Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз традиційних методів та розробка методики використання логістичних систем в управлінні суб'єктом міжнародного туристичного бізнесу

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат
 
Загальна спрямованість роботи, а також завдання яке підлягало теоретичному вирішенню, це розробка методики використання логістичних систем в управлінні суб’єктами міжнародного туристичного бізнесу в Україні.
Тема випускної роботи: "Аналіз традиційних методів та розробка методики використання логістичних систем в управлінні суб'єктом міжнародного туристичного бізнесу".
Базою виконання роботи є логістичні системи, в яких суб'єкт міжнародного туристичного бізнесу виступає лише складовою частиною складної системи.
Основною ціллю роботи є розробка методологічного апарату щодо використання логістичних систем в управлінні суб'єктами міжнародного туристичного бізнесу в Україні.
При виконанні роботи застосовувався метод системного аналізу з використанням логістичних систем.
Практична цінність роботи полягає в комплексному підході та розробці методологічного апарата застосування логістичних систем для сьогоденної діяльності суб'єктів міжнародного туристичного бізнесу. Також робота містить інформаційну базу для подальшого вивченя і розробки нових управлінських рішень та задач в плані використання в управлінні суб'єктами міжнародного туристичного бізнесу логістичних систем.
Керівник роботи - доцент, к.т.н. Л.М. Герасимович.
Робота складається з чотирьох глав, загальний об'єм роботи 88 сторінок, 7 додатків. Також робота містить: 3 таблиць.
 
Вступ
 
Потреба в координації взаємозв'язаних дій зумовлених пересуванням інформації є повсюди і завжди, ось чому логістика актуальна для всіх інститутів суспільства незалежно від форм власності, характеру реалізуємої продукції, галузевої та відомчої приналежності. Більш того, вона є соціальним феноменом, тому що невиконання договірних обов'язків, низька якість сервісу наносить збитки споживачам, всьому суспільству в цілому.
Серед провідних галузей світової економіки туризм випередивши за обсягами доходів нафтовидобуток, посів законне одне із перших місць. А в деяких країнах з розвинутою ринковою економікою туризм залишив позаду навіть автомобільну промисловість і посідає друге місце після комп'ютерної промисловості.
Як відомо, індустрія туризму в економічно розвинених країнах забезпечує надходження до бюджету 25-35 відсотків прибутків.
Ось чому поєднання пріорітетної галузі з методикою отримання максимальних прибутків при мінімальних витратах, має давати надзвичайні прибутки в короткий термін.
Актуальність теми полягає в тому, що галузь не потребує державного дотування, по друге галузь незбиткова - вона дає стабільні показники обсягів наданих послуг, по третє це реальність поповнення державного бюджету. Для її оптимізації необхідно використовувати комплексний логістичний підхід, тому що логістичні системи функціонують в умовах чітко вираженої невизначеності, турбулентності зовнішнього середовища - а саме така коньюктура ринку в нашій крайні. Тому неодмінною вимогою якісної системи є здатність до адаптації. Висока надійність та стійкість - фундаментальні принципи функціонування логістичної системи.
Основною ціллю роботи є розробка методологічного апарата щодо використання логістичних систем в управлінні діяльністю суб'єктів міжнародного туристичного бізнесу, розробка механізмів та рекомендацій по їх впровадженню.
Загальним завданням роботи була оптимізація діяльності суб'єктів міжнародного туристичного бізнесу, для отримання максимального прибутку при використанні логістичного підходу в управлінні.
Для досягнення цілі, в роботі булі вирішені такі основні задачі: Проаналізовані теоретико - методологічні аспекти логістичного управління суб'єктами турбізнесу; Проведено аналіз середньостатистичного суб'єкту міжнародного туристичного бізнесу з використанням традиційних методів; S Були розроблені пропозиції по використанню методологічного апарата логістики в управлінні суб'єктами міжнародного туристичного бізнесу.
Теоретична та практична цінність роботи полягає в комплексності логістичного підходу, тобто використання логістики в управлінні дозволяє оптимізувати не один відокремлений вид діяльності суб'єкту, а всю інфраструктуру суб'єкта міжнародного туристичного бізнесу. Отримані результати роботи та розроблені пропозиції можуть бути застосовані на суб'єктах міжнародного туристичного бізнесу, що при належній організації дає позитивний результат. А також робота містить інформаційну базу для подальшого вивчення та розробки нових управлінських рішень та задач в плані використання логістичних систем в управлінні суб'єктами міжнародного туристичного бізнесу.
Головна частина роботи складається з трьох основних структурно -логічних частин.
В першій частині розкриваються теоретико - методологічні аспекти управління суб'єктом міжнародного туристичного бізнесу. Тобто в ньому розглянуто еволюцію розвитку індустрії туризму і загальну концепцію створення логістичних в управлінні суб'єктом міжнародного туристичного бізнесу.
Друга частина має аналітичний характер, в ньому приведений аналіз традиційних методів управління на базі середньостатистичного суб'єкту міжнародного туристичного бізнесу.
Третя частина носить пропозиційно - впроваджувальний характер в плані застосування розробленої методології логістичного підходу в управлінні суб'єктом міжнародного туристичного бізнесу.
 
Розділ 1. Сучасний менеджмент у міжнародному туристичному бізнесі
 
1.1 Міжнародний туристичний бізнес: еволюція розвитку, огляд світового досвіду
 
Для того, щоб виявити особливості менеджменту у міжнародному туристичному бізнесі, необхідно розглянути еволюцію розвитку галузі, оглянути світовий досвід.
Сучасний туризм - галузь, яка почала своє існування ще з часів Римської Імперії, але подальшого розвитку набула після Другої світової війни.
Сьогодні туризм у світовому експорті займає 3 місце. На першому місці нафта і нафтопродукти, що складають 8,9%, - на другому автомобільнапромисловість - 7,7%; третє місце за міжнародним туризмом (7,4%), з йогоестримною динамікою росту, який цілком підтверджує прогнози експертівВсесвітньої туристичної організації (ВТО) у тому, ще ця галузь у найближчедесятиліття вийде на перше місце в обсязі світового порту (Додаток 1).
В Історії розвитку туризму розрізняють: гри етапи: о до початку XIX ст. - передісторія туризму; о початок XIX ст. - початок XX ст. - елітний туризм; зародження спеціалізованих підприємств
Фото Капча