Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дитячі іграшки як засіб формування естетичних уподобань дітей: минуле, сучасність, майбутнє

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Ретроспективний аналіз розвитку дитячої іграшки
2. Формування естетичних уподобань дітей засоби народної іграшки
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Передача культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації. Справжнє виховання не може існувати в «чистому вигляді», тобто поза традиційною культурою певної нації. Всі найвидатніші педагоги світу визнавали, що виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з традиціями інших народів.
У сучасній педагогічній науці виділяється окрема галузь – етнопедагогіка, яка досліджує конкретні етнічні традиції виховання. Сучасна система виховання спрямована на формування розвиненої особистості, наділеної національною свідомістю, гідністю і прагненням зберегти й примножувати національну культуру. На думку вчених, саме в середовищі національної культури і з використанням надбань традиційної народної педагогіки можливе успішне розв’язання проблеми формування особистості дитини (Л. В. Артемова, А. М. Богуш, Н. В. Лисенко, М. І. Стельмахович та інші).
Залучати дітей до культурних цінностей народу необхідно з дошкільного віку. Відомо, що світогляд особистості, розвиток у неї високої духовності, творчого розуму й моральних якостей формується на основі почуттів та емоцій. Тому особливого значення у вихованні дітей дошкільного віку на основі народної творчості набуває народна іграшка – найдоступніший емоційний засіб народної педагогіки.
На значущість народної іграшки у вихованні підростаючого покоління вказували С. Ф. Русова, Е. А. Аркін, А. П. Усова, Е. О. Фльоріна, А. С. Макаренко та інші. Народна іграшка – стародавній вид народного мистецтва, виразник національної культури. У «Концепції дошкільного виховання в Україні» підкреслюється, що народна іграшка та гра з нею є важливими засобами національного виховання.
 
1. Ретроспективний аналіз розвитку дитячої іграшки
 
Національна культура є надзвичайно складним об’єктом наукового пізнання. Культура – це матрикос, основа нашого буття, «це духовні надбання народу, що виникли із праці, мислення і життєвого досвіду багатьох генерацій, які далі розвиваються або здійснюються в інших формах».
Історичні та мистецтвознавчі аспекти народної іграшки постійно перебувають у центрі уваги українських та зарубіжних вчених (М. Д. Бартрам, О. В. Бакушин-ський, Б. С. Бутнік-Сіверський, В. М. Василенко, Є. Герцик, Г. М. Дайн, Л. Я. День-шин, Р. В. Захарчук-Чутай, М. О. Некрасова, О. О. Сакович, О. О. Чорновський, М. М. Церетелі, та ін.). Іграшка завжди була пов’язана з грою. Як і гра, вона є відображенням своєї епохи. Історія іграшки є невід’ємною частиною історії куль-тури суспільства. Для кожної історичної епохи характерні свої іграшки, оскільки розвиток матеріальної основи суспільства, його духовної культури позначається не лише на змісті дитячих ігор, а й на тематиці та формах іграшок.
Аналіз іграшок, які використовували діти різних часів і суспільств, може багато розповісти про характер їх виховних систем.
Перші іграшки, знайдені під час розкопок дитячих поховань, були дуже подібними до знарядь праці, предметів побуту, їх виготовляли з найпростіших природних матеріалів з метою оволодіння дітьми навичками майбутньої діяльності.
Іграшка давнього Єгипту (лялька з дерева і тканини, фігурки тварин, шкіряні м’ячі та ін.) датуються серединою III тис. до н. е. тут уперше було створено іграшки з нескладними механізмами («крокодил», «тигр»), які дитина приводила в рух. У Давньому Китаї іграшки виготовляли з глини (посуд для приготування їжі, плита, будиночок, ручний млинок та ін.)
У дитячих похованнях античної епохи знайдено ляльки, фігурки тварин, які у Давній Греції та Римі виробляли зі слонової кістки, бурштину, теракоти, а для дітей рабовласників – зі срібла та мармуру.
Багато сучасних іграшок створені ще в давні часи, деякі мають авторів. Наприклад, ідею створення брязкальця приписують відомому грецькому полко-водцеві, філософу і математику Архітові Таренському (400-365 рр. до н. е.). У давні часи брязкальце було першою іграшкою дитини, а матері та годувальниці відганяли ним злих духів. Тієї пори з’явився і набув популярності театр ляльок. Про нього писали грецький філософ Платон, письменники Арістофан і Апулей.
У Давньому Римі головною дійовою особою комічних лялькових вистав був потворний горбатий блазень Макус із величезним носом, який смішив публіку пронизливими криками, схожими на крики птахів, або писком, схожим на писк курчат. За подібний до дзьоба ніс і писк його прозвали Півником (по-італійськи – Пульчинелло), тому вважається, що батьківщина всіх Петрушок – Італія. Найбільшими центрами виготовлення іграшок у часи середньовіччя були Лімож, Страсбург (Франція), Нюрнберг (Німеччина).
На території України найдавніші прототипи іграшки виявлені в с. Мезин Чер-нігівської області. Це були фігурки пташок, вовка чи собаки, виготовлені з мамонтового бивня приблизно 25 тис. років тому. Мали вони обрядове значення.
Українські народні іграшки надзвичайно різноманітні, їх можна поділити на кілька видів: дерев’яні, глиняні, м’які (ганчіркові), сирні, солом’яні та іграшки з природного матеріалу – сіна, реп’яхів, рогози, листя, качанів кукурудзи, тирси, вербової кори, льону, різноманітних квітів, овочів. Кожен регіон мальовничої України є самобутнім та неповторним і кожен має свою візитну картку – це дитяча іграшка: чи то вона декоративна, чи звичайна забавка.
Прикарпатський край, Карпати, Закарпаття – чудовий, красивий, мальовничий, різноманітний регіон
Фото Капча