Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ефективність експортних операцій (кукурудза 3-го класу)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Особливості здійснення комерційних операцій на світовому ринку
1.1 Поняття та види комерційних операцій
1.2 Експортні операції
1.3 Законодавчо-нормативне забезпечення проведення експортних операцій з сільськогосподарською продукцією в Україні
2. Організація експортної операції
2.1 Дослідження кон’юнктури зовнішнього ринку продукції
2.2 Структура і зміст контракту на експорт
2.3 Базисна умова контракту
2.4 Аналіз та розрахунок ціни на експорт
2.5 Умова платежу та розрахунку за умовою контракту
3. Техніко-економічне обґрунтування експортної операції та розрахунок економічної ефективності експорту
3.1 Методика розрахунку показників ефективності експорту продукції
3.2 Квотування та ліцензування експорту
3.3 Документообіг за експортною операцією
3.4 Митне оформлення експортної операції
3.5 Розрахунок ефективності експортної операції
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А
 
Вступ
 
В сучасних умовах участь господарюючих суб'єктів у зовнішньоекономічних операціях стає одним з вирішальних факторів досягнення високої конкурентоспроможності. Це пояснюється активізацією впродовж останніх десятиліть міжнародних коопераційних зв'язків, появою нових видів товарів, технологій, галузей економіки і форм міжнародного співробітництва, збільшенням масштабів інвестиційних проектів, інтенсифікацією діяльності транснаціональних і багатонаціональних компаній.
Моя тема є актуальною, тому що кукурудза виступає однією з провідних культур України і входить до списку культур-лідерів на світовому ринку. З підвищенням експортного потенціалу країни, експорт кукурудзи зріс на третину у 2013 році. Великим відкриттям стало те, що Україна стала третьою країною в світі, яка отримала офіційний дозвіл на постачання зернових на найбільший ринок світу – китайський.
Тема курсової роботи присвячена вивченню експортної операції (кукурудза 3-го класу) підприємства « Агроінком Україна «.
Метою даної курсової роботи є розкриття сутності та змісту комерційних операцій в цілому та детальне дослідження експортної операції на базі зовнішньоекономічного контракту з реалізації зерна кукурудзи 3-го класу на умові СРТ, опираючись на дослідження ринку, зовнішнього та внутрішнього середовища.
Завданнями моєї курсової роботи є:
визначити особливості комерційних операцій;
подати законодавчо-нормативне забезпечення проведення експортних операцій;
провести маркетингове дослідження ринку ячменю;
проаналізувати контракт за експортною операцією;
провести розрахунки показників ефективності експорту ячменю;
зробити висновки на основі проведених розрахунків.
 
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
 
1.1 Поняття та види комерційних операцій
 
Зовнішньоекономічна комерційна операція – це комплекс дій контрагентів різної державної належності з підготовки, укладення і виконання міжнародної торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру[8: 221].
Для здійснення обміну необхідно провести певні взаємопов 'язані дії:
• знайти покупця;
• укласти з ним угоду-договір (контракт), у якому обумовити всі умови: товар, його кількість, якість, ціну, строки поставки тощо;
• виконати договір: підготувати товар до поставки, доставити товар покупцю, здійснити розрахунки за поставлений товар.
Об'єктами комерційних операцій є матеріально-речова продукція, послуги, результати виробничого та науково-технічного співробітництва у вигляді знань, досвіду, технології тощо.
Міжнародні комерційні операції в залежності від виконуваних функцій поділяються на основні, які здійснюються між безпосередніми учасниками операції, і забезпечувальні (допоміжні, або товаропросування), пов'язані з переміщенням товару до покупця. Забезпечувальні операції здійснюються або безпосередньо самими продавцями (експортерами) та покупцями (імпортерами) або іншими фірмами і організаціями на основі окремих угод за відповідну винагороду.
Зовнішньоекономічні комерційні операції в залежності від їх змістовної суті, тобто залежно від об’єкта угоди, поділяються на три групи:
Операції купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій форм:
• експортно-імпортні операції;
• реекспорті операції та реімпорті операції;
• операції зустрічної торгівлі;
• операції, які здійснюються на особливих товарних ринках – міжнародних.
Операції купівлі-продажу послуг:
Операції купівлі-продажу основних послуг:
інжинірингові операції;
орендні операції;
туристичні операції;
аудиторські операції;
представницькі операції та ін.
Операції купівлі-продажу послуг, що забезпечують процес товаропросування:
транспортні операції;
транспортно-експедиторські операції;
операції зі страхування товару;
розрахунково-фінансові операції;
митні операції;
організація реклами;
організація виставок, ярмарків та участь у них;
операції з технічного обслуговування та забезпечення запасними частинами машинотехнічної продукції тощо.
Операції з купівлі-продажу результатів творчої діяльності:
ліцензійні операції;
операції з передачі ноу-хау;
операції зі спільного виробництва кіно – та телефільмів;
операції з торгівлі об'єктами авторського права тощо.
 
1.2 Експортні операції
 
Однією з форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля. Вона відіграє величезну роль у підвищенні економічного добробуту держави, поліпшенні рівня життя населення і зміцненні положення держави на світовій арені.
Експортні операції, як складова частина зовнішньої торгівлі є найважливішим джерелом одержання прибутку держави. Досягнення максимальної ефективності експортних операцій, а, отже, максимізація прибутку можлива тільки з використанням знань і досвіду, накопичених протягом тривалого часу.
В законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» подано таке визначення поняття «експорт»:
Експорт товарів – продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України. Таким чином, український суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що здійснює експорт товарів, є експортером. Експортна операція являє собою
Фото Капча