Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз залучення іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат на тему:
 
«Аналіз залучення іноземних інвестицій в економіку
Івано-Франківської області»
 
План
 
Вступ
1. Інвестиційна привабливість області
2. Портфельні інвестиції в область
3. Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання
4. Інвестиційна діяльність та економічне зростання в обласному центрі
Висновок
Список використаної літератури 
 
Вступ
 
Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища, та суттєвого нарощування обсягів інвестицій є актуальними завданнями в умовах ринкових перетворень. Активізація інвестиційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економічних перетворень. Реальна економічна ситуація в Україні значно ускладнює інвестиційну діяльність. Обсяг вкладень не забезпечує передумов економічного зростання і навіть повноцінного відтворення наявного стану. Фактично країна існує за рахунок безповоротного споживання успадкованого від радянських часів виробничого потенціалу. Необхідно розробити адекватний ринковим відносинам інвестиційний механізм, що органічно поєднає форми приватного і державного інвестування та забезпечить оптимізацію взаємозв'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, створення відповідної законодавчо-нормативної бази та інші заходи, що регламентують інвестиційний процес як окремої фірми чи галузі, і національної економіки в цілому.
Економічна ситуація, що склалася в Україні на початок третього тисячоліття, продовжує залишатися складною. Україна повинна здійснити вибір: або продовжувати рухатися шляхом реформ до економічного зростання та піднесення, або ж піти за критиками теперішнього шляху і зруйнувати навіть те, чого було досягнуто протягом останніх років. Однак, слід чітко усвідомити, що повернення назад призведе не до застою, який був раніше, а до подальшого, ще більшого збідніння та зубожіння народу, до повного занепаду потенційно багатої країни.
 
1. Інвестиційна привабливість області
 
Івано-Франківщина належить до інвестиційно-привабливих регіонів України. Вигідне географічне розташування, поєднання значного економічного та природноресурсного потенціалу з традиційно високим потенціалом ділової активності місцевого населення сприяли формуванню області як регіону, сприятливого для бізнесу. Аналіз практики іноземного інвестування свідчить, що при прийнятті рішення щодо інвестування інвестор враховує:
- розміщення об’єкта інвестування поблизу основних ринків;
- легкість доступу до сировини та робочої сили;
- наявність розвинутої транспортної інфраструктури;
- конкурентоспроможність товарів та послуг, які надаватиме об’єкт інвестування; забезпеченість об’єкта інженерними комунікаціями; наявність розвинутої системи сучасних видів зв’язку;
- сприятливість екологічної ситуації;
- ставлення місцевої влади до інвесторів;
- готовність влади створювати прийняті умови для іноземних інвесторів;
- відсутність бюрократичних бар’єрів на шляху інвесторів.
На привабливість більшості вищенаведених критеріїв місцева влада має значний вплив, що дає їй суттєві важелі впливу на формування інвестиційного клімату в регіоні.
Можна виділити ряд пропозицій щодо інвестування Івано-Франківської області. Насамперед пропонується співпраця у таких напрямках:
  • вкладення інвестицій у розвиток пріоритетних для області напрямків або у розвиток того чи іншого підприємства;
  • створення спільних підприємств;
  • робота підприємств області на давальницькій сировині;
  • виконання підприємствами області одноразових контрактів.
В галузі зовнішньоекономічної діяльності надаються пріоритети співробітництву в таких напрямках:
  • удосконалення технологій переробки сировини в нафтохімічному виробництві, енергозбереження, переробці сільськогосподарської продукції, машинобудуванні;
  • диверсифікація зовнішньоторговельних операцій між суб’єктами області та країнами інвесторами.
Передбачається взаємний обмін інформацією на рівні відповідних служб органів управління з питань:
  • законодавства регулювання зовнішньоекономічної діяльності; експортно-імпортного потенціалу;
  • потреб та можливостей іноземного інвестування в конкретних галузях економіки сторін.
Передбачається також регулярний обмін делегаціями між зовнішньоекономічними відомствами Івано-Франківської області та країн-інвесторів з метою вивчення можливостей сторін, обміну інформацією, надання консультативної допомоги фірмам під час укладання контрактів.
В частині нафтогазовидобутку і дальшого розвитку нафтопереробної промисловості область зацікавлена у спільній роботі щодо: розвідки і освоєння нових покладів нафти і газу із застосуванням нових технологій і обладнання; відновлення і введення в експлуатацію ліквідованих нерентабельних свердловин.
Співпраця в цих напрямках можлива на базі ДП «Надвірна-нафтогаз», «Долинанафтогаз», ДП «Богородчанинафтогаз». Що стосується підвищення ефективності нафтопереробки, то необхідно вирішити питання відкриття для ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» кредитної лінії на суму 148 млн. дол.. США для здійснення будівництва об’єктів глибокої переробки нафти. Реальними напрямками нарощування енергетичних потужностей в області є: використання вітрової енергії; відновлення та будівництво малих гідроелектростанцій на річках області; генерація біогазу. Орендне підприємство «Пресмаш» м. Івано-Франківськ займається розробкою конструкторської документації та дослідного зразка вітроенергетичної установки 0, 5 кВт з наступною розробкою нормативного ряду потужністю до 10 кВт. Для освоєння виробництва вітроенергетичних та водопідйомних агрегатів, а також відновлення колишніх будівництв малих гідроелектростанцій, нам необхідні іноземні інвестиції.
Для використання в машинобудуванні та металообробці є можливість: виробництва пресів різних потужностей, нафтогазовидобувного устаткування, виробництва електронної, радіотехнічної та приладобудівної продукції. Ці потужності на сьогоднішній день не завантажені і на умовах кооперації можливе налагодження співпраці. Особливо цікавим є напрямок по виготовленню приладів енергоносіїв. Ці види приладів освоює ВАТ «Промприлад» місто Івано-Франківськ. Для нарощення великих обсягів виготовлення газових лічильників (до 300 тис. штук в рік) потрібно додаткові інвестиції для придбання технологічного обладнання (15 млн. дол. США). Цікавими є пропозиції щодо співпраці ВАТ «Родон» і ВО «Карпати» – провідних підприємств радіоелектронної промисловості. Це завершення будівництва модуля «Комплект – ІЕГМ» високої частоти класу 10, 100 для виробництва надвеликих швидкодіючих мікросхем. Така елементна база дасть поштовх для глибокої конверсії галузі, стане основою для розвитку телебачення, зв’язку, системи управління, обчислюваної техніки
Фото Капча