Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологія міських систем міста Хмельницький

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Просторово–морфологічні характеристики міста
1.1 Територія
1.2 Населення
1.3 Озеленення
1.4 Щільність забудови
1.5 Інженерна інфраструктура
2. Оцінка системи міста
2.1 Оцінка розвитку міста у просторі
2.2 Стійкість міських ландшафтів до антропогенної трансформації
2.3 Загальна оцінка людського потенціалу
3. Оцінка впливу антропогенних чинників на місто
3.1 Оцінка кількості автотранспорту
3.2 Визначення потенціалу самоочищення атмосфери
3.3 Районування території міста за ступенем забруднення
3.4 Оцінка шумового забруднення
4. Формування якості міської води
4.1 Умови прийому промислових стічних вод у міську систему водовідведення
4.2 Кількісне та якісне виснаження поверхневих та підземних вод
5. Оцінка комфортності міської екосистеми
5.1 Відеоекологічні особливості міст в контексті комфортності міських систем
5.2 Комфортність міського середовища
Висновок
Список використаної літератури.
 
Вступ
 
Стрімкий розвиток міст у всьому світі та ріст їх впливу на природу та цивілізацію обумовили активний розвиток в останній час науки екології міських систем. Вона утворилася з окремої наукової гілки біології в наукову дисципліну дуже важливого прикладного характеру. Об’єктом її вивчення є міські біогеоценози, зокрема їх екотопи (ґрунти і клімат), тобто абіотичні компоненти геосистеми. Вона розглядає урбанізованість як об’єктивний історичний процес підвищення ролі міст у розвитку цивілізації з трансформацією природного довкілля.
Сьогодні екологія міських систем розвивається з урахуванням внеску до її розвитку не тільки біології, ґрунтознавства, інженерної геології, геоморфології, гідрології, а й таких наук як економіка, соціологія, демографія, психологія.
Місто – це територія компактного поселення людей, яка відгороджена умовною межею від зовнішньо по відношенню до неї простору. На початку існування міст ознакою міста було наявність кріпосної стіни.
Сучасне місто – це достатньо крупний населений пункт, жителі якого в загальному зайняті у сферах промисловості, послуг, управління, науки, культури.
В даній курсовій роботі описано екологію міських систем міста Хмельницький. Хмельни́цький (до 1954 року – Проскурів) – місто обласного значення в Україні, центр Хмельницької області, центр Хмельницького району. Місто розташоване у східному Поділлі, на берегах Південного Бугу, за 376 км (автомобільний шлях) від Києва. Залізничний вузол (станції Хмельницький, Гречани і Ракове). Через місто проходять автошляхи Чернівці – Старокостянтинів і Львів – Кіровоград – Донецьк (E50). Відоме з 1431. Місто обласного значення з 1937. В iсторичних документах воно вперше згадується в 1493 p. як невелике селище Плоскирiв. Ця назва пов'язана з географiчним розташуванням його в низовинi, утворенiй р. Плоскою (притокою Пiвденного Бугу). В кiнцi XVIII ст. мiсто Плоскирiв було перейменовано на Проскурiв, а в 1954 p. – на Хмельницький. Хмельницький – важливий промисловий центр. Тут функцiонує понад 40 промислових пiдприємств; найбiльшi з них – «Укрелектроапарат», по виробництву ковальсько-пресового устаткування, «Катiон», заводи тракторних агрегатiв; взуттєва, трикотажна, шкiряно-галантерейна, меблева фабрики; заводи: асфальтобетонний, залiзобетонних конструкцiй та iн. У Хмельницькому є технологiчний університет, декiлька технiкумiв та училищ. Тут дiють музично-драматичний та ляльковий театри, краєзнавчий i художнiй музеї, фiлармонiя. В мiстi народилися видатний майстер пейзажу, графiк Г. С. Верейський, фiзик, член-кор. АН України М. Ф. Дейген, всесвiтньовiдомий хiрург-офтальмолог, член-кор. АН Росiї С. М. Федоров, народився i нинi проживає поет П. М. Гiрник. Недалеко вiд Хмельницького знаходиться селище Чорний Острiв, поблизу якого розмiщений Грузевицький заказник. У селищi є лiтературно-меморiальний музей поета-байкаря Л. Глiбова, який викладав тут у повiтовому училищi в 1855-1858 pp.
 
1. Просторово – морфологічні характеристики міста
 
1.1 Територія
 
Таблиця 1.
Структура земельного фонду міста Хмельницький
Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, які не надані у власність або користування Кількість власників землі та землекористувачів Загальна площа земель, всього (га) 
Сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і користуванні) 3 400 
Громадяни, яким надані землі у власність і користування 34281 3021, 9449 
Заклади, установи, організації 487 1754, 7991 
Промислові та інші підприємства 487 933, 675 
Підприємства та організації транспорту, зв’ язку 73 300, 2024 
Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони 26 785 
Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 1 55, 27 
Лісогосподарські підприємства 1 1, 0 
Водогосподарські підприємства 1 41, 297 
Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування) 1322, 8655 
Всього земель, які входять до адміністративно-територіальної одиниці 35273 8624, 0039 
 
1.2 Населення
 
Станом на 1 травня 2008 року чисельність наявного населення міста становить 259, 3 тисяч жителів, густота населення ≈ 2950 чол/км, динаміка чисельності населення має доволі стійку тенденцію до зростання всупереч загальному зниженню абсолютної більшості регіонів та України в цілому.
 
Рис. 1. Прогноз чисельності населення міста Хмельницький
 
За оптимістичним варіантом прогнозу населення м. Хмельницького буде стабільно збільшуватися, щорічний загальний приріст становитиме 1, 7 тис. осіб на початку прогнозного періоду і 2, 3 тис. осіб у 2011-2020 рр.
Кількість мешканців Хмельницького зросте на 20, 1%
Фото Капча