циркулюючої в суспільстві інформації з тих пір стабільно зростає за експоненціальним законом - він приблизно подвоюється кожні п'ять років. Фактично, на порозі нового тисячоліття людство створило інформаційну цивілізацію, в якій від успішної роботи засобів обробки інформації залежить саме благополуччя і навіть виживання людства в його нинішній якості. З розвитком ЕОМ характер інформаційних взаємодій надзвичайно ускладнився, і поряд з класичним завданням захисту переданих текстових повідомлень від несанкціонованого прочитання і спотворення виникли нові завдання сфери захисту інформації. Обчислювальні "здібності" сучасних комп'ютерів підняли на абсолютно новий рівень як можливості з реалізації шифрів, раніше немислимих через свою високої складності, так і можливості аналітиків щодо їх злому. Практична криптографія перетворилася в самостійну науку. Були створені методи вирішення нових, нетрадиційних завдань сфери захисту інформації, найбільш відомими з яких є завдання підпису цифрового документа.

Метою написання курсової роботи є дослідження методів захисту інформації і реалізація шифру Бекона.

Завданням даної курсової роботи є:

- детально розглянути середовище для створення програм – С++ Builder 6;

- дослідити сучасні методи захисту текстової інформації;

- зробити порівняльний аналіз шифру Бекона з іншими відомими шифрами;

- показати роль шифрування текстової інформації в сучасному світі;

- реалізувати алгоритм і створити відповідне ПО на мові С++ у середовищі С++ Builder 6 для шифрування і розшифрування текстової інформації.

  Об'єктом дослідження є шифр Бекона.

  Предметом дослідження є місце сучасної криптографії серед інших незалежних наук, суть і роль шифру Бекона.

  Для того, щоб вирішити ряд поставлених завдань, курсову роботу розділено на три розділи.

  У першому розділі розглянуто суть і практичне використання алгоритмів шифрування тексту.

  У другому розділі розглянуто основні особливості мови С++ і середовище для програмування С++ Builder 6;

  У третьому розділі розглянуто детальний опис створеної програми а також звернемо увагу на труднощі які виникли при написані програми.

  Закінчується робота висновками, які узагальнюють весь матеріал і дають чітку оцінку даного шифру порівняно з іншими шифрами.

  При написанні роботи використано багато підручників про криптографію, які допомогли краще зрозуміти суть і роль криптографії у сучасному світі. Такими питаннями займалося небагато вчених, але вони зробили вагомий внесок у криптографію. Над питаннями про шифрування і розшифрування даних працювали такі вчені: Болтов А.А., Брассар Ж.К., Гатченко Н.А., Ісаєв А.С., Яковлев А.Д. Серед них вітчизняні вчені : Захарова М.В., Піскунова Т.С., Шпара С.В. 

 

РОЗДІЛ І.АЛГОРИТМ КОДУВАННЯ ТЕКСТУ

 

1.1.Практичне використання алгоритмів кодування тексту

 

  Сьогодні велика кількість різних організацій старається не розголошувати інформацію про свої розробки , статистичні дані і т.д. Але, зберігаючи інформацію на різних фізичних носіях, вона може бути викрадена і використана у поганих цілях . «Хто володіє інформацією, той володіє світом», – сказав колись Уїнстон Черчіль. Замінити фізичний носій може і будь-хто, при цьому виявити викрадача дуже важко. Як вирішення проблеми пропонується сотні сервіс-сховищ даних . Сервіси надають можливість для зберігання і отримання будь-якого обсягу даних, у будь-який час, з будь-якої точки земної поверхні. Але їх можуть зламати і скористатися вашими даними. Надійний захист інформації може дати тільки шифрування даних - оборотне перетворення даних з метою приховання інформації. Цей процес складається з двох частин : шифрування і розшифрування. Дані можуть зберігатися і передаватися у різних носіях в зашифрованому вигляді і стають доступні тільки при завантаженні ключа шифрування. Ключ - інформація, необхідна для безперешкодного шифрування й дешифрування текстів. Ключ для шифрування і розшифрування може бути як однаковий, так і різний. В залежності від ключа поділяють шифрування на симетричне і

Фото Капча