Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Багатоканальні системи передачі

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Хвильовий опір, ОмМакс. Відстань ОРП-ОРП, кмМакс. кількість НРП забезп. дист. живл.Максимальна довжина ЦЛТ, кмТактова частота лінійного сигналу, кГцПідсилювальна спроможність НРП, дБМежа регулювання АРП, дБЛінійний кодАмплітуда імпульсу на виході НРП, ВТривалість імпульсу сигналу, мксОбласть застосування Схема орг. зв.Фактичний коефіцієнт помилки на 1км

ІКМ- 480х2960МКТ-43,0(+0,15--0,7)752006625005184086254В3Т19,65МгПМОК4*10-12
 
Таблиця 3.2
Основні характеристики кабелю МКТ-4.
Тип кабелюПараметри
Кααα*10-3R, Омα0, дБ/кмα1/2, дБ/кмα1, дБ/км
МКТ-45,342,0750,00655,2650,0186
 
Процес розміщення НРП складається з кількох етапів і передбачає виконання наступних операцій:
вибір довжини РД, що не перевищує максимальне допустиме значення  (зазвичай вибирають  )
перевірка реального розміщення НРП на трасі;
розрахунок допустимих і очікуваних значень захищеності ( ,  )і імовірності помилок (  );
порівняння очікуваних захищеності та імовірності помилок з допустимими значеннями (якщо очікувані значення захищеності та імовірності помилки не задовольняють допустимим значенням, то довжина кожної з РД зменшується на величину в межах  ; в технічних даних апаратури ЦСП, як правило, вказуються допустимі межі відхилення довжини РД від номінального значення).
Таким чином, згідно з завданням розрахуємо максимально допустиму довжину регенераційної ділянки (РД).
 ,                                                  
де   - максимально перекриваюче загасання (дБ) РД на розрахунковій частоті (тобто підсилювальна спроможність НРП),  = 86;  - коефіцієнт загасання кабелю на розрахунковій частоті (вона дорівнює напівтактовій частоті:  ) при максимальній температурі ґрунту.
 (МГц).
Величина   визначається за формулою:
 ,                                   
де  - робоча частота (в МГц), значення коефіцієнтів. .
  (км)
Коефіцієнт загасання коаксіальних пар можливо розрахувати для температури  +200С за наближеною формулою:
 .
 
 Для визначення кількості РД на кожній з ділянок ОРП-ОРП і наступного розміщення НРП спочатку визначимо число М за виразом:
 ,                                                    
де ]а[ - ціла частина а, - довжина ділянки ОРП-ОРП  - номінальна довжина РД. 
Далі аналізуємо різницю:
 .
Для ділянки А-В( L1 =97 км): 
 ; 
Для ділянки В-С( L2 =107 км): ;
 ;lУК=Δ. км, NРД=М+1=35+1=36, NНРП=35.
 
Для ділянки В-D( L3 =170 км): ;
 ; lУК=Δ.  км, NРД=М+1=56+1=57, NНРП=56
По закінченні всіх розрахунків складаємо схему розміщення регенераційних пунктів на кожній з секцій магістралі (між суміжними КП).
 
Рисунок 2.2. Схема розміщення КП, ОРП і НРП.
 
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:
1. Чинники, що обмежують довжину ділянки регенерації.
Значення загальної кілометричної дисперсії; допустима кількість оптичних каналів; довжина регенераційної ділянки (РД)   не повинна перевищувати максимально допустиме значення; доцільно забезпечити рівномірне розташування НРП на кожній з ділянок ОРП-ОРП; необхідно використати можливо меншу кількість НРП на кожній з ділянок ОРП-ОРП; за результатами розрахунку, при появі необхідності використати укорочені РД, їхнє корегування можна забезпечити застосуванням штучних ліній (ШЛ), що встановлюються тільки на станційних регенераційних пунктах (КП, ОРП); укорочені ділянки доцільно встановлювати біля пунктів, де розміщене комутаційне обладнання, яке створює в процесі роботи потужні завади.
2. Переваги ЦСП у порівнянні з АСП. 
Висока завадо захищеність систем;висока пропускна здатність; незалежність якості передачі від довжини лінії зв’язку;сигнали всіх видів інформації мають єдину цифрову форму; використання на мережі цифрових методів передачі.
 
ЗАДАЧА№3.
 
Для цифрового ЛТ ЦСП ІКМ-480С, яка працює по симетричному кабелю типу МКС і входить до складу внутрішньо-зонної первинної мережі розрахувати допустиму та очікувану захищеності. За даними параметрами визначити коректність вибору довжини регенераційної ділянки (РД). При цьому вважати, що обрана 2-кабельна схема організації зв’язку, а в ЦСП ІКМ-480С використовується код 5В6В. Інші вихідні дані наведені в таблиці 3.1.
 - кількість регенераційних ділянок.
Таблиця 3.1
Вихідні дані
Довжина РД,  [км]
Сумарний рівень завад в ЛТ
3,334,9
РОЗВ’ЯЗАННЯ:
1. Для ЦСП ІКМ480-С з кодом 5В6В величина допустимої захищеності визначається за виразом:
 
де  - допустима імовірність помилки.
Величина імовірності помилки  є функцією співвідношення сигнал/завада за потужністю (або напругою) та залежить від довжини лінійного тракту:
 
де  - довжини лінійного тракту  - у відповідності з нормами МСЕ для внутрішньо-зонової первинної мережі складає  
 
 
2. Обчислюю очікувану захищеність від завад:
 ,
 де  ,  .
 
3. Порівнюю величини очікуваної та допустимої захищеності  .        В моєму випадку  . Можна зробити висновок, що довжина регенераційної ділянки вибрана некоректно.
 
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ:
1. Дати визначення секунди, яка сильно уражена помилками (SES).
SES  - інтервал часу, що вимірюється в секундах, враженийпомилкамикількаразів.
2. Призначення циклової синхронізації ЦСП ієрархії PDH.
Циклова синхронізація забезпечує правильний розподіл і декодування кодових груп цифрового сигналу, а також розподіл декодованих відліків у відповідних каналах на приймальній частині апаратури.3. Короткочасне відхилення значущих моментів хронуючого сигналу від його ідеального положення в часі.
3. Короткочасне відхилення значущих моментів хронуючого сигналу від його ідеального положення в часі (де "короткочасне відхилення" має на увазі, що ці відхилення частоти більш або дорівнювати 10 Гц) має назву джиттер.
4. Що називається блоком з фоновими помилками (ВВЕ)?
ВВЕ- блок з помилками, не є частиною SES, застосовується при аналізіпомилок по блоках.
 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи. – М.: Новое знание, 2002. – 751 с.
2. Бавева Н.Н., Гордиенко В.Н., Курицын С.А. Многоканальные системы передачи – М.: Радио и связь, 1996. – 560 с.
3. Иванов В.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н. Цифровые и аналоговые системы передачи. – М.: Горячая линия. Телеком, 2003. – 229 с.
4. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. – М.: Эко-Трендз, 1997. – 143 с.
Фото Капча