Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин при неврологічних захворюваннях

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство охорони здоров’я України
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
 
Антонова Лариса Миколаївна
 
УДК 616. 8: 577. 35. 085
 
Діагностичне значення динамічного поверхневого натягу біологічних рідин при неврологічних захворюваннях
 
14. 01. 15 – нервові хвороби
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ – 2004
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому державному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Назаренко Вадим Григорович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Боброва Валентина Іванівна, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри медицини невідкладних станів доктор медичних наук, професор Шкробот Світлана Іванівна, Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачовського.
Провідна установа: Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України (м. Харків).
Захист відбудеться 19. 05. 2004 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 613. 01 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України (вул. Дорогожицька, 9, аудиторія № 3, м. Київ, 04112)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України (вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112)
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Порушення мозкового кровообігу є однією з найактуальніших проблем сучасної неврології (Григорова И. А., 1998; Самосюк И. З., 2000; Волошин П. В., Волошина Н. П., 2000; Ткаченко О. В, 2001; Боброва В. І., 2002; Грицай Н. М. і співавт., 2002). В Україні мозковий інсульт щорічно переносять 160-170 тис чоловік (Зозуля І. С. і співавт., 2002; Кузнецова С. М., 2002; Мачерет Є. Л. і співавт., 2002). Захворюваність центральної нервової системи інфекційної природи займає друге місце серед причин первинної інвалідізації населення, поступаючись лише судинній патології головного мозку (Руденко А. О. і співавт., 1999; Goldsmith S. M., Whiteley R. J., 1999). Серед найпоширеніших хвороб нервової системи залишається остеохондроз хребта (Дзяк Л. А. і співавт., 2001, Головченко Ю. І. і співавт., 2002; Шкробот С. І., 2002). Незважаючи на достатню розробленість питань його неврологічних проявів, ця проблема є однією з актуальних в неврології (Поліщук М. Є., 2000; Ситель А. Б., 2000). У теперішній час захворюваність на первинні пухлини головного мозку (ПГМ) складає 11-13 на 100000 населення (Зозуля Ю. А. і співавт., 1999; Розуменко В. Д. і співавт., 2000; Langer C. J. et al., 2001), причому в Україні щорічно діагностують біля 5000 нових випадків ПГМ (Розуменко В. Д., 2002; Лазарь Д. А. і співавт., 2003). До актуальних медичних проблем з високим рівнем смертності та інвалідізації належить черепно-мозкова травма (ЧМТ). Частота її складає 20-40 на 10000 населення (Штульман Д. Р. и соавт., 1999; Полищук Н. Е. и соавт., 2000). Число хворих з ЧМТ у світі перевищує 10 млн і щорічно збільшується на 1-2% (Мартынов Ю. С. и соавт., 2000; Головченко Ю. І. і співавт., 2002).
Характер патогенезу багатьох неврологічних хвороб обумовлює порушення білкового, ліпідного і електролітного метаболізмів з появою в біологічних рідинах різноманітних поверхнево-активних (сурфактантних) й поверхнево-інактивних речовин, які здатні впливати на стан поверхневого натягу (ПН) сироватки крові та спиномозкової рідини (СМР)  (Синяченко О. В. и соавт., 1998; Kazakov V. N. et al., 1998, 2000; Miller R. et al., 2000; Sinyachenko O. V., 2000; Trukchin D. V. et al., 2001). Показники міжфазної тензіореометрії біологічних рідин можуть стати критеріями діагностики неврологічних захворювань. Вимірювання ПН крові, сечі, експіратів, шлункового соку і амніотичних вод, як діагностичний метод, набуло поширення в ревматології, нефрології, пульмонології, гастроентерології, акушерстві (Белоконь А. М., 2000, 2002; Губергриц Н. Б. и соавт., 2000; Зяблицева М. В., 2000; Игнатенко Т. С. и соавт., 2000; Лаушкина О. М., 2000; Левада І. М., 2001; Томаш О. В., 2001-2003 та ін.). Однак, таке фізико-хімічне дослідження у неврологічній практиці не використовувалось. Розробка методів динамічної міжфазної тензіореометрії крові і ліквору сприятиме покращенню діагностики та прогнозування перебігу нервових хвороб, а також контролю за ефективністю лікувальних заходів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно з основним планом НДР Донецького державного медичного університету ім. М. Горького і є фрагментом конкурсної комплексної теми МОЗ України “Удосконалити методи діагностики і реабілітації ураження нервової системи у мешканців Донбасу, що обумовлено дією іонізуючого опромінювання у віддаленному періоді, а також при соматогенних захворюваннях” (№ держреєстрації 0100U006385).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження стало покращення якості діагностики та прогнозування перебігу неврологічних (інфекційних, судинних, спондилогенних, пухлинних, травматичних) захворювань. У відповідності до мети поставлено наступні задачі:
1. Дослідити фізико-хімічний стан крові та СМР у хворих контрольної групи без неврологічної патології, встановити кореляційні зв’язки між окремими показниками міжфазної тензіореометрії і визначити білкові, ліпідні й вуглеводні фактори, що впливають на динамічний поверхневий натяг, в’язкоеластичність та релаксацію.
2. Визначити клінічні можливості вивчення біофізичних властивостей крові і СМР за даними
Фото Капча