Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз залучення іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПІІ за видами економічної діяльності на кінець 2009 року є така:

 • промисловість 61, 9%;
 • будівництво 0, 5%;
 • оптова та роздрібна торгівля 25, 6%;
 • готелі і ресторани 1, 2%;
 • транспорт 2, 7%;
 • фінансова діяльність 0, 4%;
 • операції з нерухомістю 5, 2%;
 • с/г, мисливство, лісове господарство 2, 5%.
В 2014 році освоєно 106, 2 млн. грн. капітальних вкладів в інвестиційно-будівельний комплекс міста, що складає 52, 4% від обсягів по області. 23, 4% підприємств міста здійснювали заходи по впровадженню інновацій. Промисловістю міста освоєно виробництво 22 найменувань нових видів приладів, що складає 29, 7% від загальнообласної кількості. Вкладені іноземні інвестиції в економіку міста на кінець 2009 року становили 21, 3% від їх загального обсягу по області.
В місті станом на 01. 01. 2010 р. налічується:
 • 128 спільних підприємств;
 • 207 дочірніх підприємств;
 • 16 кредитних спілок.
Укладено 8 угод про взаємну співпрацю м. Івано-Франківська з іншими адміністративно-територіальними центрами іноземних держав.
З них із містами Польщі – 6, Франції – 1, Росії – 1. Виконавчий комітет міської ради разом з Американською неприбутковою організацією Альянс за збереження енергії підписали меморандум на термін до 31 грудня 2011 року про взаєморозуміння. Сторони співпрацюють над проектом «Зменшення викидів парникових газів через енергоефективні заходи у школах та на котельні». Фінансову підтримку проекту надано організацією Ф’ючер Форестс у формі доброчинної допомоги місту. Розмір коштів призначених для фінансування проекту становить 13 000 тис. дол. США.
На сьогоднішній день основними проблемами, що стримують інвестиційну діяльність та збільшення обсягу інвестицій є:
– технічна і технологічна відсталість більшості підприємств, що виробляють неконкурентноспроможну продукцію;
– неналежний рівень управління підприємствами; надто висока питома вага майнових внесків;
– мізерна кількість інвестицій у виді інтелектуальної власності; слаба інноваційна діяльність підприємств міста;
- кредиторська та дебіторська заборгованість більшості підприємств. Тому, в найближчий період особлива увага повинна приділяти:
– залученню внутрішніх інвестицій, а саме роботі з банками, кредитними спілками, щодо видачі довгострокових кредитів;
- організації виставок товарів підприємств-товаровиробників міста як на місцевому, так і на міжрегіональному рівні;
- поглибленню контактів та розвитку вигідної співпраці з Росією, Польщею, Угорщиною, Чехією та іншими державами; організації співпраці з інвестиційно-комерційним центром «Росукрінвест», навчанню менеджерів та керівників проектів. Посилення міжнародного співробітництва, всебічне промоціювання міста, створення більшої кількості нових підприємств різних форм власності, інтенсифікація залучення інвестицій в діючі підприємства, стимулювання інвестиційної активності інвесторів надасть можливість плідно і довгостроково співпрацювати між суб’єктами господарської діяльності, значно поліпшить соціально-економічний стан міста. При конкретному аналізі суб’єктів підприємницької діяльності з іноземними інвестиціями, необхідно відзначити, що іноземні інвестиції вкладаються в основному у новостворені товариства з обмеженою відповідальністю, де засновниками або співзасновниками є нерезиденти інших країн.
Середній розмір іноземної інвестиції в об’єкти інвестування в Івано-Франківській області за останні 5 років складає 252 тис. дол. США тоді, як в Китаї середній інвестиційний пакет дорівнює приблизно 3 млн. дол. США, що більше відповідає промисловому використанню. Це означає, що сьогодні іноземні інвестиційні пропозиції ще не відповідають інвестиційним запитам підприємств промисловості і комунального господарства області. Іноземні інвестиції носять головним чином короткостроковий характер і розраховані на швидке обертання у сфері торгівлі та послуг. Серйозний іноземний капітал, здатний задовольнити багатомільйонні інвестиційні потреби, ще не прийшов в область. Серед іноземних співзасновників спільних підприємств переважають дрібні фірми і фізичні особи.
Ситуація ускладнюється низьким іміджем України на світовому інвестиційному ринку. За всіма рейтингами вона посідає останні місця щодо привабливості свого інвестиційного клімату і перші місця щодо ризику інвестування. Не відповідає потребам та можливостям області і внутрішній інвестиційний клімат. На основі аналізу інвестиційної діяльності в регіонах київським Інститутом реформ було розраховано рейтинг інвестиційної привабливості областей, згідно з яким Івано-Франківська область розташувалась на 23 місце серед 26 адміністративно-територіальних одиниць України. При цьому враховувались понад 80 показників, які характеризують економічний стан областей, рівень розвитку фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної, інформаційної інфраструктури, стан розвитку людських ресурсів, діяльність органів місцевої влади у сфері приватного підприємництва. Було показано існуючий зв'язок між значеннями загального рейтингу інвестиційної привабливості та обсягами прямих іноземних інвестицій. В області має бути значно посилена робота із створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності. Незважаючи на труднощі і перешкоди, що існують, область може розраховувати на суттєве збільшення протягом найближчих 4 років обсягів іноземних інвестицій. Це має стати метою довгострокової політики області щодо залучення та використання її.
 
Висновки
Отже, переваги Івано-Франківської області в плані інвестиційної привабливості:
- географічне розташування на Європейському континенті близько до ЄС, близькість до основних споживачів ринків Європи;
– краща якість життя порівняно з іншими регіонами України, хороші можливості для відпочинку й оздоровлення, рекреації, культурних і туристичних уподобань;
Хоч Івано-Франківська область і має переваги щодо залучення інвестицій, однак у рейтингу інвестиційної активності регіонів вона не займає лідируючих позицій. Незважаючи на фінансову кризу іноземні інвестори у 2015 році продовжували вкладати інвестиції в економіку міста. Це є підтвердженням інвестиційної привабливості міста, довіри інвесторів, перш за все, до місцевої влади та до партнерів по бізнесу.
Івано-Франківська область за економічними можливостями займає друге місце серед областей західного регіону України, а її частка в загальнодержавному промисловому виробництві становить близько 2%. Область характеризується вищим, порівняно з іншими територіями України, демографічним потенціалом. Незважаючи на певний прогрес у залученні іноземних інвестицій, необхідно зазначити, що їх обсяг ще вкрай не достатній порівняно з потребами економіки області. Подальша активізація міжнародного співробітництва, зростання надходження інвестицій дозволять більш ефективно й оперативно вирішувати проблеми соціально-еконо- мічного розвитку області.
 
Список використаної літератури
 
 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 19. 09. 1991р. //Електронна бібліотека «Юрист-плюс». -К. : ЦКТ, 2000.
 2. Закон України «Про іноземні інвестиції» від 13. 03. 92р. //www. rada. kiev. ua.
 3. Закон України «Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів» від 16. 11. 95 // HYPERLINK «http: //www. rada» www. rada. kiev. ua
 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22. 05. 1997р. // Електронна бібліотека «Юрист-плюс». -К. : ЦКТ, 2000.
 5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 липня 1999 року N997-XIV. // www. rada. kiev. ua
 6. Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні СПД, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» 17. 02. 2000р. №1457 // HYPERLINK «http: //www. rada. kiev. ua» www. rada. kiev. ua
 7. Закон України «Про заходи щодо утворення гарантій та підвищення ефективності захисту прав власності в Україні» від 29.10.2005р //HYPERLINK «http: //www. rada. kiev. ua» www. rada. kiev. ua
 8. Декрет КМУ «Про режим іноземного інвестування» від 20.05.93р. №55-93 //HYPERLINK «http: //www. rada. kiev. ua» www. rada. kiev. ua
 9. Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні від 17.12.93// HYPERLINK «http: //www. rada. kiev. ua» www. rada. kiev. ua
 10. Лист ДПА України №14722/7/22-1217 від 30.09.99 «Щодо застосування податкового законодавства до підприємств з іноземними інвестиціями»//HYPERLINK «http: //www. rada. kiev. ua» www. rada. kiev. ua
Фото Капча