Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

До питання про співвідношення права на приватність артистів-виконавців і права на свободу слова

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ АРТИСТІВ-ВИКОНАВЦІВ І ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА
 
Москаленко К. В. 
 
У статті досліджуються зміст права на приватність, можливість визнання артистів-виконавців публічними особами, а також критерії з’ясування балансу права на приватність артистів-виконавців та права на свободу слова.
Ключові слова: право на приватність, право на свободу слова, публічні особи, артисти-виконавці, Європейський суд із прав людини.
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРАВА НА ПРИВАТНОСТЬ АРТИСТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА
В статье исследуются содержание права на приватность, возможность признания артистов-исполнителей публичными лицами, а также критерии выяснения баланса права на приватность артистов-исполнителей и права на свободу слова.
Ключевые слова: право на приватность, право на свободу слова, публичные лица, артисты-исполнители, Европейский суд по правам человека.
TO THE QUESTION ON CORRELATION BETWEEN PRIVACY RIGHT OF PERFORMERS AND FREEDOM OF SPEECH
In course of development of new technologies the privacy right of performers can be subject to unauthorized intrusion, therefore the question on correlation between their privacy right and the freedom of speech is of great current interest. Some aspects of collision between the privacy right and the freedom of speech have been analyzed in Ukrainian, American and Russian doctrine, however an optimal conclusion has not been found yet. In order to find a suitable solution, the author of the article has analyzed national and international legislation, court practice of Ukrainian and American courts as well as the case law of European Court on Human Rights.
The contents of the privacy right shall be identified by the court in any separate case, taking into account the circumstances of the case and the evidence, contained in the materials of the court case. Moreover, the contents of this right will become even broader in future. This conclusion is supported by the opinions of Ukrainian and Russian scientists, the practice of Constitutional Court of Ukraine and the case law of European Court of Human Rights.
Performing artists are recognized as public persons both in various jurisdictions and on international level, making them more vulnerable to intrusion into their private life. Moreover, performers can face bigger intrusion into their private life than all the persons that are not recognized as public ones.
In opinion of the author, when solving the collision between the privacy right and freedom of speech it is necessary to bear in mind the following criteria. First of all – the places, where the information about the artist is gathered along with the method in which such information has been obtained. Secondly, it is necessary to establish whether the information gathered constitutes the public interest and therefore the intrusion into public affairs of the performer can be justified.
Key words: privacy right, freedom of speech, public persons, performing artists, European Court ofHuman Rights.
 
Особисте життя артистів-виконавців завжди було об’єктом уваги широкого загалу. Публікації щодо подробиць життя таких осіб є бажаними для засобів масової інформації, оскільки це дозволяє зробити їх діяльність більш прибутковою. Часто в гонитві за пікантною інформацією журналісти втручаються в приватне життя артистів-виконавців, а останні змушені звертатися до суду за захистом порушених прав. З огляду на прогнозоване зростання кількості відповідних судових спорів актуальності набуває дослідження співвідношення між правом на приватність і правом на свободу слова.
Певні аспекти стосовно колізії між правом на приватність і правом на свободу слова вивчалися вченими П. Ю. Познікіним, Д. З. Полівановою, А. Клімчиком та іншими дослідниками, проте комплексного аналізу цього питання досі не запропоновано. З метою вирішення цієї проблеми доцільно проаналізувати приписи національних і міжнародних нормативних актів, а також судову практику України й інших держав.
Право на приватність врегульовано низкою міжнародних нормативно -правових актів. Згідно із ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного й сімейного життя, до свого житла й кореспонденції [1]. Згідно зі ст. 12 Загальної декларації прав людини ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте й сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань [2].
Правове регулювання права на приватність здійснюється також національним законодавством України. Так, ст. 32 Конституції України [3] передбачає, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте й сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання й поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Згідно з приписами ст. 301 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [4] фізична особа має право на особисте життя. Вона сама визначає своє особисте життя й можливість ознайомлення з ним інших осіб. Фізична особа має право на збереження в таємниці обставин свого особистого життя. Обставини особистого
Фото Капча