Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Гідролого-гідрохімічний режим водозбору Каспійського моря

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Індивідуальна робота
з дисципліни «Гідрологія» на тему:
 
«Гідролого-гідрохімічний режим водозбору Каспійського моря»
 
Зміст
 
Вступ
1. Гідрологічні особливості
1.1. Загальні положення
1.2. Гідрологічний режим
1.3. Властивості водних мас
1.4. Коливання рівня води
2. Гідрохічімний режим водозбору Каспійського моря
2.1. Гідрохімічний режим Північного Каспію
2.2. Гідрохімічний режим Середнього і Південного Каспію
Висновок
Список використаної літератури
 
Вступ
 
Своєрідність Каспійського моря – замкнутість, розташування у внутрішній області Євразії – зумовлюють високу залежність режиму водойми від впливу зовнішніх факторів, насамперед від річкового стоку ї випаровування. Вплив стоку прямо або побічно позначається на всіх Компонентах екосистем моря.
Господарська діяльність у басейні Волги, а також у басейнах інших річок призводить до зменшення кількості і погіршення якості води. Негативні наслідки спостерігався до середини 70-х років зменшення стоку Волги – це зниження рівня моря і зміна його морфометричних характеристик, підвищення солоності Північного Каспію, зменшення його біогенного харчування, погіршення природних умов в гирлових областях річок. В результаті постраждала биота моря, погіршилися умови життя і відтворення морських організмів, особливо в високопродуктивному Північному Каспії.
Велика мінливість гідрологічних та гідрохімічних умов Каспійського моря вимагає постійної пильного стеження за станом його природного режиму, оцінки змін, що відбуваються. Без такого контролю і оцінок неможливо довгострокове прогнозування змін стану моря і пов'язаних з ним перспектив господарського використання. Дослідження різних років, узагальнені в літературі, відображають характерні етапи життя водойми.
Також з єдиних позицій проаналізовано сучасні гідрологічні та гідрохімічні процеси в море і показана їх взаємозв'язок. Так, особливості розподілу розчиненого кисню доповнюють уявлення про характер конвективного перемішування вод, сезонної і міжрічної мінливості гідрологічних умов.
Гідрохімічний розділ включає великий довідковий матеріал про сучасні показниках хімічних параметрів, що зіставляються з даними за попередні роки.
 
1. Гідрологічні особливості
 
1.1. Загальні положення
 
Каспій має характеристики, загальні як для морів так і для озер. Хоча він часто згадуються в якості найбільшого в світі озера, але фактично це не прісноводна водойма, що й підтверджує історія його формування та процеси які відбуваються в ньому. Волга (близько 80% від припливу) і Урал скидають свої води в Каспійське море, але в нього немає природного відтоку крім випаровування. Таким чином, Каспій ще й має ознаки екосистеми з закритим басейном, зі своїм власним рівнем моря, історією, й вони тепер (десятки мільйонів років) незалежні від процесів та рівня світового океану. Рівень Каспію падає і піднімається, часто й швидко, багато разів протягом століть. Весь цей час, рівень моря мінявся синхронно з гідрологічними особливостями ріки Волга, яка, в свою чергу, залежить від кількості опадів у своїх багаточисельних водозбірних басейнів. А там кількість опадів пов'язані з коливаннями в розмірі Північноатлантичної депресії, які приходять ззовні та доволі віддалені, а вони в свою чергу, страждають від циклів у Північноатлантична осцілляції. Таким чином, рівень в Каспійському морі відносяться до впливу атмосферних умов, в Північній Атлантиці за тисячі миль на північ і захід від цієї території. Ці фактори роблять Каспійське море цінним місцем для вивчення причин та наслідків глобальної зміни клімату. Каспій має характеристики, загальні як для морів так і для озер. Хоча він часто згадуються в якості найбільшого в світі озера, але фактично це не прісноводна водойма, що й підтверджує історія його формування та процеси які відбуваються в ньому. Волга (близько 80% від припливу) і Урал скидають свої води в Каспійське море, але в нього немає природного відтоку крім випаровування. Таким чином, Каспій ще й має ознаки екосистеми з закритим басейном, зі своїм власним рівнем моря, історією, й вони тепер (десятки мільйонів років) незалежні від процесів та рівня світового океану. Рівень Каспію падає і піднімається, часто й швидко, багато разів протягом століть. Весь цей час, рівень моря мінявся синхронно з гідрологічними особливостями ріки Волга, яка, в свою чергу, залежить від кількості опадів у своїх багаточисельних водозбірних басейнів. А там кількість опадів пов'язані з коливаннями в розмірі Північноатлантичної депресії, які приходять ззовні та доволі віддалені, а вони в свою чергу, страждають від циклів у Північноатлантична осцілляції. Таким чином, рівень в Каспійському морі відносяться до впливу атмосферних умов, в Північній Атлантиці за тисячі миль на північ і захід від цієї території. Ці фактори роблять Каспійське море цінним місцем для вивчення причин та наслідків глобальної зміни клімату.
Площа і об'єм води Каспійського моря значно змінюється в залежності від коливань рівня води. При рівні води -26, 75 м – площа складає приблизно 371 000 км квадратних кілометрів, обсяг води – 78648 кубічних кілометрів, що становить приблизно 44 відсотка світових запасів озерних вод. Максимальна глибина Каспійського моря – в Південно-Каспійській западині, близько 1025 метрів від рівня його поверхні. За величиною максимальної глибини Каспійське море поступається лише Байкалу (1620 м) і Танганьїці (1435 м). Середня глибина Каспійського моря, розрахована за багатографічною кривою, становить 208 метрів. У той же час північна частина Каспію – мілководна, її максимальна глибина не перевищує 25 метрів,
Фото Капча