Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз роботи рекламного агентства

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
132
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Рекламні агентства на Україні
1.2 Поняття рекламного агентства, його задача і функції
1.3 Види рекламних агентств
1.3.1Рекламні агентства з повним циклом послуг
1.3.2Спеціалізовані агентства
1.3.3Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних меншостей
1.3.4Творчі майстерні
1.3.5Агентства усередині фірм і віртуальні агентства
1.4 Структура рекламного агентства
1.4.1Основні принципи структури рекламних агентств
1.4.2Люди і їх функції в структурі рекламних агентств
1.5 Шляхи розвитку рекламних агентств на Україні і їхні види діяльності
1.6 Прибутки й оплата послуг рекламного агентства
1.7 Політика рекламного агентства
2. Аналіз роботи рекламного агентства
2.1 Аналіз організації роботи рекламного агентства
2.2 Аналіз упорядкування рекламних програм і висновок договорів між учасниками рекламного процесу
2.3 Аналіз вибору рекламного агентства рекламодавцем
2.4 Аналіз роботи рекламодавця з рекламним агентством
2.5 Аналіз взаємовідносин між рекламним агентством і клієнтом
2.6 Аналіз послуг наданих рекламними агентствами в Internet
2.7 Аналіз сплати податків рекламного агентства
2.8 Аналіз роботи рекламного агентства яке займається метрорекламою
2.9 Аналіз бюджету рекламних агентств на Україні
3. Удосконалення розвитку рекламних агентств на Україні
3.1 Проблеми удосконалення рекламних агентств на Україні
3.2 Рекомендации по усовершенствованию развития рекламных агентств на Украине
4. Охорона праці на робочому місці рекламіста
Заключення
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Література
 
Вступ
 
В умовах ринкової економіки діяльність підприємств - рекламодавців пов'язана з проблемою створення, розробки і розміщення реклами в засобах реклами, для того, щоб знайти покупців для своїх товарів або послуг. У таких умовах найбільше успішним шляхом діяльності рекламодавців, різних організаційно-правових форм господарювання є розвиток рекламних агентств.
Розвиток рекламних агентств є дуже ефективною справою. Рекламні агентства дозволяють Україні виходити на європейський ринок реклами і рекламного бізнесу. Чим більше розвивається рекламних агентств у країні, тим більше її престиж на світових ринках реклами, серед інших набагато потужних рекламних організацій.
Ефективність рекламних агентств для держави складається ще в тому, що дозволяє вітчизняним виробникам реклами залучати інвестиції з інших країн, тим самим сприяє розвитку держави.
-Розвиваючи рекламні агентства, рекламодавець виконує ряд задач: підвищується платоспроможність; розвиток рекламодавців; 
-задоволення потреб споживачів і підняття їхнього життєвого рівня;
-зміцнення бізнесу рекламодавця, зберігання і розширення робочих місць.
Виходячи з цього можна визначити, що значення розвитку дуже велико, особливо для самого рекламодавця. Саме рекламні агентства дозволяють рекламодавцю затвердитися на ринку.
Розвиток рекламних агентств я вважаю дуже перспективною справою, і тому в якості свого дипломного проекту я взяв цю тему: «Розвиток рекламних агентств на Україні». дипломному проекті докладно розкривається вся технологія роботи, розвиток, ідеї рекламного агентства і пов'язані з цим проблеми.
-У перший «теоретичної» частини дипломного проекту я роздивився рекламне агентство як об'єкт рекламного ринку, як-от: поняття рекламного агентства, його види, задачі і функції; 
-шляхи розвитку рекламних агентств на Україні.
Теоретично я запропонував напрямки розвитку рекламних агентств, їхнє впровадження і модифікацію.  На закінчення теоретичного розділу дипломного проекту я висловив свою оцінку необхідності розвитку рекламних агентств. 
В другий, «аналітичної» частини дипломного проекту, проаналізоване все сказане в «теоретичній» частини. Проведено аналіз роботи і взаємовідносини між агентством і рекламодавцем. А так само я аналізував множину питань, що стосуються рекламних агентств, але самі основні - це питання пов'язані з організацією рекламних агентств і аналізом деяких видів діяльності.
У третьої, «практичної» частини, удосконалюється усе те, що аналізував у другому розділі. У третьому розділі дані свої рекомендації по розвитку діяльності рекламних агентств і роботи їх на рекламному ринку. Також я привів приклади того, яке значення має маркетинг і яку роль він грає в розвитку і роботі рекламного агентства.
Таким чином, усі три розділи мого дипломного проекту тісно пов'язані між собою. По черзі я роздивився всю технологію розвитку агентств і всі етапи, що передують цьому. 
Четверта частина мого дипломного проекту називається «охорона праці і техніка безпеки на робочому місці рекламіста». У ній я розробив свою охорону праці для робітників рекламних агентств і міри техніки безпеки, що вони повинні виконувати. У ній розкриті методичні рекомендації по охороні праці.
При виконанні дипломної роботи я використовував літературу вітчизняних і закордонних авторів.
 
1.2 Поняття  рекламного агентства. Задачі. Функції
 
Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад розробки та розміщення (або того та іншого разом) замовлень у засобах масової інформації – у пресі, на радіо й телебаченні, замовлень на виготовлення та прокат рекламних фільмів, відеороликів, відеокліпів тощо. Ці організації мають назву рекламних агентсв. Рекламна агентсво стоїть між рекламодавцем і засобами масової інформації (якщо рекламна агентсво не має своїх засобів масової інформації або не створена такими). Вона виконує всі види послуг від імені и коштом своїх клієнтів – рекламодавців. Вона має перед рекламодавцями фінансові, юридичні й морально-етичні забов'зання. Іншими словами, рекламна агентсво – це посередник, якій пропонує спеціалізовані послуги рекламодавцям, щоб вони змогли знайти
Фото Капча