Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологія вісцеральних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Хлористого калію

D. Ацетилхоліну
E. Адреналіну
19. В експерименті на серці жаби після накладання другої лігатури Станіуса, частота серцевих скорочень становила 45 за хвилину. Що є водієм ритму?
A. Синусний вузол
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Пучок Гіса
D. Права ніжка пучка Гіса
E. Ліва ніжка пучка Гіса
20. Скорочення шлуночків серця відбувається лише після скорочення передсердь. Яка структура забезпечує затримку скорочення шлуночків до завершення скорочення передсердь?
A. Права ніжка пучка Гіса
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Ліва ніжка пучка Гіса
D. Пучок Гіса
E. Волокна Пуркін’є
21. Наявність актина і міозина в кардіоміоцитах забезпечує в серці таку властивість, як:
A. Автоматію
B. Скоротливість
C. Збудливість
D. Рефрактерність
E. Провідність
22. Серце володіє властивістю автоматизму, за рахунок наявності атипових
кардіоміоцитів, які формують провідну систему серця. Який відділ цієї
системи є “водієм” ритму серця І порядку?
А. Ніжки Гіса
B. Волокна Пуркіньє
С. Атріовентрикулярний вузол
D. Пучок Гіса
E. Синоатріальний вузол
23. На практичному занятті студенти помістили ізольоване серце жаби в розчин. Внаслідок цього відбулась зупинка серця в діастолі. В який розчин було поміщено серце?
A. 0, 1% розчин MgСl2
B. 1% розчин NаСl
C. 3% розчин NаСl
D. 1% розчин CаСl2
E. 3% розчин КСl
24. Людина приймає блокатор М-холінорецепторів нервово-органних парасимпатичних синапсів. Як зміниться діяльність серця внаслідок цього?
A. Підвищиться частота серцевих скорочень.
B. Не зміниться частота серцевих скорочень.
C. Зменшиться частота серцевих скорочень.
D. Зменшиться сила серцевих скорочень.
E. Збільшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження.
25. Збудження шлуночків починається через 0, 12 – 0, 18с після збудження передсердь. Це зумовлено:
A. Затримкою імпульсу в АВ вузлі.
B. Повільною генерацією імпульсу в СА вузлі.
C. Затримкою імпульсу в пучку Гісса.
D. Затримкою імпульсу в волокнах Пуркін’є.
E. Все вище перераховане.
26. При визначенні лінійної швидкості кровотоку встановлено, що найбільша її величина спостерігається в
A. Артеріолах
B. Артеріях
C. Венах
D. Аорті
E. Капілярах
27. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення?
A. Волокна Пуркін’є
B. Синоатріальний вузол
C. Ніжки пучка Гіса
D. Атріовентрикулярний вузол
E. Пучок Гіса
28. У дорослої людини тривалість інтервалу РQ складає 0, 25 с. Це свідчить про сповільнення проведення збудження
А. Від передсердь до шлуночків
В. По лівій ніжці пучка Гіса
С. По правій ніжці пучка Гіса
D. По волокнах Пуркін’є
Е. По міокарду шлуночків
29. У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?
A. Нирки
B. Печінки
C. Головного мозку
D. Скелетних м’язів
E. Шлунково-кишкового тракту
30. У тварини через 2 години після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З дією на судини якого фактору гуморальної регуляції це пов‘язано?
A. Альдостерону
В. Кортизолу
C. Ангіотензину ІІ
D. Вазопресину
Е. Дофаміну
31. На ізольованому серці вивчалась швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
А. В атріовентрикулярному вузлі
В. В пучку Гіса
С. В волокнах Пуркін’є
D. В міокарді передсердь
Е. В міокарді шлуночків
32. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?
A. Хлорид натрію
B. Хлорид калію
C. Хлорид кальцію
D. Бікарбонат натрію
E. Сульфат магнію
33. В експерименті встановлено, що при подразненні симпатичного нерва спостерігається збільшення сили серцевих скорочень. З дією якого медіатора пов’язаний цей ефект?
A. Дофаміну
B. Ацетилхоліну
C. Серотоніну
D. Норадреналіну
E. ГАМК
34. В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший?
A. Капіляри
B. Артерії
C. Аорта
D. Вени
E. Артеріоли
35. У людини 40 років після емоційного збудження виявили підвищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту?
A. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
B. Розширення артеріол
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Гіперполяризація кардіоміоцитів
E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи
36. В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:
A. Са++ -канали
B. К+ -канали
C. Сl-- -канали
D. Мg++ – канали
E. Li+ – канали
37. У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
A. Альфа-адренорецептори
Фото Капча