Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Багатоканальні системи передачі

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Задача№1
Задача№2
Задача№3
Список використаної літератури
 
ЗАДАЧА№1.
 
Розробити схему частотних перетворень сигналу з частотою  в аналогових системах передачі (АСП). Визначити віртуальні несучі частоти.
Таблиця1.1
Вихідні дані
Остання цифра варіантаАСП№1 (пункт А)№ КТЧ в АСП №1 (пункт А)АСП№2
(пункт Б)№ КТЧ в АСП №2 (пункт Б)К60П (пункт В)
№ схеми ЛС в СГП№ ПГ№ КТЧ в ПГ
3В-2-2 ст.Б2В-12-3, ст.А,№47444
 
Рис.1.1. Система передачі, що досліджується
Для розробки схеми частотних перетворень і розрахунку значень віртуальних несучих частот необхідно визначити шлях проходження сигналу по трактах АСП з ЧРК (рис. 1.1). Схема частотних перетворень складається з урахуванням всіх перетворень частот в АСП на пунктах А, Б і В. Для цього визначимо номінали частот, які використовуються під час перетворення сигналу Fc у відповідному типу апаратури та станції, а також схемі формування сигналу лінійного спектру (ЛС). Для мого варіанту в пункті А використовується апаратура В-2-2 ст.Б, в пункті Б В-12-3, ст.А,№4, пункті В К60П. Результати обрахованих частот наведені в таблиці 1.2.
Таблиця1.2
Значення віртуальних несучих
№ з/пДільницяЗначення віртуальної несучої, кГцСмуга частот каналу, кГцЧастота сигналу в лінійному сигналу, кГц
1А-Б2522,6-25,725,5
2Б-В117114-118117,5
3СГП АСП К-60П9592-9695,5
 
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:
1. Обгрунтування доцільності використання амплітудної модуляції з одною бічною смугою.
Доцільність використання амплітудної модуляції з одною бічною смугою полягає в економії смуги частот – немає потреби резервувати при передачі індивідуально.
Даний метод формування канальних сигналів володіє в порівнянні з іншими поруч переваг, що полягають у наступному:
передача однієї бічної смуги частот дає можливість при заданому числіканалів у багатоканальної системі одержати груповий сигнал з мінімальною шириною чи смуги частот; тому при заданій смузі частот одержати в груповому сигналі більше, у порівнянні з іншими методами, число каналів;
груповий сигнал при даному методі являє собою суму канальних сигналів, що є перетвореними інформаційними сигналами. Оскільки інформаційні сигнали є випадковими функціями часу (випадковими процесами), то і груповий сигнал є випадковим процесом. Максимальна потужність цього сигналу буде менше суми максимальних значень потужностей канальних сигналів. Тому при використанні загальних групових підсилювачів не потрібно одержання надмірно великої вихідної потужності. 2. Рівні передачі, прийому, залишкове загання КТЧ в різних режимах роботи.
Існуютьнаступнірежимироботи КТЧ:
2 ПР.ОК. - для відкритої телефонного зв’язку за відсутності на телефонному комутаторітранзитнихподовжувачів;
2 ПР.ТР. - для тимчасовихтранзитнихз’єднаньвідкритихтелефоннихканалів, а також для кінцевогозв’язку при наявності на телефонномукомутаторітранзитнихподовжувачів;
4 ПР.ОК. - для використання в мережах багатоканальноготонального телеграфу, закритого телефонного зв’язку, передачіданих і т. п., а також для транзитнихз’єднань при значнихдовжинахз’єднувальнихліній,
4 ПР.ТР. - для довгостроковихтранзитнихз’єднань.
Рівні передачі наведені в таблиці 1.3.
Таблиця1.3
Режим КТЧРівень сигналу на вході каналу  дБ/Нп
Рівень сигналу на виході каналу   дБ/НпЗалишкове загасання, дБ/Нп
2 ПР.КІН0/0-7,0/-0,8+7,0/+0,8
2 ПР.ТР-3,5/-0,4-3,5/-0,40/0
4 ПР.КІН-13/-1,5+4,0/+0,5-17,0/-2,0
4 ПР.ТР+4,0/+0,5+4,0/+0,50/0
 
ЗАДАЧА№2.
 
При реконструкції існуючої мережі зв’язку (рис.2.1) в рамках проектування цифрового лінійного тракту визначити тип ЦСП і розробити схему розміщення регенераційних пунктів, що обслуговуються (не обслуговуються) (ОРП і НРП). Вихідні дані наведені в табл. 2.1 і 2.2. При цьому введені наступні допущення: кількість каналів на всіх напрямках однакова; робота додаткової АСП передбачена тільки на одній секції.
 
Рис. 2.1. Організація зв’язку між кінцевими пунктами.
Таблиця 2.1
Вихідні дані
Довжина секції А-В,  [км]
Довжина секції В-С,  [км]
Довжина секції В-D,  [км]
Додаткова АСПРозміщення додаткової АСП
97107170К-300А-В
Таблиця 2.2
Вихідні дані
Канал телефонний (ТЛФ)Канал низько швидкісний передачі даних (НШПД) до 200 БодКанал середньо швидкісний передачі даних (СШПД), 300 БодКанал звукового мовлення (ЗМ) І-го класуКанал фототелеграфу (ФТГ)
1128433
Під час визначення необхідної кількості каналів будемо враховувати як можливість їхнього вторинного ущільнення, так й необхідність використання кількох ОЦК для забезпечення передачі сигналів зі швидкістю, більшою ніж в ОЦК.Результати розрахунків за кожним з напрямків зв’язку,  число еквівалентних ОЦК для передачі сигналів різноманітного вигляду (телефонних, телеграфних, звукового мовлення й т. ін.) і сумарну кількість еквівалентних ОЦК за цими напрямками зводимо до табл. 2.3. З метою забезпечення подальшого розвитку мережі зв’язку передбачимо збільшення розрахованої кількості каналів на 15%.
ТЛФ =  =112 ОЦК;        ТЛГ НШПД = =1 ОЦК;СШПЛ =  ==4 ОЦК;         ЗМ = =12 ОЦК;   1 ГАЗЕТА = 90 ОЦК.
Таблиця 2.3
Результати розрахунку необхідного числа ОЦК
Зв’язок
між пунктамиКількість еквівалентних ОЦК для передачі сигналівЗагальна
кількість ОЦК(+15%)
ТЛФТЛГ НШПДСШПДЗМГАЗЕТАК-300
А-В1121412270360759 (873)
А-С1121412270-399 (459)
А-D1121412270-399 (459)
В-С1121412270-399 (459)
В-D1121412270-399 (459)
С-D1121412270-399 (459)
 
Виходячи з розрахованої кількості ОЦК прийнято рішення про вибір ЦСП ІКМ-480х2 і тип кабелю: МКТ-4. Технічні характеристики ЦСП ІКМ-480х2 і кабелю МКТ-4 наведено відповідно у таблицях 2.4 і 2.5.
Таблиця 2.4
Технічні характеристики ЦСП ІКМ-480х2.
Апаратура ЦСПКількість  каналівТип кабелюНомінальна ділянка регенерації, км
Фото Капча