Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологія вісцеральних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">A. У лісисту місцевість

B. Біля моря
C. У долину
D. У село
E. У гірську місцевість
78. Як відомо, специфічний клітинний імунітет відіграє важливу роль. Яка із залоз приймає участь у формуванні специфічного клітинного імунітету?
A. Вилочкова (тимус)
B. Аденогіпофіз
C. Щитовидна
D. Статеві
E. Кора наднирків
79. У хворого з тромбозом судин лівої гомілки виявлено пониження активності протизгортаючої системи крові. Вміст яких перерахованих факторів може бути знижений в крові?
A. Протромбіну
B. Протромбінази.
C. Гепарину.
D. Фібриногену.
E. Х-фактору.
80. У хворого після операції через 5 днів нагноїлася післяопераційна рана. Які, в основному, лейкоцити будуть знаходитись у рані, якщо в ній кисле середовище?
A. Базофіли
B. Еозинофіли
C. Нейтрофіли
D. Моноцити
E. Лімфоцити
 «Система кровообігу»
1. У людини в стані фізичного та психологічного спокою частота серцевих скорочень постійно більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий стан?
A. Збільшення виділення тироксину
B. Збільшення виділення альдостерону
C. Зменшення виділення адреналіну
D. Збільшення виділення натрійуретичного гормону
E. Вплив простагландинів
2. Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих скорочень?
A. Магнію
B. Калію
C. Кальцію
D. Марганцю
E. Міді
3. Назвіть позитивні зубці ЕКГ в стандартних відведеннях
A. Q, R, T
B. P, Q, R
C. Q, R, S
D. P, R, T
E. R, S, T
4. При натисканні на очні яблука протягом 30-40 с спостерігаються зміни в діяльності серця:
A. Збільшиться частота серцевих скорочень
B. Зменшиться частота серцевих скорочень
C. Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця.
D. Збільшиться сила серцевих скорочень.
E. Зменшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження
5. У досліді подразнюють симпатичний нерв, який інервує серце. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?
A. Збільшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення сили скорочень
C. Зменшення частоти скорочень
D. Зменшення швидкості проведення збудження
E. Збільшення частоти скорочень
6. Необхідно зменшити нагнітальну функцію серця у людини. Для цього їй доцільно призначити блокатори таких мембранних циторецепторів:
A. Бета-адренорецепторів
B. Н-холінорецепторів
C. М-холінорецепторів
D. Альфа-адренорецепторів
E. Дофамінорецепторів
7. Серце володіє властивістю автоматії, пов'язаною з мимовільним
виникненням збудження в певних клітинах. Які клітини серця
володіють цією властивістю?
А. нервові клітини
B. типові міоцити
С. клітини ендокарду
D. клітини епікарда
E. атипові міоцити
8. На роботу серця деякі гормони мають збуджуючий вплив. Який
гормон надниркових залоз проявляє такий ефект?
А. паратирин
B. окситоцин
С. інтермідин
D. тестостерон
E. адреналін
9. Серцевий цикл включає декілька послідовних періодів. Вкажіть в якій
період здійснюється надходження крові з серця в артеріальну систему?
А. діастола передсердя
B. систола передсердя
С. діастола шлуночків
D. систола шлуночків
E. загальна діастола
10. У кровоносній системі людини розрізняють декілька видів судин. Визначте по яких судинах кров рухається до серця?
А. артеріоли
B. артерії
С. вени
D. капіляри
E. аорта
11. В гострому досліді на ізольованому серці видно, що воно продовжує скорочуватись. Через наявність якої властивості міокарда виникає цей ефект?
A. Провідність
B. Збудливість
C. Автоматія
D. Скоротливість
E. Рефрактерність
12. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в перфузійний розчин адреналіну?
A. Зменшення частоти серцевих скорочень
B. Збільшення частоти серцевих скорочень
C. Зменшення сили серцевих скорочень
D. Погіршення провідності
E. Погіршення збудливості
13. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерва у тварин
обумовлює наступні зміни в діяльності серця:
А. Посилення скорочення шлуночків
B. Зменшення частоти серцевих скорочень
С. Посилення скорочення передсердя
D. Зменшення артеріального тиску
E. Збільшення частоти серцевих скорочень
14. У яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?
А. Капіляри
B. Аорта
С. Артеріоли
D. Вени
E. Крупні артерії
15. Які судини мають найбільшу протяжність і в стані спокою депонують
кров?
А. Вени
B. Аорта
С. Капіляри
D. Венули
E. Крупні артерії
16. Які судини мають велику еластичність і виконують амортизуючу функцію?
A. Вени
B. Артеріоли
C. Венули
D. Аорта та крупні артерії
E. Капіляри
17. Пацієнту внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. За рахунок яких рецепторів він буде викликати судиннозвужуючий ефект?
A. М-холінорецепторів
B. Бета-адренорецепторів
C. Н-холінорецепторів
D. Альфа-адренорецепторів
E. Н1-гістамінорецепторів
18. Під час експерименту на тварині виникла необхідність зупинити серце у фазі діастоли. Який із наведених розчинів, доцільно використати з цією метою?
A. Хлористого натрію
B. Хлористого кальцію
C.
Фото Капча