Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологія вісцеральних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">B. Бета-адренорецептори

C. М-холінорецептори
D. Н-холінорецептори
E. М- та Н-холінорецептори
38. У людини із захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?
A. Реніну
B. Адреналіну
C. Норадреналіну
D. Вазопресину
E. Катехоламінів
39. У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об»єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
A. Симпатичні безумовні рефлекси
B. Катехоламіни
C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
D. Симпатичні умовні рефлекси
E. Парасимпатичні умовні рефлекси
40. При підйомі на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється збільшення:
A. Кількості функціонуючих капілярів
B. Хвилинного об‘єму крові
С. В‘язкості крові
D. Вмісту іонів в плазмі крові
Е. Об‘єму циркулюючої крові
41. При стресі у літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється активація
А. Симпатоадреналової системи
В. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва
С. Функції щитовидної залози
D. Функції кори наднирників
Е. Функції гіпофіза
42. Перед стартом у спортсмена збільшились частота і сила серцевих скорочень. Реалізація яких рефлексів викликала ці зміни?
A. Парасимпатичних безумовних
В. Симпатичних безумовних
С. Парасимпатичних умовних
D Симпатичних умовних
Е. Периферичних
43. На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?
A. Ніжки пучка Гіса
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Пучок Гіса
D. Синоатріальний вузол
E. Волокна Пуркін’є
44. При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?
A. Норадреналін
B. Адреналін
C. Ацетилхолін
D. Тироксин
E. Атріопептид
45. У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?
A. 1, 5 л
B. 3, 75 л
C. 2, 5 л
D. 2, 0 л
E. 5 л
46. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?
A. Адреналін
B. Вазопресин
C. Ангіотензин-11
D. Норадреналін
E. Серотонін
47. Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
A. Умовні симпатичні рефлекси
B. Безумовні симпатичні рефлекси
C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
D. Катехоламіни
E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни
48. На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?
A. Зменшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення частоти скорочень
C. Зменшення сили скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E. Зупинка серця в систолі
49. У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища?
A. Посилення роботи серця
B. Зниження тонусу судин у м'язах.
C. Зменшення еластичності судин.
D. Зменшення об»єму циркулюючої крові
E. Збільшення опору судин
50. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити блокатори
A. Н1-рецепторів
B. бета-адренорецепторів
C. альфа- та бета-адренорецепторів
D. М-холінорецепторів
E. альфа-адренорецепторів
 
51. У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм
A. Аорта
B. Правий шлуночок
C. Лівий шлуночок
D. Легенева артерія
E. Передсердя
52. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?
A. Гіпоосмія
B. Гіперкапнія
C. Гіперосмія
D. Гіпоксемія
E. Гіповолемія
53. У пацієнта 70 років швидкість поширення пульсової хвилі виявилась суттєво більшою, ніж у 25-річного. Причиною цього являється пониження
А. Еластичності судинної стінки
В. Швидкості кровотоку
С. Серцевого викиду
D. Частоти серцевих скорочень
Е. Артеріального тиску
54. В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою концентрацією хлористого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому?
A. Збільшення частоти та сили скорочень
B. Зменшення сили скорочень
C. Збільшення частоти скорочень.
D. Зменшення частоти скорочень
E. Зменшення частоти та сили скорочень
55. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин надлишкової кількості хлористого калію?
A. Збільшення сили скорочень
B. Зменшення сили скорочення
C. Збільшення частоти скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E.
Фото Капча