Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз та дослідження підприємства «БІ ТРАНС»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Зміст

 

Вступ

1. Описати об’єкт дослідження

2. Маркетингове дослідження

3. Вторинна та первинна інформація

4. Методи збору первинної інформації

5. Етапи проектування та основні правила побудови анкети для проведення опитування

6. Методи опитування респондентів

7. Методика складання звіту маркетингового дослідження

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

 

Маркетинговий аналіз припускає визначення і оцінку ринків підприємства і зовнішнього середовища маркетингу з метою виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць в роботі підприємства. Ефективний маркетинговий аналіз є необхідною умовою розробки планів маркетингу, але він також виконується в процесі їх реалізації і контролю. Інформація, необхідна для маркетингового аналізу, збирається в результаті проведення маркетингових досліджень які проводяться в різних варіантах: опитування, спостереження, експерименти, а також – ряд якісних методів досліджень.

З точки зору Ф. Котлера, «маркетингові дослідження – систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що стоїть перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати».

Дослідження ринку припускає з'ясування його стану і тенденцій розвитку, що може допомогти виявити недоліки сьогоднішнього положення на ринку і підказати можливості і шляхи його поліпшення, але це, проте, тільки частина проблем, що визначають зміст маркетингових досліджень в цілому.

Усі маркетингові дослідження здійснюються в двох розрізах: оцінка тих або інших маркетингових параметрів для цього моменту часу і набуття їх прогнозних значень. Як правило, прогнозні оцінки використовуються при розробці як цілей і стратегія розвитку організацій в цілому, так і її маркетингової діяльності.

 

1. Описати об’єкт дослідження

 

Підприємство «БІ ТРАНС» є юридичною особою, має самостійний баланс, відособлене майно, несе самостійну відповідальність по своїх зобов'язаннях, може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і інші немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Підприємство має рахунки в банках, має право на простий круглий друк, штамп, символіку, товарний знак. Правоздатність підприємства виникає з моменту його створення і припиняється у момент завершення його ліквідації. Підприємство вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Підприємство не має відособлених підрозділів, у своїй діяльності керується законодавством України і Статутом підприємства.

Підприємство «БІ ТРАНС» географічно розташовується в м. Киеві за адресою: Ялтинська вул. 5б, Київ 02099.

Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність, спрямована на витягання прибутку і задоволення громадських потреб в його продукції, роботах, послугах. Також підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України. Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку. Основним завданням підприємства є насичення ринку України товарами, продуктами, послугами.

Основні напрями діяльності підприємства:

надання внутрішньо міських вантажоперевезень;

надання міжнародних вантажоперевезень;

ремонт вантажних автомобілів;

торговельно-закупівельна діяльність.

Основна діяльність ТОВ «БІ ТРАНС» – міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародним перевезенням вважається таке перевезення, коли переміщення товару, що становить предмет зобов'язання перевізника, виробляється через державний кордон і виконується на умовах, які встановлені ув'язненими цими державами міжнародними угодами. Підприємство ТОВ «БІ ТРАНС» здійснює наступні види міжнародних перевезень. Управління підприємством здійснюється власником відповідно до законодавства України. До виняткової компетенції власника відносяться наступні питання:

твердження, зміна і доповнення статуту підприємства;

встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів до статутного фонду;

ухвалення рішення про ліквідацію підприємства, його реорганізацію або продаж;

визначення предмета і цілей діяльності підприємства;

призначення і звільнення з посади директора підприємства;

визначення порядку розподілу чистого прибутку;

1. по кількості використовуваних транспортних засобів:

перевезення змішаного повідомлення;

2. залежно від предмета транспортної операції:

перевезення вантажів;

3. залежно від періодичності транспортних операцій:

перевезення регулярні;

перевезення чартерні (нерегулярні) ;

4. з урахуванням порядку проходження пограничних пунктів:

без перевантажувальні;

перевантажувальні.

Вибір транспорту визначається наступними показниками: швидкість, вартість, надійність, якість перевезення. Кожен вид транспорту відрізняється своєю специфікою. На підприємстві товаросупровідна документація залежно від виду транспорту розрізняється. При змішаних перевезеннях (у 2009 році підприємство здійснювало автомобільно-залізничні перевезення, тепер цей вид діяльності не застосовується) використовується документ змішаного перевезення, він оформлений відповідно до уніфікованих правил міжнародних змішаних перевезень. При міжнародних автомобільних перевезеннях використовується документ – товарно-транспортна накладна автомобільного транспорту – CMR, в ній вказуються дані про вантаж, місце і дату її складання, найменування і адресу відправника, перевізника, одержувача та ін. У той же час CMR є страхуванням вантажу. При міжнародних автомобільних перевезеннях використовується документ – книжка МДП (корнет TIR). Цей документ призначений для спрощення перетину митних меж, оскільки відповідно до міжнародної конвенції вантаж, що перевозиться автомобільним транспортом з корнетом, зазвичай звільняється від митного огляду в проміжних митних постах і є страхуванням перед митними органами.

Транспортно-експедиційне обслуговування здійснюється в наступній послідовності:

1 етап (до укладення контракту) : аналіз кон'юнктури ринків транспортних послуг (тарифні ставки, фрахт тобто вартість доставки одиниці вантажу різними засобами транспорту) ; розрахунок транспортних витрат з урахуванням базисних умов – кошторис транспортних витрат.

2 етап (в процесі реалізації угоди полягає договір з транспортно-експедиційною фірмою) : готуються усі необхідні документи; готується товар; оформляється страхування вантажу; виконуються митні, санітарні, ветеринарні

Фото Капча