Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Цілі та завдання будівельного проектування на виконання проектувальних робіт

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Цілі та завдання будівельного проектування на виконання проектувальних робіт
2. Завдання на проектування, інженерні вишукування
3. Стадії та зміст проектної документації
4. Показники якості проектів
Висновок
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Проектування – надзвичайно важливий і відповідальний етап в інвестиційному процесі, оскільки прийняті в проекті технологічні, планувальні та конструктивні рішення дуже важко скоригувати, коли вже розпочато будівництво. Самі витрати на проект незначні, але коли інвестиції у виробництво обладнання та виготовлення конструктивних елементів споруд уже спрямовано, то помилки, допущені під час розроблення проекту, обходяться дуже дорого.
Проектно-кошторисній документації зазвичай передує розроблення інвестиційного проекту, проте для прискорення інвестиційного процесу передпроектні дослідження, стадія проектування й навіть будівництва часто об’єднуються. Будівельники, як правило, вимагають від замовника при готовому технічному проекті робочу документацію на перший рік будівництва. Разом з тим проект має обґрунтовуватись найновітнішими науково-технічними досягненнями, які можуть виникнути після завершення проектування. Тому проектувальники повинні закладати в проект такі об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, які б давали змогу швидко реконструювати та технічно переоснащувати виробництво.
Класичний проект має три складові: технологічну, будівельну та техніко-економічну.
Технологічна частина складається зі схеми виробництва (технологічно взаємозв’язаних одиниць обладнання), технологічних етапів і переділів виготовлюваної продукції, обсягів її виробництва та якісних показників.
Будівельна частина визначає стандартні вимоги до об’ємно-планувальних (передбачають розміщення основних і підсобних приміщень, цехів, їхню площу та об’єм) і конструктивних (передбачають використання найдоцільніших будівельних матеріалів, конструкцій і деталей) рішень.
Техніко-економічна частина охоплює передпроектні дослідження й техніко-економічні обґрунтування, розрахунки економічних показників ефективності й доцільності проекту, який розробляється на підставі завдання на проектування та іншої передпроектної документації, що надається замовником проектно-дослідницькій організації (генеральному проектувальнику). За згоди останнього виконувати проектні роботи між ними укладається договір на розроблення проектно-кошторисної документації.
 
1. Цілі та завдання будівельного проектування на виконання проектувальних робіт
 
Проектування проводиться на підставі «завдання на проектування», яке складається міністерством, відомством або самим підприємством замовником (тобто проектованим заводом) за участю проектних організацій. Завдання на проектування складається відповідно до схемами розвитку і розміщення об'єктів даної галузі народного господарства, промисловості та продуктивних сил по економічних районах; республікам і виходячи з основних технічних напрямків у проектуванні підприємств відповідної галузі, а по великих і складним підприємствам, крім того, на основі затвердженого техніко-економічного обгрунтування, яке повинно бути складовою частиною завдання на проектування.
При підготовці завдання на проектування має бути також вибрано майданчик для будівництва в тому районі або пункті, які встановлені на основі наданого вище.
У завданні на проектування вказуються наступні дані:
- найменування проектованого підприємства, будівлі або споруди;
- підстава для проектування (постанова Ради Міністрів, наказ міністерства або відомства і т. п.) ;
- район, пункт і майданчик будівництва;
- номенклатура продукції і потужність виробництва за основними видами її (у натуральному і вартісному виразі) на повний розвиток і на першу чергу;
- намічуваний режим роботи підприємства, його спеціалізація, виробниче і господарське кооперування;
- основні технологічні процеси та обладнання, а також необхідність розробки автоматизованих систем управління виробництвом;
- основні джерела забезпечення підприємства як в період будівництва, так і, особливо при його експлуатації, сировиною, водою, теплом, газом, електроенергією, а також умови з очищення і скидання стічних вод;
- намічені терміни будівництва (відповідно до норм тривалості), порядок його здійснення і введення потужностей по чергах, а також пропозиції щодо подальшого розширення всього підприємства, його будівель або споруд;
- дані для проектування об'єктів житлового та культурно-побутового будівництва;
- намічуваний розмір капітальних вкладень і основні техніко-економічні показники, які повинні бути досягнуті при проектуванні;
- вимоги до розробки варіантів технічного проекту або його частин, а також стадійність проектування;
- найменування генеральної проектної та будівельної організації -
Генерального підрядника, а також запланована і можлива кооперація при здійсненні будівництва об'єкта, що розміщується у складі промислового вузла. Ухваленню рішень про будівництво великих і складних об'єктів, а також про вибір майданчиків і складанні завдань на їх проектування має передувати розробка техніко-економічних обґрунтувань про народногосподарської доцільності та необхідності їх проектування і будівництва.
Техніко-економічні обґрунтування розробляються галузевими проектними інститутами і повинні включати в себе наступні основні дані:
- обґрунтування виробничої потужності об'єкта, що проектується і пункту його будівництва у відповідності з перспективним планом розвитку даній галузі;
- обґрунтування доцільності нового будівництва в зіставленні з можливістю розширення або реконструкції діючих аналогічних підприємств;
- обґрунтування можливого кооперування основних і допоміжних виробництв, енергопостачання, теплопостачання, каналізації і транспорту з іншими чинними, що будуються і проектованими підприємствами;
- обґрунтування можливого об'єднання об'єкта, що проектується в єдиний промисловий вузол з іншими підприємствами;
- основні (попередні) техніко-економічні показники об’єкта, що проектується і приблизна вартість будівництва.
Оптимальною (найвигіднішою) вважається така виробнича потужність підприємства, при якій в процесі його експлуатації можуть найбільш повно використовувати сучасне і прогресивне устаткування і виділені заводу виробничі площі, тобто можуть бути досягнуті найкращі техніко-економічні показники виробництва. Виходячи з постійного зростання потреб народного господарства в машинах,
Фото Капча