Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"

Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Перед дитиною дошкільного віку постають творчі завдання і проблеми на кожному кроці. Тому, реалізуючи завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі», треба допомогти юній особистості розв’язати їх так, щоб на незміцнілій розум не падав зайвий потік зайвої інформації.
ТРВЗ – це теорія розв’язання винахідницьких завдань, автором якої є Г. С. Альтшуллер. Головна ідея його теорії полягає в тому, що технічні рішення виникають і розвиваються не стихійно, а за певними законами; ці закони можна пізнати та використати для свідомого розв’язання винахідницьких завдань. Творчою основою ТРВЗ є діалектичні закони розвитку технічних систем, які виявляються шляхом аналізу великої маси патентної та науково-технічної інформації.
Основними робочими механізмами вдосконалення технічних систем і синтезу нових у ТРВЗ слугують алгоритми розвязання винахідницьких завдань і система стандартів. Особливе місце в ТРВЗ займає впорядкований інформаційний фонд, який постійно поповнюється: показники геометричних, фізичних, хімічних та біологічних ефектів, явищ, правила пошуку польових ресурсів.
ТРВЗ – це не лише система для розв'язання творчих завдань, а й система виховання та розвитку мислення людини. Головне місце в ній займає життєва стратегія творчої особистості (ЖСТО) та розвиток творчої уяви (РТУ).
Система ТРВЗ зацікавила сучасних педагогів і психологів, які адаптували її для роботи з дітьми спочатку в школі, а потім і в дитячому садку. Роботи Г. С. Альтшуллера «Алгоритм винаходу» та «Творчість як точна наука» стали основою так званої творчої педагогіки. Згодом з'явилися спеціальні дослідження, у яких була розроблена серія методів і прийомів навчання школярів на базі ТРВЗ.
За допомогою спеціально розроблених ігор-занять дошкільники знайомляться з навколишнім світом, у них формується системне, діалектичне мислення, розвивається творча уява, винахідницька кмітливість. Цікаві прийоми для розвитку уяви запропоновані педагогом-практиком Л. О. Нестеренко. На матеріалі загадок діти вчаться фантазувати, самостійно шукати оригінальні шляхи розв'язання творчих завдань.
Мета ТРВЗ – не просто розвинути фантазію дітей, а навчити їх мислити системно, з розумінням процесів, які відбуваються, дати в руки вихователя інструмент для конкретного практичного виховання у дітей якостей творчої особистості, здатної розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, ставити і вирішувати проблеми.
Вихідним положенням концепції ТРВЗ стосовно дитини-дошкільника є принцип природовідповідності. Навчаючи дитину, педагог повинен виходити з її природи.
ТРВЗ у ДНЗ має кілька напрямків. Це естетична (образотворча), розумова (логічна) та мовленнєва (придумування казок та розв’язування казкових завдань) діяльність. Проте найперспективнішим є напрямок, у якому гармонічно поєднуються усі ці типи – розв’язання життєвих проблем і ситуацій на основі інтелектуального досвіду.
Використовуючи теорію розв’язання винахідницьких завдань в своїй роботі, наголос робиться на розкритті творчих здібностей дитини, на розвитку її уяви і фантазії.
Застосовуючи різноманітні ігри, казки, тести і методичні прийоми, ми навчаємо дошкільнят аналізувати конкретну ситуацію і знаходити оригінальні шляхи її розв’язання. Головне – дати всім змогу висловитися, не перебивати навіть якщо відповідь неправильна. Найважливішим є те, що дитина мислить в атмосфері свободи мислення, свободи творчості.
Інноваційна технологія ТРВЗ сприяє зниженню психологічної інерції (шаблонного мислення), розвиває пластичність думки, допомагає бачити та розуміти сміливі та неочікувані рішення, привчає до використання незвичних прийомів, допомагає зберегти широкий світогляд та передбачення, виховує вміння долати страх перед « безглуздою» ідеєю.
Технологія ТРВЗ має свої методи та прийоми. Її предметом є фантастичні об’єкти, ситуації, ідеї та сюжети. Методи ТРВЗ, які застосовують при інтелектуальному розвитку дошкільника, бувають:
Прості методи (типові прийоми фантазування).
Власне фантазії.
Ситуаційні завдання.
Методи, засвоєні на системному підході.
Методи, засновані на елементах ТРВЗ: мозковий штурм, метод фокальних об’єктів, морфологічний аналіз, метод моделювання, метод лінгвістичний.
Традиційний підхід до навчання дошкільників, побудований на сприйнятті ними різноманітної інформації, досягає своєї мети, повідомляє знання, але не може навчити їх мислити. Це стало можливим при вико-ристанні в навчанні проблемних ситуацій. У них є мета, якої необхідно досягти і умови, які перешкоджають досягненню мети. Отже, для розв’язання проблемних ситуацій, дітям необхідно проаналізувати умови, тобто зрозуміти, що саме заважає досягненню мети, і знайти спосіб її досягнення, відтворивши свій попередній досвід, або відкривши для себе дещо нове.
Технологія ТРВЗ для дошкільників – це технологія колективних ігор і занять з детальними методичними рекомендаціями. ТРВЗ покликана не замінювати основну програму, а максимально збільшувати її ефективність. На базі будь-якої програми, за якою працює педагог, можна використати перевірені на практиці методи й прийоми ТРВЗ. Ігри-заняття передбачають самостійний вибір дитиною теми, матеріалу та вид) діяльності. Вони вчать дітей виявляти протирічиві властивості предметів, явищ і розв'язувати ці протиріччя. Виявлення та розв'язання протиріч – ключ до творчого мислення.
Скрізь, де виникає необхідність щось удосконалити, покращити, доводиться стикатися з протиріччями. Для виявлення протиріч дітьми дошкільного віку існує ціла система ігрових і казкових завдань. Великою популярністю серед дітей користується гра «Добре – погано» (автори – М. Н. Шустерман і Л. Г. Шуб), яка базується на положенні про те, що кожен предмет, явище має свої позитивні й негативні сторони. Для гри обирається будь-який об'єкт, який не викликає в дитини стійких емоцій: наприклад, олівець, книга, лампа і т. д. Всім гравцям потрібно назвати, що в запропонованому об'єкті «погано», а що «добре» що
Фото Капча