Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності політики у галузі якості продукції на ВАТ "Луцькпластмас"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. теоретичні аспекти оцінки якості продукції на підприємстві
1.1 Суть та актуальність покращення якості продукції в умовах сучасного етапу господарювання
1.2 Складові та методологічні засади оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції. Система одиничних показників якості продукції за групами
1.3 Стратегія управління якістю на підприємстві
1.3.1 Сутність та значення системи управління якістю
1.3.2 Стандартизація і сертифікація продукції
1.4 Фактори підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
Розділ 2. Аналіз ефективності політики у галузі якості продукції на ВАТ «Луцькпластмас»
2.1 Загальна економіко-організаційна характеристика ВАТ «Луцькпластмас»
2.2 Аналіз ефективності політики ВАТ «Луцькпластмас» у сфері якості
2.3 Характеристика стану системи управління якістю продукції на ВАТ «Луцькпластмас»
Розділ 3. Шляхи покращення якості продукції та оновлення асортименту на ВАТ «Луцькпластмас»
3.1 Заходи на ВАТ «Луцькпластмас» із забезпечення покращення якості продукції
3.2 Оновлення асортименту як один з напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
В умовах ринкових відносин якість забезпечується і гарантується підприємством. А якщо вона не забезпечується і не гарантується – підприємство гине: автоматично забезпечує це той же ринок, але нормальний ринок, із збалансованим попитом і пропозицією.
В 60-70-і роки вважали, що для успіху виробника достатньо, щоб продукції було багато і вона була дешевою. В 80-і роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покупців приймали рішення про покупку, звертаючи увагу в першу чергу на якість продукції. Таким чином, конкурентоспроможною могла стати лише продукція, яка мала, при інших рівних умовах, меншу виробничу собівартість і вищу якість.
В 1982 р. в США була видана книга Едварда Демінга «Якість, продуктивність, конкурентоспроможність», в якій автор виклав свою концепцію постійного підвищення якості у вигляді 14 знаменитих постулатів.
Зараз весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її основою є так звана «петля якості», яка в класичному варіанті має такий вигляд.
Таким чином, значення проблеми якості для діяльності будь-якого підприємства зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Завданням даної курсової роботи є виявити ступінь підготовки із питань управління якістю продукції виробничого призначення.
Обґрунтування рекомендації для прийняття управлінських рішень у сфері промислового маркетингу, управління якістю на визначеному підприємстві.
Методи дослідження, які використовувались в роботі – статистичні.
Об'єктом дослідження є підприємство – ВАТ «Луцькпластмас», що спеціалізується на переробці пластмас.
 
Розділ 1. теоретичні аспекти оцінки якості продукції на підприємстві
 
1.1 Суть та актуальність покращення якості продукції в умовах сучасного етапу господарювання
 
Кожний виріб є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їхню споживну вартість, котра може бути оціненою через визначення їх якості. Хоча споживна вартість і якість виробів безпосередньо пов'язані між собою, це не тотожні поняття, оскільки та сама споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує міру її придатності для споживання, тобто кількісний бік суспільної споживної вартості.
Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення [3, 16].
При цьому якість не можна ототожнювати з фізичними властивостями виробу. Поряд із якістю існує поняття технічного рівня певних видів продукції. Якість – більш широке, насамперед, соціально-економічне поняття. Поняття технічного рівня за змістом вужче за попереднє, оскільки охоплює сукупність лише техніко-експлуатаційних характеристик. Його показники встановлюються за проектування (розробки) переважно нових знарядь праці (машин, устаткування, приладів, транспортних засобів тощо) і відображаються в спеціальних картах технічного рівня, які використовують у процесі вивчення ринку й визначення попиту на нові товари, складання бізнес-планів, рекламних матеріалів тощо.
Важливим при оцінці якості продукції та виборі напрямків її покращення є тлумачення поняття «якість». Існує велика кількість підходів до визначення сутності якості, найбільш поширені:
Абстрактне. Якість – це властива перевага, внутрішня властивість об'єкта, його не можна визначити чи виміряти, якість можна тільки усвідомити.
Відповідність чеканням покупців. Товар чи послуга повинні відповідати чеканням покупців. Це особливо важливо врахувати на етапі проектування. При розробці товару чи послуги мається на увазі, що чекання покупців можна визначити, чітко описати і, відповідно запровадити в життя. У такому випадку якість іноді позначається як «відповідність призначенню».
Відповідність специфікаціям. Товар чи послуга, придбані покупцем, задовольняють свої технічні специфікації (вимоги, технічні умови). Це виробничий підхід, однак він вірний лише у випадку, коли специфікації складені правильно.
Відсутність помилок. Стосовно до реалізованого товару чи послуги це означає задоволення специфікацій, однак, у відношенні виробничого процесу перетворюється в питання скорочення втрат.
Цінність за гроші. Якість пов'язана з ціною і хороша якість пропорційна чистій корисності, одержуваній покупцем.
Перевищення чекань покупців полягає у тому, що послуга може називатися високоякісною, якщо кожен наступний досвід контакту з нею кращий попереднього.
У чомусь ці визначення перекриваються, але в цілому охоплюють зовсім різні сфери, що звичайно і приводить до розбіжностей у дискусіях про якість. У виробництві все
Фото Капча