Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологія вісцеральних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Модуль 2
«Фізіологія вісцеральних систем»
«Система крові»
 
1. Який вид гемолізу може спостерігатися при струшуванні флакона з
консервованою кров'ю?
А. Біологічний
B. Осмотичний
С. Онкотичний
D. Механічний
E. Термічний
2. При визначенні групи крові за системою АВ0 за допомогою стандартних сироваток спостерігалася аглютинація в сироватках I і II груп. Які аглютиногени містяться в досліджуваній крові?
А. В
B. А
С. А і В
D. Немає аглютиногенів
E. Неможливо визначити
3. Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат Na+. Який механізм його дії?
A. Зв'язує іони Са++ в плазмі крові
B. Зменшує адгезію тромбоцитів
C. Активує плазмін
D. Інактивує тромбін
E. Являється антагоністом фактора Хагемана
4. Під час визначення у пацієнта групи крові в системі АВО за допомогою цоліклонів спостерігається реакція з анти-А та анти-В. До якої групи належить кров?
A. О (І)
B. В (ІІІ)
C. А (ІІ)
D. АВ (ІV)
E. Помилковий результат
5. Який вид гемолізу виникає при переливанні несумісних груп крові?
А. Механічний
B. Хімічний
С. Термічний
D. Осмотичний
E. Біологічний
6. Активною частиною гемоглобіну є складне з'єднання протопорфірина з
катіоном. Цей катіон представлений:
А. Fe2+
B. Mg2+
С. Ca2+
D. K+
E. Na+
7. У парашутиста після стрибка з висоти 2 тисячі метрів визначили час зсідання крові. Він зменшився до 3 хвилин. Яка речовина привела до такого стану?
A. Гепарин
B. Антитромбін – ІІІ.
C. Адреналін
D. Фібриноген
E. Тромбін
8. При вивченні гістологічних препаратів тканин людини були знайдені
різні клітини. Деякі з них не мали ядра. Які без'ядерні клітини були
виявлені?
А. лейкоцити
B. еритроцити
С. ліпоцити.
D. нейроцити
E. епітеліоцити
9. Який білок крові в процесі її згортання переходить з розчинної форми в
нерозчинну?
А. Тромбін
B. Фібриноген
С. Протромбін
D. Альбумін
E. Глобулін
10. У яких форменних елементах крові відбувається утворення вугільної кислоти з участю ферменту карбоангідрази?
А. В еритроцитах
B. В тромбоцитах
С. В базофилах
D. В нейтрофілах
E. В лімфоцитах
11. В експерименті необхідно запобігти згортанню цільної крові. Яку речовину необхідно використати для цієї мети?
A. Лимоннокислий натрій.
B. Лимоннокислий калій.
C. Лимоннокислий кальцій.
D. Бензойнокислий калій.
E. Бромистий натрій.
12. Який вид лейкоцитів забезпечує гуморальний і клітинний імунітет?
А. Еозинофіли
B. Моноцити
С. Нейтрофіли
D. Базофіли
E. Лімфоцити
13. При дослідженні крові пацієнта встановлено, що загальна кількість лейкоцитів становить 12•109 /л. Це явище називається
A. Агранулоцитозом
B. Лейкозом
C. Лімфоцитозом
D. Лейкоцитозом
E. Мононуклеозом
14. У людини зі хворобою нирок виявлена анемія. Найбільш ймовірною причиною анемії є порушення секреції:
A. АДГ
B. реніну
C. альдостерону
D. натрійуретичного гормону
E. еритропоетину
15. У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до
A. судинно-тромбоцитарного гемостазу
B. першої фази коагуляційнго гемостазу
C. другої фази коагуляційного гемостазу
D. фібринолізу
E. антикоагуляторних властивостей крові
16. В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з матковою кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?
A. Зменшення гематокритного числа
B. Еозинофілія.
C. Сповільнення ШОЕ
D. Лейкоцитоз
E. Збільшення кольорового показника
17. Внаслідок отруєння чадним газом (СО) у людини виникли головний біль, задишка, запаморочення. Зниження вмісту якої сполуки у крові призвело до цього?
A. Метгемоглобін
B. Карбоксигемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Оксигемоглобін
E. Дезоксигемоглобін
18. У пацієнта при незначних механічних впливах виникають підшкірні крововиливи. Що може бути причиною такого явища?
A. еритропенія
B. тромбоцитопенія
C. лейкопенія
D. лімфоцитоз
E. зменшення вмісту гемоглобіну
19. У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш ймовірною причиною розвитку набряку?
A. Онкотичного тиску плазми крові
B. Осмотичного тиску плазми крові
C. рН
D. В»язкості
E. Гематокриту
20. Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?
A. Карбоксигемоглобін
B. Карбгемоглобін
C. Дезоксигемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Оксигемоглобін
21. У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит -50%, загальний білок крові – 80 г/л. Такі показники крові є наслідком,
A. Збільшення діурезу
B. Збільшення кількості еритроцитів
C. Збільшення вмісту білків в плазмі
D. Збільшення онкотичного тиску плазми
E. Втрати води з потом
22.
Фото Капча