Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Англія XIV ст. у дзеркалі «Видіння про Петра Орача» Вільяма Ленґленда

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Стаття присвячена висвітленню історичних умов, які складають контекст алегоричної поеми англійця Вільяма Ленґленда “Видіння про Петра Орача” (XIV ст.), та особливостям відображення у творі сучасної поетові Англії. Увагу приділено тому, яку оцінку Ленґленд дає подіям релігійного, політичного, соціального життя з точки зору релігійного мораліста.
Ключові слова: «Видіння про Петра Орача», історичний контекст, чума, англійська церква, Вікліф, Столітня війна.
ENGLAND OF THE 14TH CENTURY IN THE MIRROR OF “THE VISION
OF PIERS PLOWMAN” BY WILLIAM LANGLAND
Vielchieva K. O.
Alfred Nobel University, Dnipro
Sicheslavska Naberezhna str., 18, Dnipro, Ukraine
The article is devoted to elucidating the historical conditions which make the context of the allegorical poem “The Vision of Piers Plowman” by the William Langland (the 14th c.), and the peculiarities of its reflecting England contemporary to the poet.
The poem was written in the genre of allegorical vision very popular in English literature of the 14th century. Langland used the frame of allegorical dream which enabled poets to create images of different types, juxtapose various time levels, freely construct the artistic space. Many English allegorical dream visions, especially “The Vision of Piers Plowman”, are closely connected with the historical events of the 14th century. This connection requires analysis of the historical context in order to understand the problematics and poetics of Langland’s poem. On the other hand, artistic reception of England’s life will give rich material for historians of the Middle Ages, and besides it will help understand the Medieval world view.
The article focuses on the influence of the plague epidemic on the author of “The Vision of Piers Plowman”, on the way the poem reflects the English society of the 14th century, the state of the English church and relations with the papacy, the parliament’s growing role, the Hundred Years’ War events.
As a result, we found out that the problem of saving the human soul central for the poem was to great extent inspired by the epidemic of plague. Langland sees the England of the 14th century as a religious moralist, mainly uses the allegorical method to embody his attitude to the reality, though he creates images of typical representatives of different social groups without any allegorism as well. The poet's ideas are close to Wycliffe’s in his desire for the church reform, but Langland insists on moral and spiritual changes.
Key words: “The Vision of Piers Plowman”, historical context, plague, English church, Wycliffe, Hundred Years' War.
Одним із провідних жанрів англійської літератури XIV ст. було алегоричне видіння, до якого у своїй творчості зверталися Джеффрі Чосер і Вільям Ленґленд; у цьому жанрі також написані анонімні поеми «Перлина», «Накопичувач та Розтратник», «Парламент трьох Віків». У проблематиці багатьох алегоричних видінь відчувається вплив історичних, соціальних та релігійних обставин епохи. Особливо помітним це стає в поемі Ленґленда «Видіння про Петра Орача», яка відома у трьох редакціях, що отримали назви А, В, та С. Варіант А створювався приблизно у 1368-1374 рр., перероблені та розширені варіанти В та С, як вважається, написані відповідно в 1377-1381 рр. та в 1381-1385 рр. [1, с. 67]. Ленґленд гостро відчував духовну та суспільну атмосферу часу і намагався вказати співвітчизникам моральні орієнтири у складному та мінливому світі. Тісний зв’язок англійських алегоричних поем, зокрема «Видіння про Петра Орача», з подіями та настроями XIV ст. потребує аналізу історичного контексту для розуміння проблематики та поетики цих творів. У свою чергу дослідження художнього сприйняття поетами історичної ситуації не лише дає багатий матеріал для істориків-медієвістів, але й наближає до розуміння світогляду середньовічної людини.
У радянській науці «Видіння про Петра Орача» привернуло увагу історика Д. М. Петрушевського, який переклав перші сім розділів поеми, а також супроводив свій переклад оглядом сучасних Ленґлендові подій у політичній, соціальній та релігійній сферах [2]. Він підкреслив вплив поеми на настрої в народі напередодні селянського повстання 1381 р., учасники якого виступили з вимогами соціальної справедливості. Наскільки нам відомо, у подальшому історичний контекст поеми Ленґленда або художнє відображення у «Видінні» рис сучасної поетові Англії радянськими дослідниками докладно не розглядалися.
У сучасній українській науці немає літературознавчих праць, присвячених «Видінню про Петра Орача». Натомість поема згадується О. В. Чередніченком у культурно-історичних розвідках з життя англійців XIV ст.: дослідник використовує її як джерело інформації про реалії побуту або про соціальні відносини [3, с. 66, 68; 4, с. 47; 5, с. 10-11].
Західні науковці зверталися до багатьох аспектів поетики та проблематики «Видіння про Петра Орача», а втілення Ленґлендом історичної та соціальної реальності Англії XIV ст. висвітлювалося Д. Аерсом [6]. На думку дослідника, Ленґленд був прихильником традиційної моралі та феодальної організації суспільства у вигляді статичної ієрархії, але водночас поет інтуїтивно вловив, що англійська дійсність з її складними процесами суперечить загальноприйнятій середньовічній картині світобудови.
Отже, постає необхідність уважно придивитися до того, які риси ситуації, що склалася в політичній, соціальній та релігійних сферах Англії XIV ст., знайшли відгук у художньому мисленні
Фото Капча