Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Етичні аспекти у міжнародній діяльності

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Саллівана», запропонований у 1977 р. відомим американським правозахисником і громадським діячем преподобним Леоном Салліваном. Значний внесок у розроблення кодексу поведінки міжнародних корпорацій у 1997-1999 pp. зробила недержавна організація «Global reporting inishiative», яка заснована великими корпораціями, громадськими об'єднаннями, університетами різних країн та ООН. Важливо зазначити, що саме Організація Об'єднаних Націй є головним пропагандистом ідей корпоративної соціальної відповідальності. Цілком закономірним у цьому зв'язку є проект Всесвітньої угоди щодо дотримання провідними міжнародними корпораціями принципів соціальної відповідальності. Цей проект було проголошено генеральним секретарем ООН Кофі Аннаном на Всесвітньому економічному форумі, який проходив у Давосі 31 грудня 1999 р. Він містить такі дев'ять принципів корпоративної соціальної відповідальності:

1. Підтримувати міжнародні права людини в рамках діяльності корпорації.
2. Суворо стежити за дотриманням цих прав місцевими відділеннями і партнерами корпорації.
3. Визнавати за трудовими колективами право на створення асоціацій та укладання колективного договору.
4. Усувати всі форми примусової праці.
5. Не вдаватись до дитячої праці.
6. Боротись з усіма видами дискримінації у трудовому колективі.
7. Підтримувати заходи щодо запобігання глобальним екологічним катастрофам.
8. Сприяти більшій екологічній відповідальності.
9. Заохочувати впровадження екологічно безпечних технологій.
Всесвітня угода не є договором для підписання, а розглядається як базовий документ, прихильники якого можуть взяти на себе зобов'язання щодо виконання зазначених зобов'язань і стати своєрідним членом клубу соціально відповідальних компаній.
 
РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ
 
Важливо засвоїти питання щодо екологічної діяльності міжнародних корпорацій, яке набуває дедалі більшої актуальності у зв'язку з глобалізацією бізнесу, одного боку, та все ширшим використанням високих технологій – з іншого. Ці технології за умов соціальної безвідповідальності можуть справляти значний негативний вплив на життя людства. У кейсі «Чорнобильська АЕС» показана роль недоліків менеджменту в найбільшій техногенній катастрофі минулого століття. З погляду екологічної діяльності ліквідації наслідків вибуху четвертого реактора цілком виправдано розглядати Чорнобильську АЕС як міжнародну компанію, хоча юридично вона є національним енергетичним підприємством і після її закриття 15 грудня 2001 р. Однак світову громадськість продовжує турбувати стан 4-го енергоблока ЧАЕС. Тому для досягнення повної безпеки на ЧАЕС багато зусиль доведеться докладати не лише Україні, а й іншим країнам.
Серед міжнародних корпорацій можна знайти чимало прикладів прогресивної діяльності. Корпорація «Форд», наприклад, головну мету своєї екологічної політики вбачає у скороченні викидів вуглекислого газу в атмосферу шляхом підвищення економічності двигунів своїх автомобілів. За 1995-2000 pp. компанія знизила ці викиди на 10-12%. Одночасно «Форд» щорічно використовує 64 тис. матеріалів, що підлягають утилізації та вторинному застосуванню. Зокрема, 90% матеріалів, з яких виготовляється модель «Ягуар-Х», підлягає вторинному використанню. Про ці результати можна дізнатися зі звітів корпоративного громадянства «Форд Мотор компані».
Відомим у світі є також досвід екологічної діяльності японської корпорації “НТТ”. У 1991 р. була затверджена “Хартія компанії “НТТ” з довкілля”, на основі якої розробляються два типи планів: Основна програма заходів з охорони довкілля та Докладна річна програма заходів. Одна з таких річних програм, наприклад, передбачала такі заходи:
 • Скорочення споживання паперу.
 • Запобігання потеплінню клімату.
 • Скорочення і переробка відходів.
 • Захист озонового шару атмосфери.
У реалізації зазначених заходів беруть участь усі 270 тис. працівників корпорації. Завдяки цьому, наприклад, частка переробленого паперу в телефонних довідниках, що видаються “НТТ”, становить 55% при граничному рівні цього показника 65%.
Важливо звернути увагу на використання міжнародними корпораціями системного підходу до екологічного менеджменту. Одним з інструментів такого підходу є модель Вінтера (рис. 13. 1), яка була створена в компанії «Вінтер енд Сон» (Німеччина) у 1978 – 1986 рр. У 1989 р. відомий німецький інститут менеджменту визнав цю компанію найкращою серед металообробних підприємств країни. Згодом ця система поширилась на інші галузі господарства Німеччини та інших країн. Модель Вінтера дістала схвальну оцінку одного з сучасних «гуру» менеджменту Тома Пітерса, який вважає її комплексним, готовим до застосування підходом до організації екологічного менеджменту.
 
ВИСНОВКИ
 
Етикет – слово французького походження, що означає манеру поведінки. До нього відносяться правила чемності і ввічливості, прийняті в суспільстві.
Зіштовхуючись із проблемою етичного вибору, менеджери, як правило, опираються на нормативну точку зору, тобто на визначені норми і цінності, у відповідності з якими і приймаються рішення. У нормативній етиці виділяють декілька підходів до опису систем цінностей і відповідно прийняттю етично складних рішень, що можуть бути застосовані в практиці менеджменту: утилітарний підхід, індивідуалістичний підхід, морально-правовий підхід, концепція справедливості.
При прийнятті етично вірних рішень менеджер орієнтується насамперед на окремі особистісні характеристики, такі як власне его, впевненість у своїх силах, розвинуте почуття незалежності. Одна з найбільш важливих особистих характеристик менеджера -- стадія його морального розвитку.
Усім без винятку менеджерам доводиться вступати з партнерами по бізнесу, а також зі споживачами. Від того, наскільки добре вміє підприємець організувати і вести переговори, залежить успіх його справи, його репутація. Мистецтву ведення переговорів спеціально навчаються в усьому світі.
Правильно підготовлена до переговорів людина зможе домогтися своєї мети, не скривдивши при цьому партнера і залишивши про себе сприятливі враження. Підготовка до переговорів включає два основних напрямки роботи: рішення організаційних питань і пророблення основного процесу переговорів.
Формальне визначення соціальної відповідальності припускає обов'язок керівництва організації приймати рішення і здійснювати дії, що збільшують рівень добробуту і відповідають інтересам як суспільства, так і самої компанії.
У моделі оцінки корпоративної соціальної діяльності за основу береться загальна соціальна відповідальність компанії, обумовлена відповідно до чотирьох критеріїв: економічна, юридична, етична і прийнята на себе відповідальністю.
 
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
 
Boeing є промисловим холдингом, який керує діяльністю компаній, що входять в його структуру і виступаючих як оперативно-виробничі підрозділи. Апарат управління складається з 3 рівнів: вищий рівень у складі ради директорів, правління та спеціалізованих комітетів; середній рівень: центральні служби; низовий рівень: оперативно-виробничі підрозділи. Організаційна структура управління по продукту.
Рада директорів (Board) складається з 12 членів і очолюється головою, який є одночасно головним виконавчим директором компанії. У раду директорів входить президент компанії, який є головним операційним директором компанії (Chief operating officer). Інші члени ради директорів є членами комітетів при раді директорів.
Комітети при раді директорів (Committees) відіграють допоміжну роль і готують у межах своєї компетенції рішення, що приймаються радою директорів. Комітети: виплати винагород працівникам, керівництва, призначень на посади, аудиту, фінансовий.
Правління складається з 16 членів і займається обговоренням стратегії компанії, ходом виконання оперативних планів. Складається з голови ради директорів, директора і головного оперативного старших віце-президентів.
Центральні служби координують діяльність компанії за відповідними напрямами. У структурі управління компанією існують наступні служби:
 • служба по роботі з персоналом, що займається розробкою кадрової політики;
 • служба по зв'язках з урядом, що відає програмами, пов'язаними з державними структурами;
 • служба з міжнародних зв'язків;
 • служба з інжинірингу і технологій, що займається питаннями вдосконалення якості та ефективності продукції, перспектив підвищення її конкурентоспроможності;
 • служба фінансового директора та казначейства.
Оперативно-виробничі підрозділи представлені виробничими сегментами:
 • цивільні літаки (commercial airplanes);
 • військові літаки і ракетні системи (military aircrafts and missiles);
 • космічна техніка та обладнання зв'язку (space and communications);
 • фінансування авіаліній (покупців) і приватних власників літаків (customer and commercial financing).
Також входять наступні підрозділи:
 • управління фінансовими потоками;
 • з надання послуг зв'язку;
 • з управління авіаційним рухом;
 • за надання інфраструктурних послуг.
 
Міжнародна діяльність компанії
Компанія «Boeing» поставляє свою продукцію більш ніж в 90 країн світу. Компанія відкриває свої представництва, співпрацює з науково-дослідними інститутами різних країн, з приватними та державними замовниками, що обслуговує космічні програми, просуває інноваційну продукцію. В країни Азії поки що поставляються тільки цивільні літаки, США, Австралії та країнах Європи представлений весь спектр продукції.
Компанія активно просуває свою продукцію на ринку країн Латинської Америки, цей регіон вважається дуже важливим і потенційно здатний забезпечити безліч замовлень, пов'язаних у тому числі з космічними програмами країн.
Також «Boeing» дуже активно діє в Китаї. Це пов'язано з потребами в комерційних літаках, з космічною програмою, з оборонними замовленнями цієї країни. Потенційно Китай може стати одним з головних ринків збуту продукції компанії.
Важной особенностью состояния рынка гражданских авиалайнеров сегодня является непрерывное увеличение роли инноваций для достижения успеха: изменение ситуации во внешней среде требует пересмотра роли и места инноваций в деятельности компаний. Анализ тенденции развития мирового рынка в XX веке, выявил главную особенность: развитие рынка заключается в непрерывном увеличении изменчивости, нестабильности и непредсказуемости. Основой стратегий развития ведущих мировых производителей гражданских воздушных судов является постоянное технологическое совершенствование их продукции и снижение эксплуатационных издержек предлагаемых моделей самолетов, включая расход топлива и затраты на ремонт и техническое обслуживание, а также развитие глубоких и долгосрочных отношений с авиакомпаниями путем оказания им всесторонней поддержки в эксплуатации, модернизации и обновлении парка самолетов. На современном этапе ассортимент продукции, выпускаемой компаниями Boeing и Airbus, а также Embraer и Bombardier, во многом аналогичен.
Компания Boeing является крупнейшим ТНК, которая обеспечивает своей продукцией весь мировой рынок. Боинг сталкивается с агрессивной политикой международных конкурентов, которые намерены добиться увеличения их доли на рынке, такими как Airbus, Embraer и Bombardier и, в некоторой степени конкуренты из России (Иркут – Объединенной авиастроительной корпорации), Китай (COMAC) и Японии (Honda Aircraft и Mitsubishi самолет). Стратегия Боинг направлена на улучшение своих процессов и продолжение усилий по сокращению затрат. Компания намерена продолжать конкурировать с другими производителями самолетов, предоставляя клиентам востребованную продукцию, комплекс услуг и поддержки. Боинг продолжает использовать свою обширную сеть поддержки клиентов, которая охватывает весь жизненный цикл самолета: приобретение, подготовка к сервисному обслуживанию и техническая поддержка, укрепление и модернизация, и переход к следующей модели. Это позволяет компании обеспечить высокую прибыль.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
 1. Венедиктова В. И., Ділова репутація: особистість, культура, етика, імідж ділової людини., М., 2006 р.
 2. Давид Робинсон, Доможися від людей найкращого., М., 2004 р.
 3. Шмидт Р., Мистецтво спілкування., М., 1992 р.
 4. Курбатов В. И., Мистецтво керувати спілкуванням., Ростову-на-дону, 2007 р.
 5. Мускон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф., Основи менеджменту., М., 2012 р.
 6. Шейнов В. П., Конфлікти в нашому житті і їхній дозвіл., Мінськ, 2006 р.
 7. Іванова Е. Н., Ефективне спілкування і конфлікти., С-П., 2007 р.
 8. Митителло В. Л., Етика й етикет ділової людини., Самара, 2012 р.
 9. Назаров В. Н., Мелешко Е. Д., Етика: словник афоризмів і виречень., М., 2005.
 10. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / за ред. О. А. Кириченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 518с.
 11. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / В. С Білозубенко.
Фото Капча