Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізіологія вісцеральних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Збільшення частоти і сили скорочень

56. При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:
A. Збільшення ЧСС
B. Зменшення ЧСС
C. Зниження діастолічного артеріального тиску
D. Зменшення тонусу судин
E. Зменшення загального периферичного опору
57. В експерименті на собаці електростимуляція барорецепторів каротидного синусу призвела до:
A. Збільшення систолічного об'єму
B. Звуження судин
C. Збільшення частоти скорочень серця
D. Збільшення хвилинного об'єму крові
E. Розширення судин
58. Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.
A. Правий шлуночок.
B. Лівий шлуночок.
C. Праве передсердя.
D. Ліве передсердя.
E. Жодна відповідь не є вірною.
59. У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму?
A. Волокна Пуркін'є
B. Синоатріальний вузол
C. Атріовентрикулярний вузол.
D. Ніжки пучка Гіса
E. Пучок Гіса
60. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?
A. Кора великих півкуль
B. Спинний мозок
C. Середній мозок
D. Проміжний мозок
E. Довгастий мозок
61. У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якої біологічно-активної речовини зумовила підвищений тиск?
A. Еритропоетину
B. Адреналіну
C. Норадреналіну
D. Реніну
E. Вазопресину
62. При дослідженні ізольованого кардіоміоцита (КМЦ) встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з:
A. Шлуночків
B. Сино-атріального вузла
C. Атріовентрикулярного вузла
D. Пучка Гіса
E. Волокон Пуркін”є
63. В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?
A. Атріовентрикулярний вузол
B. Синоатріальний вузол
C. Пучок Гіса
D. Ніжки пучка Гіса
E. Волокна Пуркін'
64. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?
A. 80 скорочень за хвилину
B. 60 скорочень за хвилину
C. 50 скорочень за хвилину
D. 70 скорочень за хвилину
E. 90 скорочень за хвилину
65. При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?
A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
E. 100
66. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
A. Векторкардіографія
B. Електрокардіографія
C. Фонокардіографія
D. Флебографія
E. Сфігмографія
67. У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
A. Фонокардіографія
B. Електрокардіографія
C. Сфігмографія
D. Флебографія
E. Зондування судин
68. В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:
A. Вазопресину
B. Адреналіну
C. Реніну
D. Норадреналіну
E. Натрійуретичного гормону
69. В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капілярах. Причина в тому, що капіляри мають:
A. Малу довжину
B. Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу
C. Малий діаметр
D. Малий гідростатичний тиск
E. Найтоншу стінку
70. Другий діастолічний тон серця утворюється:
Зворотнім рухом крові і захлопуванням півмісяцевих клапанів аорти і легеневого стовбура
Наповненням шлуночків кров’ю
Наповненням передсердь кров’ю
Переходом крові з шлуночків у великі судини
Усіма названими факторами
71. Перерахувати фактори, що впливають на серцевий викид:
A. Частота серцевих скорочень
B. Негативний тиск у грудній порожнині
C. Усі відповіді вірні
D. Сила серцевих скорочень
E. Кінцевий діастолічний об’єм
72. Вкажіть пейсмекер 2-го порядку для збудження серця:
A. Пучок Гіса
Атріовентрикулярний вузол
C. Синусовий вузол Кіс-Фляка
D. Волокна Пуркін’є
E. Пучок Бахмана
73. Зубець Р на ЕКГ відображає деполяризацію:
A. Тільки лівого передсердя
B. Вузла Кіс-Фляка
C. Пучка Гіса
D. Обох передсердь
E Тільки правого передсердя
74. Серце дає поодинокі скорочення завдяки:
A. Тривалій фазі абсолютної рефрактерності
B. Скороченій фазі відносної рефрактерності
C. Наявності екзальтаційної фази
D. Скороченій фазі абсолютної рефрактерності
Усі відповіді вірні
75. У здорової людини легке фізичне навантаження викликає помірне збільшення систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища?
A. Посилення роботи серця, збільшення тонусу судин
B. Посилення роботи серця, зменшення еластичності судин
C. Посилення роботи серця, зниження тонусу судин у м'язах
D. Послаблення роботи серця,
Фото Капча