Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві ВАТ "Славутський солодовий завод"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Виробничо-фінансова звітність на підприємстві ВАТ «Славутський солодовий завод»
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 Звітність, її призначення та вимоги до неї
2.2 Склад і призначення фінансової звітності
2.3 ПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
2.4 ПСБО 2 «Баланс»
2.5 Порядок складання «Звіт про рух грошових коштів» і «Звіт про власний капітал»
2.6 ПСБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
2.7 ПСБО 20 «Консолідована фінансова звітність»
2.8 Підготовчі роботи перед складанням річного звіту
2.9 Порядок складання і затвердження річного звіту
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
- придбання, продажу та володіння цінними паперами;
- участі в капіталі підприємства;
- оцінки якості управління;
- оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;
- забезпеченості зобов'язань підприємства;
- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
- регулювання діяльності підприємства;
- інших рішень.
Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.
Головні вимоги до звітності — це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з минулими.
 
РОЗДІЛ 1. Виробничо-фінансова звітність на підприємстві ВАТ «Славутський солодовий завод»
 
Статутом передбачено основну діяльність ВАТ «Славутський солодовий завод» – це виробництво та реалізація солоду. Характеризуючи основні техніко-економічні показники за останні три роки потрібно вказати, що цей період був для підприємства переломним.
У 2007 році продажі солоду порівняно з минулим роком збільшилися на 29 тис. т. (51%). План продаж солоду був виконаний на 90%. Всього було реалізовано солоду 56,2 тис. т. на суму 85,8 млн. грн. в тому числі солоду з українського ячменю – 37,3 тис. т. на суму 52,5 млн. грн., солоду з імпортного ячменю – 15,6 тис. т. на суму 31,2 млн. грн. Послуги з переробки – 3,3 тис. т. на суму 2,1 млн. грн. Середня ціна 1 т. солоду з українського ячменю склала 1407 грн. без ПДВ, 1 т. солоду з імпортного ячменю 1993 грн. без ПДВ. Послуг з переробки давальницької сировини – 643 грн. без ПДВ.
У 2007 році основними покупцями солоду були заводи групи ББХ Україна – ПБК «Славутич» та ВАТ «Львівська пивоварня» (60% продаж). Славутський солод купували також «Оболонь», «Рогань», «Янтар». Експорт солоду в незначних об’ємах здійснювався до Молдови, Грузії, Румунії.
У першій половині 2007 року підприємство збільшило суму банківських кредитів на суму 6,6 млн. грн. Оптимізація обігових коштів восени дозволила погасити перший кредит ББХ на суму 0,5 млн. доларів.
 
Таблиця 1
Фінансові результати (прибутки і збитки) за 2004 рік (тис. грн.)
Продажі солоду 85874
Всього сировини -50340
Валовий прибуток 35534
Виробничі затрати -33452
Витрати на реалізацію -
Адміністративні витрати -12435
Фінансові операції -3293
Оподаткований прибуток -11353
Інше використання прибутку -
Податки -
Чистий прибуток за 2004 рік -14646
 
У 2008 році продажі солоду порівняно з попереднім роком збільшився на 9 тис. т. (16%). План продаж солоду в 2008 році виконаний на 93%. Всього реалізовано солоду 65,1 тис. т. на суму 87,2 млн. грн., в тому числі солоду з українського ячменю – 36,4 тис. т. на суму 52,1 млн. грн., солоду з імпортного ячменю – 14,9 тис. т. на суму 27,7 млн. грн. Послуги з переробки – 13,8 тис. т. на суму 7,4 млн. грн. Середня ціна 1 т. солоду з українського ячменю склала 1432 грн. без ПДВ, 1 т. солоду з імпортного ячменю – 1857 грн. без ПДВ, послуг переробки 1 т. давальницької сировини – 534 грн. без ПДВ.
Як в 2007 так і в 2008 році основними покупцями солоду були заводи групи ББХ Україна – ПБК «Славутич» та ВАТ «Львівська пивоварня» (72,7% продаж). До постійних покупців славутського солоду приєднались «Сармат» та «СД».
Підприємство у 2008 році повернуло кредити ББХ, зменшилися витрати за кредитними відсотками на 2,3 млн. грн. (30%). Доходи від фінансової діяльності становили 300 тис. грн., що у 2,2 рази більше ніж у 2007 році. Фінансування проводилось за основними інвестиційними проектами, як наприклад:
- реконструкція системи аспірації;
- реконструкція системи конденсування;
- газифікація виробництва;
- придбання мікросолодовні;
- заміна машин для сортування та сепараторів;
- встановлення обладнання для очистки солоду.
Фото Капча