Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологія вісцеральних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

рт. ст. Визначити, при якій величині онкоттичного тиску плазми (в мм. рт. ст.) припиниться клубочкова фільтрація:

57
47
37
27
10
57. Кліренс інуліну на площу стандартної поверхні у чоловіка- 125 мл/хв. Концентрація глюкози в крові- 4, 5 ммоль/л, глюкозурія, діурез збільшений. Ймовірною причиною зазначених змін є порушення функції:
Клубочків
Проксимальних канальців
Низхідного відділу петлі Генне
Висхідного відділу петлі Генне
Дистальних канальців
58. В експерименті на кроликах моделювали зменшення клубочкової фільтрації. Які фактори для цього задіювали?
Збільшення кров’яного тиску в капсулі клубочків
Зменшення онкотичного в капсулі клубочків
Збільшення онкотичного тиску плазми крові
Зменшення гідростатичного тиску в канальцях
Зменшення онкотичного тиску плазми крові
59. При стандартній площі поверхні тіла 1, 73 м2 величина клубочкової фільтрації для чоловіків і жінок складає відповідно:
100 мл/хв, 80 мл/хв
150 мл/хв, 135 мл/хв
125 мл/хв, 110 мл/хв
110 мл/хв, 125 мл/хв
135 мл/хв, 120 мл/хв
60. В нирках людини за добу утворюється до 180 л фільтрату, а виділяється 1- 1, 5 л сечі. Основна частина рідини всмоктується у:
Проксимальних канальцях
Проксимальних і дистальних канальцях
Петлі Генле і дистальних канальцях
Петлі Генле, дистальних канальцях і збірних трубочках
Проксимальних канальцях і збірних трубочках
61. В первинній сечі допустимою є поява невеликої кількості низькомолекулярних білків, більша частина з яких реабсорбується у:
Петлі Генле
Збірних трубочках
Проксимальних канальцях
Дистальних канальцях
Дистальних канальцях і збірних трубочках
62. Для визначення величини ниркового кровотоку і плазмотоку найкраще використати:
Парааміногіпурову кислоту і діодраст
Інулін і діодраст
Інулін і сечовину
Глюкозу
Сечовину і креатинін
63. В залежності від кількості води, що поступає в організм, нирки здатні виділяти або гіпотонічну, або гіпертонічну по відношенню до крові сечу. Це пов’язано із механізмом поворотно-противоточної системи деяких відділів нефронів, а саме:
Проксимальних канальців і петлі Генле
Петлі Генле, дистальних канальців і збірних трубочок
Проксимальних канальців, дистальних канальців і збірних трубчок
Проксимальних канальців
Дистальних канальців
64. Нирки приймають участь в регуляції гемостазу. У відношенні фібринолізу це забезпечується синтезом:
Плазміну
Урокінази
Простагландинів
Тромбомодуліну
Фактора Хагемана
65. При лабораторному дослідженні плазми крові пацієнта 25 років виявлено, що концентрація в ній йонів Na+ становить 110ммоль/л, а К+ – 6 ммоль/л. Які гормональні розлади в організмі могли стати причиною вказаних змін?
Збільшення натійуретичного гормону
Зменшення альдостерону
Зменшення АДГ
Збільшення глюкокортикоїдів
Збільшення альдостерону
66. Після тривалого лікування пацієнта 48 років препаратами, які пригнічують продукцію альдостерону, у нього виникла брадікардія. Яка причина цього ускладення лікування?
Гіпернатрємія
Гіпокальціємія
Гіперкаліємія
Гіпокаліємія
Гіперкальціємія
67. Ухворого виявлено глюкозурію при нормальному її вмісті у крові. Яка можлива причина цього стану?
Генетична недостатність транспорту глюкози в проксимальних канальцях
Гіперпродукція глюкокортикоїдів
Гіперпродукція глюкагону
Недостатність інсуліну
Гіпотиреоз
68. Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжується анурією. Чим зумовлене це явище?
Збільшення секреції АДГ і адреналіну
Збільшення активності парасимпатичної нервової системи
Змешення активності симпатичної нервової системи
Збільшення АДГ і зменшення адреналіну
Зменшення АДГ і збільшення адреналіну
69. У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові. Які симптоми виникнуть при цьому?
Порушення сечоутворення
Зменшення об’єму крові
Збільшення гематокриту
Зменшеня гематокриту
Набряки на обличчі і кінцівках
70. Хворий втратив багато рідини, внаслідок чого виник стан дегідратації. Які виникнуть зміни в порівнянні з нормою?
Збільшення проникності дистальних канальців для води
Збільшення венозного тиску
Збільшення концентрації натрійуретичного гормону
Збільшення швидкості екскреції сечі
Зменшення активності реніну
71. У пацієнта 63 років після тривалого вживання препаратів калію з приводу порушення серцевого ритму наступило стійке підвищення системного кров’яного тиску. Який найімовірніший механізм виникнення гіпертензії в даному випадку?
Підвищення продукції АДГ
Активація симпато-адреналової системи
Підвищення продукції альдостерону
Підвищення базального тонусу
Підвищення тонусу судинно-рухового центру
72. У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Що з наведеного могло бути причиною збільшеної секреції гормона?
Гіпернатріємія
Гіперволемія
Гіперосмія плазми
Гіперглобулінемія
Гіперкаліємія
73. У хворого Р. порушена реабсорбція води. Який основний гормон контролює інтенсивність факультативної реабсорбції води?
АДГ (вазопресин)
Альдостерон
Натрійуретичний
Паратгормон
Кальцитонін
74. Молодий чоловік випив 2 літра напою Соса-соlа. У яких судинах кровоносного русла найактивніше відбуватиметься обмін Н2О і СО2 у цьому випадку?
Артеріоли
Артерії
Венули
Капіляри
Судини-шунти
75. Які з перерахованих гормонів впливають на обмін натрію в організмі за рахунок збільшення його реабсорбцiї канальцями нирок?
Глюкокортикоїди
Паратгормон
Мінералокортикоїди
Тиреокальцитонін
Натрійуретичний
76. У хворого внаслідок внутрішньої кровотечі спостерігається зниження об'єму крові більш ніж на 350 мл. Збудження яких рецепторів приводить до зростання синтезу АДГ?
Волюморецептори гіпоталамусу
Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
Осморецептори печінки
Осморецептори гіпоталамусу
Барорецептори дуги аорти
77. У хворого внаслідок кровотечі спостерігається значне зниження об'єму крові. Який гомеостатичний показник буде відновлюватися організмом насамперед?
Вміст Na+ в крові
Осмотичний тиск
Онкотичний тиск
Вміст Са++ в крові
Об'єм циркулюючої крові
78. Після здачі крові у донора виникає відчуття спраги. Яка речовина є сигнальною в цьому випадку?
Адреналін
Норадреналін
Ангіотензин
Альдостерон
АДГ
79. Нирки відіграють важливу роль у регуляції кислотно-основного стану організму. Зокрема, в умовах ацидозу, механізм закислення сечі пов’язаний із секрецією клітинами в просвіт канальців, в основному:
A. Н+
B. К+
C. Сl−
D. NCO3
E. NH3
80. В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії ниркових канальців, внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Найбільш ймовірною причиною поліурії є зменшення:
A. Швидкості клубочкової фільтрації
B. Реабсорбції іонів натрію
C. Секреції іонів калію
D. Ниркового кровотоку
E. Секреції сечовини
81. У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
A. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
B. Збільшення системного артеріального тиску
C. Збільшення проникності ниркового фільтру
D. Збільшення коефіцієнта фільтрації
E. Збільшення ниркового плазмотоку
 
Фото Капча