Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
7
Мова: 
Українська
Оцінка: 

«Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства»

 

1.1 Розрахувати за звітний та попередній періоди: чистий дохід, валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат до оподаткування, та чистий фінансовий результат. Порівняти чистий фінансовий результат звітного періоду з чистим фінансовим результатом попереднього періоду та визначити величину відхилення. Пояснити причини відхилення. Результати розрахунків звести до табл. 1.

Таблиця 1

Аналіз формування чистого прибутку (збитку) 

№ з\пПоказникиПопередній періодЗвітний періодВідхилення

Абсолютне, тис. грн. Відносне, % 

1Чистий дохід881810750, 41932, 421, 91

2Валовий прибуток (збиток) 25902384, 3-205, 7-7, 94

3Фінансовий результат від операційної діяльності2695, 23401, 5706, 326, 21

4Фінансовий результат до оподаткування2805, 63563, 4757, 827, 01

5Чистий прибуток (збиток) 2034, 62902, 5867, 942, 66

Формування прибутку від звичайної діяльності визначається у такому порядку:

1) Чистий дохід (ЧД) :

ЧД = ВР – ПДВ – АЗ – Інші вирахування з доходу

ЧД зв = 11898 – 1147, 6 = 10750, 4 т. грн.

ЧД поп = 9640 – 822 = 8818 т. грн.

2) Валовий прибуток (ВП) :

ВП = ЧД – С рп

ВП зв = 10750, 4 – 8366, 1 = 2384, 3 т. грн.

ВП поп = 8818 – 6228 = 2590 т. грн.

3) Фінансовий результат від операційної діяльності (ФР од) :

ФР од = ВП + Д од – АВ – В зб – В од

ФР од зв = 2384, 3 = 1527, 4 – 5, 8 – 33, 2 – 471, 2 = 3401, 5 т. грн.

ФР од поп = 2590 + 1222, 4 – 4, 2 – 25, 7 – 1087, 3 = 2695, 2 т. грн.

4) Фінансовий результат до оподаткування (ФР зд до оп)

ФР зд до оп = ФР од + Д ук + Д фо + Д ід – В ук – В фо – В ід

ФР зд до оп зв = 3401, 5 + 3, 8 + 166, 4 – 2, 7 – 5, 6 = 3563, 4 т. грн.

ФР зд до оп поп = 2695, 2 + 1, 8 + 142 – 2 – 31, 4 = 28056 т. грн.

5) Чистий фінансовий результат (прибуток, збиток) :

ФР чист = ФР зд до оп ± В (Д) подат. на приб ± П (З) прип. діял. після оподатк.

ФР чист зв = 3563, 4 – 660, 9 = 2902, 5 т. грн.

ФР чист поп = 2805, 6 – 771 = 2034, 6 т. грн.

З наведеного вище розрахунку у звітному періоду порівняно з попереднім чистий дохід збільшився на 1932, 4 т. грн., або на 21, 91%, фінансовий результат від операційної діяльності збільшився на706, 3 т. грн., або 26, 21%, фінансовий результат до оподаткування на 757, 8 т. грн. (27, 01%), а валовий прибуток зменшився на 205 т. грн. або на 7, 94%. За рахунок чого чистий прибуток збільшився на 867, 9 т. грн., або на 42, 66%.

 

1.2 Проаналізувати структуру фінансового результату до оподаткування. Результати розрахунків представити в табл. 2

Таблиця 2

Аналіз структури фінансового результату до оподаткування

Види прибуткуПопередній періодЗвітний періодВідхилення, % 

Тис. грн. Структура, % Тис. грн. Структура, %

1. Фінансовий результат від операційної діяльності2695, 296, 073401, 595, 4626, 21

2. Фінансовий результат від участі в капіталі-0, 2-0, 011, 10, 03-650

3. Фінансовий результат від інших фінансових операцій-----

4. Фінансовий результат від іншої звичайної діяльності110, 63, 9416084, 5145, 39

Фінансовий результат до оподаткування2805, 61003563, 410027, 01

Розраховуємо питому вагу і-го виду фінансового результату в прибутку від до оподаткування:

γ оп. д. = ФР операційної діяльності/ФР до оподаткування*100

γ оп. д. поп = 2695, 2/2805, 6*100 = 96, 07%

γ оп. д. зв = 3401, 5/3563, 4*100 = 95, 46%

γ уч. в капіталі = ФР участі в капіталі/ФР до оподаткування*100

γ уч. в капіталі поп = (1, 8 – 2) /2805, 6*100 = -0, 01%

γ уч. в капіталі зв = (3, 8 – 2, 7) /3563, 4*100 = 0, 03%

γ фін. д. = ФР фінансової діяльності/ФР до оподаткування*100 (не розраховуємо т. я. немає даних що фінансового результату фінансової дільності)

γ ін. діял. = ФР іншої діяльності/ФР до оподаткування*100

γ ін. діял. поп = (142 – 31, 4) /2805, 6*100 = 3, 94%

γ ін. діял. зв = (166, 4 – 5, 6) /3563, 4*100 = 4, 51%

Із результатів аналізу видно, що збільшення фінансового результату відбулося за рахунок того, що у підприємства у звітному році збільшився фінансовий результат від операційної діяльності. У звітному році порівняно з попереднім у підприємства виріс фінансовий результат від участі в капіталі і від звичайної діяльності.

 

1.3 Визначити вплив факторів на

Фото Капча