Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження і аналіз відносин України у сфері торгівлі та інвестицій у межах зони Чорноморського економічного співробітництва

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
План
 
1. Загальна характеристика зони Чорноморського економічного співробітництва
2. Торгівля ЧЕС та місце України в ній
3. Інвестиційні потоки країн ЧЕС
4. Положення України у ЧЕС, основні цілі та завдання
Список використаної літератури
 
1. Загальна характеристика зони Чорноморського економічного співробітництва
 
Проект створення вільної торговельної зони в Чорноморському регіоні відповідає сучасним тенденціям розвитку світової торгівлі. Унікальність організації ЧЕС полягає в тому, що це перше велике інтеграційне угруповання, яке об'єднало держави, котрі до останнього часу розвивалися за принципово різними економічними та політичними моделями.
Cтруктурний розподіл товарів між країнами є нечітким (мається на увазі: хто імпортує і хто експортує). Тільки сільськогосподарська продукція може розглядатися як предмет спеціалізації. Це означає, що серед країн – учасниць ЧЕС немає раціонального поділу праці, тобто відсутня необхідна основа розвитку регіонального ринку.
З огляду на світові тенденції створення зони вільної торгівлі в Чорноморському регіоні має координуватися з процесами розвитку інших торговельних угруповань. Завдяки вигідному геополітичному розташуванню Чорноморського регіону є перспектива входження його в майбутньому у всеєвропейську економічну територію.
Особливо необхідною для країн-учасниць ЧЕС є структурна реорганізація економік, яка підвищить їхню здатність швидко адаптуватися в майбутньому до європейської конкуренції й торговельної лібералізації. Об'єктивною передумовою розвитку регіональної торгівлі є лібералізація торговельних режимів у країнах – учасницях ЧЕС (Таблиця 1).
 
Таблиця 1
Торгівельні режими країн Чорноморського регіону
Азербайджан
Здійснено реформування торговельного законодавства, регулюванню підлягають експортні та імпортні операції, бартерна торгівля.
АлбаніяТарифи на торгівлю коливаються від 0 до 3% у різних товарних групах.
БолгаріяСтворено спрощену шкалу тарифних ставок, але обмеження, пов'язані з необхідністю реєстрації та ліцензування, ще не знято.
ВірменіяПовною мірою лібералізувала своє торговельне законодавство та вдосконалила механізми регулювання. Ставка імпортного тарифу – 0-10%. На більшу частину імпортованих товарів знято квоту та ліцензування. Експортні обмеження стосуються дуже вузького кола товарів.
ГрузіяЗбережено процедуру ліцензування на деякі товарні групи, зокрема медичне обладнання. Досі існують імпортні збори та акциз на більшість товарів. Дві категорії ліцензій – загальна і дійсна (одноразова), їхня ціна коливається від 25 до 300 дол. США.
Греція
Як член ЄС здійснює торговельну політику на основі чітких принципів побудови тарифної шкали, експортно-імпортного регулювання тощо.
МолдоваЗнизила з 1995 р. митні збори на 50%. відмінила ліцензування (крім таких товарів, як зброя, коштовні метали та камені, медичне обладнання). Експортну квоту (крім лімітованої кількості товарів) також знято. Сертифікація імпортних товарів здійснюється у відповідності з прийнятими нормами.
Румунія3 1995 р. змінила систему митних зборів. Скасувала експортні збори та ліцензування. Торговельне законодавство за більшістю пунктів відповідає міжнародній практиці.
Росія
Існують шині збори, податок на додану вартість та акциз. Митний збір та акциз нараховуються у відсотках до митної вартості товару. Податок на додану вартість звичайно становить 20%, Більшість імпортованих товарів підлягає різним видам сертифікації.
ТуреччинаЯк член Європейського митного союзу використовує митні тарифи ЄС. Підписала угоду про вільну торгівлю з Румунією, планує підписати таку угоду з Болгарією.
УкраїнаВдосконалила систему торговельною регулювання. Існує податок на додану вартість. Митні збори та акциз серйозно перешкоджають торгівлі. 3 1994 р. запроваджено систему сертифікації на імпортовані товари. Товари, обсяг виробництва яких у країні не покриває внутрішні потреби, обкладаються експортним податком.
 
Можна виділити наступні напрямки співробітництва держав членів ОЧЕС:
-формування банківської інфраструктури й мережі ділових центрів з метою фінансування й інформаційної підтримки як державних інвестицій, так і частки бізнесу в інфраструктурних проектах;
-створення режиму вільного руху товарів, послуг і капіталів для стимулювання економічних контактів і розширення границь виробничого й інвестиційного співробітництва;
-уніфікування митної системи країн регіону, створюючи тим самим повноцінну систему багатобічних розрахунків і організувавши в майбутньому Чорноморський платіжний союз;
-підтримка співробітництва країн Причорномор'я в процесах приватизації, підприємництва, зміцнення малого й середнього бізнесу, комплексне використання й охорона біологічних, мінеральних і водних ресурсів Чорного моря;
-створення транспортної інфраструктури шляхом модернізації й створення нових транспортних комунікацій і розширення залізничного й повітряного сполучення між країнами ЧЕС.
 
2. Торгівля ЧЕС та місце України в ній
 
Результуючі показники, до яких належать сальдо торговельного балансу, сальдо балансу послуг, індекс «концентрації» експорту та інші, в сукупності характеризують стан зовнішньої торгівлі за критерієм збалансованості експорту та імпорту, ефективності та місця країни в світовій торгівлі. Розглянемо місце Україні в структурі експорту та імпорту в зоні ЧЕС.
Абсолютне значення експорту (Таблиця 2, А) України у 2010 році знаходиться на досить високому рівні, незначне переважання мають Болгарія, Сербія, Греція, Туреччина.
Індекс «концентрації експорту» (Таблиця 2, С) або індекс Хіршманазастосовується у світових зіставленнях і показує, наскільки широкий спектр товарів експортує країна. При 239 класифікованих видах продукції (за методологією ООН) він має вигляд:
Значення коефіцієнта розміщуються в межах:
Найменші (позитивні) значення цього показника мають індустріально розвинуті країни: Італія – 0, 056, Франція – 0, 057, Австрія – 0, 06 тощо.
Найбільші (негативні) значення показника «концентрації експорту» мають найменш розвинуті країни та країни – експортери нафти.
За
Фото Капча