Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Білково–вітамінні концентрати. Біографія та здобутки відомих випускників НУХТ

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет біотехнології та екологічного контролю

 

ЗВІТ

ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ

на тему «Білково–вітамінні концентрати. Біографія та здобутки відомих випускників НУХТ»

Студентки Волошенюк Юлії Олегівни групи БТЕК – 1 - 4

за напрямом підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

Місце проходження практики: Національна державна наукова бібліотека

Київ – 2015

 

РЕФЕРАТ

Звіт про навчальну практику складається з ___ сторінок машинописного тексту, містить ___ літературних джерел. До складу роботи входять: вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури. 

Робота містить інформацію про білково-вітамінні концентрати. Характеристику кінцевого продукту біосинтезу, способи одержання і його практичне використання з обов’язковим зазначення літературних посилань. Біографія та здобутки відомих випускників НУХТ.

Ключові слова: біотехнологія, БВК, промислове виробництво.

 

Зміст

 

Білково – вітамінні концентрати:

1. Характеристика кінцевого продукту біосинтезу

2. Способи одержання

3. Практичне використання

Біографія та здобутки відомих випускників НУХТ

Білково – вітамінні концентрати 

Білково-вітамінно концентрат (БВК) - це суміш подрібнених високобілкових, енергонасичених кормових компонентів з оптимальною кількістю макро-мікроелементів і біологічно-активних речовин, що виробляється з науково-обгрунтованим рецептами і призначена для виробництва комбікормів в господарствах споживачів з урахуванням наявної у них кормової бази.

 

Характеристика кінцевого продукту

 

Добавка БВК в корм дозволяє задовольнити потребу тварин у необхідних елементах живлення. 

Також включення БВК в раціон тварин дозволить:

- Збільшити середньодобовий приріст 

- Підвищити продуктивність 

- Знизити витрати корму на одиницю продукції 

- Збільшити запліднюваність і збереження приплоду

Згодовувати тваринам БВК в чистому вигляді не можна. [1]

 

Способи одержання

 

Основні корми, використовувані в раціонах тварин, - корми рослинного походження і продукти переробки харчової промисловості. Значну роль відіграють також корми тваринного походження, відходи рибної та шкіряної промисловості, побічні продукти птахівництва та інші. Комбікормова промисловість випускає повнораціонні комбікорми, комбікорми-концентрати, премікси і білково-вітамінно-мінеральні добавки для тварин. Наукові розробки в області годівлі дозволили сьогодні широко обробляти і використовувати в годівлі сільськогосподарських тварин високоврожайні культури злакових і бобових рослин, перспективні гібриди, такі як перков, тритикале та ін..[3]

1. Приготування білково-вітамінного концентрату із зелених рослин

Суть методу полягає в коагуляції клітинного соку зелених рослин, насамперед багаторічних бобових трав (люцерни, конюшини тощо). Кормами у вигляді пасти і сухого концентрату можна замінити частину дорогих білків тваринного походження. Технологія приготування таких білкових концентратів ґрунтується на механічному фракціонуванні зеленої маси трав на сік і жом. З попередньо процідженого соку виходить паста в натуральному або сухому вигляді. Жом використовують свіжим, сушать його або силосують. Концентрат згодовують свиням і птиці.

Пасту, БВК, трав’яно-протеїновий концентрат (ТПК) зберігають консервуванням суміші органічних кислот, формаліну, мурашиної кислоти з формаліном; сухий порошок — у паперових мішках (крафт-мішках) або в інертному середовищі (в азоті) в герметичних місткостях, а частину — на повітрі. Найкраще зберігається сухий концентрат в інертному газі. Суха речовина ТПК або БВК містить 50 - 67 % білка, що приблизно втричі рази більше, ніж у сухій речовині рослин.

В 1941 р. А.А. Зубрилін і С.Я. Зафрен запропонували спосіб одержання його із листя не тільки моркви, а й трав. Рослинні білково-вітамінні концентрати потім широко використовувались як лікувально-харчовий продукт у госпіталях та лікарнях. Пізніше БВК почали застосовувати як білково-вітамінну добавку у тваринництві. Нині БВК виробляють на промисловій основі. Для цього створено сировинні конвеєри на зразок конвеєра для заготівлі кормів штучного сушіння.

2.Консервування кормів зниженими температурами. 

Крім сушіння кормів на агрегатах АВМ, що дає змогу зберегти поживність і вітамінну повноцінність зеленої маси на певний період (3 - 4 міс), заслуговує на увагу консервування трав зниженими температурами (понад мінус 20 °С). При цьому, на відміну від сушіння на агрегатах, зберігається або майже зберігається збиральна вологість і поживна цінність зеленого корму. Технологія заморожування кормових трав ще недостатньо відпрацьована, немає для цього і спеціальних установок. Для розв’язання цього питання слід використовувати великий досвід заморожування фруктів у харчовій промисловості. В результаті консервування холодом у зеленій масі кормових трав припиняються ферментативні процеси і розвиток мікроорганізмів.

3. Заготівля листкової маси. 

Листя бобових трав (люцерни, конюшини, еспарцету, лядвенцю, козлятнику) містить велику кількість білків (до 30 %), які, за даними Інституту кормів УААН, прирівнюються за повноцінністю до яєчного білка. Для приготування такого протеїнового концентрату спеціальними машинами листя знімають із вегетуючих рослин або під час скошування трав. Вдале технічне вирішення цього питання ще в 70-ті роки ХХ ст. було запропоновано Інститутом механізації та електрифікації сільського господарства. Із листкової маси роблять борошно, яке потім гранулюють, або додають листя до інших кормів. Стебла рослин сушать і брикетують. Вони містять 14 — 16 % протеїну. Замість обчісування листя можна здійснювати двоярусне скошування бобових трав. Із верхньої більш облистненої частини мають білковий концентрат або, що дешевше, готують високоякісне білкове сіно і сінне борошно. Можна поділити це трав’яне борошно на фракції і згодовувати його різним видам тварин і птиці. Дрібні фракції з

Фото Капча