Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізична реабілітація при вродженій клишоногості

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ВРОДЖЕНІЙ КЛИШОНОГОСТІ
 
Михайлова Н. Є.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
 
Анотація. У статті наведені дані про застосування засобів фізичної реабілітації при вродженій клишоногості. Дослідження довело позитивний вплив засобів фізичної реабілітації при вродженій клишоногості, відмічається зміцнення м'язів нижніх кінцівок, збільшення рухливості та амплітуди активного руху у гомілково-ступневих суглобах, покращення рівноваги.
Ключові слова: вроджена клишоногість, фізична реабілітація, тестування.
Annotation. In the article the data about use of means of physical rehabilitation is presented at a congenital clubfeet. Research has finished positive influence of means of physical rehabilitation at a congenital clubfeet, the increase in mobility and amplitude of active movement in ankle joints, balance improvement is marked strengthenings of muscles of the bottom extremities.
Key words: congenital clubfeet, physical rehabilitation, testing.
Аннотация. В статье представлены данные об использовании средств физической реабилитации при врожденной косолапости. Исследование довело положительное влияние средств физической реабилитации при врожденной косолапости, отмечается укрепления мышц нижних конечностей, увеличение подвижности и амплитуды активного движения в голеностопных суставах, улучшение равновесия.
Ключевые слова: врожденная косолапость, физическая реабилитация, тестирование.
Постановка проблеми. Відповідно до статистичних даних, більше 100 тисяч дітей в усьому світі щороку народжуються з вродженою клишоногістю. Вісімдесят відсотків з них доводиться на країни, що розвиваються. Більшість з цих дітей не отримують лікування або отримують його не в повному об'ємі. Випадки запущеної клишоногості накладають соціальний, психологічний і фінансовий тягар на пацієнтів, їх сім'ї і суспільство. У глобальному масштабі запущена клишоногість є найсерйознішою причиною інвалідності серед вроджених дефектів опорно-рухового апарату. В Україні багато дітей з клишоногістю піддаються хірургічному лікуванню, часто з незадовільними результатами і ускладненнями. Звичайною справою є потреба в одній або більш повторних операціях. Хоча стопи після хірургічного втручання і виглядають кращими, вони тугорухливі і часто болять. Після закінчення підліткового віку інтенсивність болів зростає, і пацієнт часто стає інвалідом [5, 8, 11, 13, 14].
Все висвітлене вище обґрунтовує актуальну та складну проблему лікування та проведення фізичної реабілітації, попередження рецидиву при вродженій клишоногості.
Дослідження виконано відповідно до наукової теми «Ефективність фізичної реабілітації осіб різного віку при порушенні функціонування систем організму» Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В клініках всього світу застосовують різні методи гіпсування при лікуванні вродженої клишоногості. Поряд з цим, вроджена клишоногість як і інші ортопедичні проблеми викликає суперечки між лікарями про те, який метод гіпсування може повністю вилікувати цю деформацію. Деякі лікарі визнають, що традиційне гіпсування, яке широко розповсюджено в Україні та у країнах СНД, успішне тільки в 5% випадків (95% пацієнтів після невдалих гіпсувань відправляють на хірургічні операції). Інша група лікарів стверджує, що вроджену клишоногість можна вилікувати майже у всіх випадках при правильному гіпсуванні (метод Понсеті), особливо якщо лікування застосовується з перших тижнів і місяців життя [2, 4, 6, 10]. У Франції та Канаді в лікуванні вродженої клишоногості популярний метод Французької фізіотерапії. Цей метод складається із щоденного розтягування, масажу і бинтування стопи, а також надягання тутора на ногу. Після навчання, щодня батьки підтягують, зміцнюють і масажують стопу, накладають бинт і тутори. Цей метод вимагає багато часу й дуже відданих батьків [3, 7, 9, 12].
Мета роботи – обґрунтувати доцільність застосування засобів фізичної реабілітації при корекції невірного положення стопи, попередження рецидиву та утримання результатів лікування при вродженій клишоногості.
Методи дослідження. Під час проведення дослідження ми застосовували загальноприйняті методи обстеження, тестування, метод викопіювання з амбулаторних карт.
Результати дослідження та їх обговорення. У процесі дослідження було задіяно 18 дітей з вродженою клишоногістю, яких ми розподілили на контрольну (n=9) та основну (n=9) групи. Діти основної групи постійно займалися фізичною реабілітацією, їм проводили специфічний масаж, спрямований на утримання досягнутої корекції стопи, зміцнення м'язів нижніх кінцівок, попередження рецидиву; діти контрольної групи займались за загальноприйнятою програмою (ЛФК, масаж, фізіотерапія курсами №10, два рази на рік). Реабілітологи також навчали батьків дітей основної групи самостійно виконувати з дитиною фізичні вправи, розтягування та масаж вдома.
Реабілітація в педіатрії має свою специфіку в силу особливостей дитячого організму. Наслідки клишоногості порушують рухові можливості дитини. Процес фізичної реабілітації носив комплексний характер.
Фізична реабілітація дітей проводилась у поєднанні з масажем, фізпроцедурами. Лікувальний масаж застосовувався для розслаблення внутрішньої й задньої груп м'язів гомілки, у яких відзначається підвищений тонус, для зміцнення розтягнутих і ослаблених передніх і зовнішніх груп м'язів гомілки. Зміст лікувальної гімнастики полягав у поступовому виправленні невірного положення стопи, всі вправи проводилися в сполученні з масажем, гідротерапією, фізіотерапією та тепловими процедурами.
Програма фізичної реабілітації включала:
ходьба, біг та бігові вправи;
смуга перешкод (вправи спрямовані на всебічний фізичний розвиток дитини) ;
різновиди стрибкових вправ (на м'яку поверхню) ;
вправи на зміцнення м'язів спини та черевного пресу, щодо попередження порушень постави;
вправи щодо розвитку рівноваги;
вправи з м'ячем;
рухливі ігри.
Кожна дитина на початку і наприкінці дослідження була протестована за показниками нормального фізичного розвитку дитини відповідно до її віку [1].
Після ретельного обстеження дітей та співбесіди
Фото Капча