Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження структури та принципів роботи контролерів клавіатури та матричного дисплея

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

- RET0, вводяться безпосередньо в той рядок ОЗП давачів, що відповідає сканованій у даний момент рядку матриці.  Отже, кожним рядком можна керувати за допомогою виходів сканування S3- S0, вводячи дані на входи RET7 - RET0. Наприклад, до входів RET7- RET0 можна підключити вісім мультиплексованих каналів вводу і сканувати їх за допомогою мікросхеми КР580ВВ79. Інформація, зчитана з ОЗП давачів, буде інверсною.

У режимі вводу по стробуючому сигналі вміст входів RET7- RET0 записується в буферні схеми клавіатури і давачів строб- імпульсом CO/STB. Вхід SH у цьому режимі не використовується. Тривалість стробуючого сигналу повина бути не меншою одного періоду Тс.
Схема керування і усунення вібрації клавіатури призначена для керування скануванням клавіатури в режимах 2- і N - клавішних зчеплень, N-клавішних зчеплень з виявленням помилок, а також у режимах сканування матриці давачів і вводу по стробуючому сигналі. Крім того, вона усуває вплив вібрації клавіатури.
У режимі сканування клавіатури з виявленням 2-клавішних зчеплень ввід здійснюється по одній клавіші, а при натисканні двох і більше клавіш, код жодної  з них не буде введений в FIFO- ОЗП давачів.
У режимі сканування клавіатури з виявленням N-клавішних зчеплень при натисканні декількох клавіш всі вони розпізнаються і вводяться в FIFO- ОЗП давачів відповідно до порядку сканування.
У режимі сканування клавіатури з виявленням N-клавішних зчеплень при програмуванні команди «Скидання переривання установка виявлення помилок » ввід здійснюється тільки по одній клавіші. При одночасному натисканні двох і більше клавіш код жодної з них не вводиться в FIFO - ОЗП давачів, але при цьому в слові стану встановлюється флаг помилки D6.
Зворотний магазин - ОЗП давачів призначений для збереження з наступним зчитуванням коду позиції клавіш, стану ключів у матриці давача, а також інформації, що вводиться по стробуючому сигналу FIFO - ОЗП давачів, являє собою ОЗП з організацією 88, що може виконувати дві функції. У режимах сканування  клавіатури або вводу по стробуючому сигналу, воно працює як FIFO - ОЗП (зворотний магазин, що працює за принципом «першим ввійшов - першим вийшов»). Кожне значення даних, що вводиться знову, у цьому випадку записується в наступні комірки ОЗП і кожне з них згодом зчитується в тому ж порядку, у якому воно вводилося. В режимі сканування матриці давачів даний ОЗП працює як ОЗП давачів Кожен рядок ОЗП давачів завантажується станом відповідного рядка давачів у матрицю давачів. У цьому режимі на виході INT встановлюється напруга високого рівня тільки в тому випадку, коли виявлена зміна стану давачів.
Схема аналізу стану FIFO- ОЗП давачів призначена для відображення стану FIFO - ОЗП давачів, тобто стежить за кількістю символів, що містяться в FIFO - ОЗП давачів, і за тим, є він повним чи порожнім. Занадто велике число операцій зчитування з FIFO - ОЗП або запису в FIFO-ОЗП розпізнається як помилка. Схема аналізу стану FIFO – ОЗП давачів формує також сигнал переривання INT, якщо FIFO - ОЗП містить інформацію. В режимі сканування матриці давачів, схема аналізу  стану FIFO - ОЗП давачів стежить тільки за числом символів у ньому (їх може бути не більше семи).
Джерелом даних при читанні стану мікросхеми служить 8-розрядний регістр слова стану, у якому міститься інформація про стан FIFO давачів, помилках і забороні доступу до ОЗП відображення. Регістр слова стану переходить у 0 при надходженні команди «Скидання» (розряд D1 чи D0), а також за допомогою апаратного скидання.
Формування слова стану мікросхеми. 
Формування слова стану мікросхеми здійснюється в відповідності до рис. 6. Джерелом даних при читанні стану мікросхеми служить 8-розрядний регістр слова стану, у якому міститься інформація про стан FIFO давачів, помилках і забороні доступу до ОЗП відображення. Регістр слова стану переходить у 0 при надходженні команди «Скидання», а також за допомогою апаратного скидання. 
 
Рис. 6. Вміст регістру слова стану FIFO-ОЗП давачів.
Програмування мікросхеми.
Описані нижче команди програмують режим роботи мікросхеми КР580ВВ79. Перед програмуванням режиму роботи необхідно встановити мікросхему у вихідний стан. На вхід SR потрібно подати напругу високого рівня, тривалістю не менше 6ТС. FIFO - ОЗП давачів і ОЗП відображення в нульовий стан сигналом SR не встановлюються.
Програмований інтерфейс клавіатури дисплея мікросхеми допускає одночасне виконання в мікрокомп'ютерних системах операцій із клавіатурою і дисплеєм. Перехід мікросхеми з одною режиму в іншій здійснюється відповідним кодом команди і не вимагає попереднього апаратного чи програмного скидання.
Команда «Встановлення режимів роботи клавіатури дисплея»
Команда «Встановлення режимів роботи клавіатури дисплея» призначена для задання режиму роботи мікросхеми КР580ВВ79. На рис. 7. показане детальне кодування даної команди. Розряди D4 і D3 визначають код режиму роботи дисплейної частини, а розряди D2 - D0 - код режиму роботи клавіатурної частини мікросхеми.
  
x- будь-який стан.
Рис. 7. Формат команди “Встановлення режимів роботи клавіатури /дисплея’’. 
Команда «Програмування синхронізації»
Команда «Програмування синхронізації» призначена для забезпечення необхідної швидкості сканування клавіатури і дисплея, а також узгодження циклу синхронізації мікропроцесора з внутрішнім циклом синхронізації мікросхеми . Формат команди.
 
D7 - D5 - код команди «Програмування синхронізації»;
D4 - D0 - код
Фото Капча