Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження структури та принципів роботи контролерів клавіатури та матричного дисплея

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

CS відносно сигналу WR, нсtV (CS, LH-WR, LH )20-

Час збереження сигналу INS/D відносно сигналу WR, нсtV (INS/D, LH-WR, LH )20-
Час встановлення сигналів D0-D7 відносно сигналу WR, нсtSU (D, HL / LH-WR, LH )300-
Час збереження сигналів D0-D7 відносно сигналу WR, нсtV (D, LH / HL-WR, HL )
40-
Тривалість циклу запису, нсtCr ( WR )1000-
Тривалість сигналу WR, нс tWL ( WR )400-
Час встановлення сигналу CS відносно сигналу RD, нсtSU ( CS, HL – RD, HL)50-
Час встановлення сигналу INS/D відносно сигналу RD, нсtSU ( INS/D, HL/LH – RD, HL)50-
Час збереження сигналу CS відносно сигналу RD, нсtV ( CS, LH-RD, LH ) 5-
Час збереження сигналу INS/Dвідносно сигналу RD, нсtV ( INS/D, LH / HL-RD, LH )5-
Тривалість циклу читання, нсtCr ( RD)1000-
Тривалість сигналу RD, нсtWL ( RD)420-
Час затримки сигналів D0-D7 відносно сигналу RD, нсtd ( D,ZL / ZH – RD, HL )-300
Час затримки сигналів D7-D0 відносно сигналу RD, нс tV ( D,ZL / ZH – RD, HL )10100
Час затримки сигналів D7-D0 відносно сигналу CS, нсtV ( D,ZL / ZH – CS, HL )-450
Час затримки сигналів D7-D0 відносно сигналу INS/D, нсtV ( D,ZL / ZH – INS/D, HL / LH )-450
Тривалість сигналу BD в стані низького рівня, мксtWL ( BD )150-
Тривалість сигналу BD в стані високого рівня, мксtWH ( BD )490-
Час встановлення сигналу BD відносно сигналу S, мксtSU ( BD, HL – S, HL )80-
Час встановлення сигналу DSP відносно сигналу S, мксtSU ( dsp, HL / LH – S, HL )80-
Час збереження  сигналу BD відносно сигналу S, мксtV (BD, LH – S, HL)70-
Час збереження  сигналу DSP відносно сигналу S, мксtV (DSP, LH / HL – S, HL)70-
Тривалість циклу внутрішньої синхронізації, мксtCr (C )10-
Час сканування однієї клавіші, мксtSK80-
Час сканування дисплея, мсtSDRP10,24-
Час усунення дребезгу клавіатури, мсtWAIT10,24-
Час сканування клавіатури, мсtSKA5,12-
1 Значения статичних параметрів, що відрізняються від вказаних приведені додатково.
Опис дослідної установки.
Лабораторна робота виконується на мікропроцесорній лабораторії Мікролаб К1810ВМ86, що є одноплатною мікропроцесорною системою   з шинною структурою. Всі органи керування, крім тумблера вмикпння живлення розміщені на платі мікропроцесора. Тумблер вмикпння живлення розміщений на правій стінці ниші декоративного корпуса.
Робота та опис органів керування мікропроцесорної лабораторії описані в Додатку 1. 
Хід роботи
Виконується при підготовці до виконня лабораторної роботи.
1. Скласти програму на мові Асемблер для програмування мікросхеми з параметрами, що вказуються в табл. 4: 
Адреса регістра даних мікросхеми  в адресному просторі Мікролаба FFE8H.
Адреса регістра команд/слова стану мікросхеми в адресному просторі FFEAH.
 Табл. 4.
N варіантуПараметри
1Режим роботи дисплея: 8 - ми розрядний 8-ми символьний дисплей і ввід зліва. 
Режим роботи клавіатури -  кодоване сканування клавіатури з визначенням 2-клавішних зчеплень.
Коефіціент поділу тактової частоти  2
Код в ОЗП відображення: 0.                
2Режим роботи дисплея: 16-ти розрядний 8-ми символьний дисплей і ввід зліва. 
Режим роботи клавіатури: кодоване сканування клавіатури з визначенням N-клавішних зчеплень.
Коефіціент поділу тактової частоти 4
Код в ОЗП відображення: 20h.
3Режим роботи дисплея: 8-ми розрядний 8-ми символьний дисплей і ввід справа зі зсувом. 
Режим роботи клавіатури: дешифроване сканування матриці давачів.
Коефіціент поділу тактової частоти 8
Код в ОЗП відображення: FFh.
4Режим роботи дисплея: 8-ми розрядний 8-ми символьний дисплей і ввід зліва. 
Режим роботи клавіатури: кодоване сканування клавіатури з визначенням 2-клавішних зчеплень.
Коефіціент поділу тактової частоти 10
Код в ОЗП відображення: 0.
5Режим роботи дисплея: 8-ми розрядний 8-ми символьний дисплей і ввід зліва. 
Режим роботи клавіатури: ввід по стробуючому сигналу, дешифроване сканування дисплея.
Коефіціент поділу тактової частоти  2
Код в ОЗП відображення: 20h.
6Режим роботи дисплея: 16-ти розрядний 8-ми символьний дисплей і ввід зліва. 
Режим роботи клавіатури: кодоване сканування матриці давачів.
Коефіціент поділу тактової частоти  8
Код в ОЗП відображення: FFh.
2. Cкласти програму для виводу слова мікросхеми К580ВВ79  на світлодіоди , що підключені до порта B першої мікросхеми паралельного порта  К580ВВ55 з адресою 0FFFAH . 
3. Вивести на дислей (в ОЗП відображення) код залікової книжки.
4. Написати програму для видачі коду натисненої клавіші на світлодіоди , що підключені до порта B першої мікросхеми паралельного порта  К580ВВ55 з адресою 0FFFAH  
Виконується в лабораторії
1.В каталогу \Lab_mt створити файл Lab20.bin
2.За допомогою редактора Hiew.exe в режимі вводу ассемблерного коду сформувати текст програми першого завдання. Переписати код програми у вигляді шестнадцяткових чисел в зошит.
3.Ввести сформований код програми в мікролаб за допомогою клавіатури.
4. За допомогою клавіатури запустити програму на виконання. Переконатись в правильному виконанні програми. 
5. У випадку , якщо програма не працює підкоректувати код програми в редакторі Hiew.exe та на Мікролабі.
6. Повторити виконання п. 1 - 5 для другого,  третього та четветого  завдання.
Контрольні питання:
1. Призначення та можливості мікросхеми.
2. Структурна схема мікросхеми.
3. Призначення виводів мікросхеми.
4. Проаналізувати роботу мікросхеми в різних режимах роботи.
5. Програмно доступні регістри мікросхеми.
6. Реалізація буферизації вводу інформації.
7. Програмування мікросхеми.
8. Навести часові діаграми для наступних режимівроботи:
а) запису команд та даних ;
б) читання даних або вмісту слова мікросхеми ;
в) вводу даних з клавіатури ;
г) вводу даних з матриці давачів.
 
Література
1. Микропроцесы и микропроцесорные комплекты интегральных схем.: Справочник в 2-х т./Под ред. В. А. Шахнова.-М.: По зак. Связь. 1998.
2. Вершинин О.Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. –Л.: Энергоатомиздат, 1986. –208 с..
3. Вычислительные машины, программирование, численные методы и применение ЭВМ. Методические указания по изучению основ программирования для микропроцессорных систем/ Сост. Е.В.Белова. –Харьков: УЗПИ, 1986. –52 с..
4. Применение микроЭВМ для решения задач защиты электроснабжения: Учеб. пособие/Сост. В.Н.Баженов, Т.П.Беличенко. –Харьков: УЗПИ, 1985, –91 с..
5. Р.Токхайм. Микропроцесоры. Курс и упражнения. –М.: Энергоатомиздат, 1988. –336 с..
6. Балашов Е.П., Пузанков Д.В. Микропроцессоры и микропроцессорные системы: Учеб. пособие для вузов/Под ред. В.Б.Смолова. – М.: Радио и связь, 1981. –328 с.
Фото Капча