Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансового стану ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
1.1 Сутність фінансового стану та показники, що його визначають
1.2 Інформаційна база діагностики фінансового стану
1.3 Економіко – організаційна характеристика ТОВ фірма «Енергоконсалтінг»
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ»
2.1 Структурно – динамічний аналіз майна підприємства ТОВ «Енергоконсалтінг». Аналіз складу майна ТОВ «Енергоконсалтінг» за 2008-2010 роки, тис. грн.
2.2 Структурно – динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ТОВ «Енергоконсалтінг»
2.4 Аналіз показників фінансової стійкості ТОВ «Енергоконсалтінг»
2.5 Аналіз показників ділової активності ТОВ «Енергоконсалтінг»
2.6 Прогнозний аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Енергоконсалтінг»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАТІНГ»
Висновки
Список використаної джерел
 
Вступ
 
Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Але за роки незалежності показники ефективності в країні значно погіршали: зменшилися обсяги виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоротилися інвестиції. Усе це є наслідком занедбання економічної роботи на підприємствах усіх форм власності. У роки економічної кризи більшість підприємств намагалася досягти збільшення прибутків не з допомогою ретельного економічного розрахунку, зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію.
Оволодіння принципами, засобами, методами та навичками економічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному економісту: плановику, фінансисту, бухгалтеру, маркетологу, аудитору, ревізору. Економічний аналіз має бути на озброєнні кожного менеджера для формування управлінських рішень. Уміння користуватися ним зміцнює й удосконалює економічне мислення.
Фінансово-економічний аналіз стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить:
Критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статистиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;
Визначити «болючі» точки у фінансовій діяльності підприємства;
Знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення.
Метою даної курсової роботи є визначення фінансово-економічного стану Здолбунiвського ТЗоВ фірма «Енергоконсалтинг» за допомогою трьох складових господарської діяльності: матеріальних, фінансових та трудових ресурсів.
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
обґрунтувати систему показників аналізу фінансово-економічного стану;
провести аналіз використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів;
розглянути систему показників, що характеризують результати діяльності підприємства;
узагальнити вище наведені показники для визначення подальших перспектив розвитку підприємства.
Вирішення завдань дозволить не тільки всебічно проаналізувати діяльність підприємства, але і висунути пропозиції щодо покращення його діяльності. Нераціональність використання фінансових, трудових, матеріальних ресурсів в кінцевому підсумку призводить до низької платоспроможності підприємства і, чк правило, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві і реалізації продукції, до невикористання плану прибутку, зниженню рентабельності підприємства, до збільшення економічних санкцій.
 
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
 
1.1 Сутність фінансового стану та показники, що його визначають
 
Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішньому середовищі. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловій співпраці, оцінює, в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів з фінансових і інших відносин.
Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є розробка і реалізація заходів, спрямованих на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, можливості подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу та ухвалення відповідних рішень. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. В першу чергу на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.
Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства [1, с. 174].
Метою оцінки фінансового стану підприємства в системі антикризового управління є розробка і реалізація заходів, направлених на швидке відновлення платоспроможності, відновлення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, встановлення можливості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, можливості подальшого розвитку, забезпечення прибутковості і зростання виробничого потенціалу і ухвалення відповідних рішень.
Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами:
1) прибутковість роботи підприємства;
2) оптимальність розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після сплати податків і обов’язкових платежів;
3) наявність власних фінансових ресурсів нелише мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції;
4) раціональне розміщення основних і оборотних фондів;
5) платоспроможність та ліквідність.
Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення
Фото Капча