Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика діяльності транспортно-експедиторського підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

замовника автотранспорту виконує відповідальна особа у двох примірниках під копіювальний папір у такій послідовності:

- у рядку "Час при прибутті" записує час (години, хвилини) прибуття автомобіля в його розпорядження;
- у рядку "Показання спідометра при прибутті" - показання спідометра на указаний момент.
По завершенні виконання транспортних послуг відповідальна особа замовника автотранспорту фіксує час (години, хвилини) вибуття автомобіля, показання спідометра при вибутті, кількість виконаних їздок та прикладених товарно-транспортних накладних та їх номери. Стверджує зазначені реквізити власним підписом і штампом замовника автотранспорту та повертає другий примірник ТЗ водію для передачі перевізнику. Перший примірник ТЗ залишається у замовника автотранспорту для обліку виконаних транспортних послуг і розрахунків за них.
Другий примірник оформленого ТЗ водій разом з подорожнім листом та товарно-транспортними накладними здає при поверненні в гараж відповідальній особі перевізника, яка перевіряє повноту і правильність заповнення реквізитів.
На підставі даних про виконану транспортну роботу та послуги відповідальна особа проводить розрахунки розміру оплати:
- у графі 22 "Час оплати" - записує кількість відпрацьованих годин і хвилин з урахуванням часу на нульовий пробіг, що підлягає оплаті, тариф (договірну ціну) за одиницю роботи (послуги) і суму до оплати;
- у графі 23 "Пробіг всього" - записує загальний пробіг автомобіля з урахуванням нульового пробігу, тариф (договірну ціну) за одиницю роботи (послуги) і суму до оплати;
- у графі 24 "Їздки, відправки" - записує кількість виконаних їздок або відправок, тариф (договірну ціну) за одиницю роботи (послуги) і суму до оплати;
- у графі 25 "Всього до оплати" - записує загальну вартість виконаних транспортних робіт і послуг.
Порядок заповнення товарно-транспортної накладної 
До прибуття автомобіля вантажовідправник під копіювальний папір оформлює товарно-транспортну накладну типової форми N 1-ТН (надалі ТТН) на кожну партію вантажу у такій послідовності:
- під заголовком "Товарно-транспортна накладна" вказує дату виписки ТТН;
- у рядку "Замовник (платник)" вказує найменування підприємства (організації), що проводить оплату транспортної роботи і послуг;
- у рядках "Вантажовідправник" і "Вантажоодержувач" записує найменування підприємств (організацій), що проводять відповідно відвантаження (списування) і одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей;
- у рядках "Пункт навантаження" і "Пункт розвантаження" вказує адреси відповідно пунктів навантаження і розвантаження;
- у розділі "Відомості про вантаж" у графах з 1 по 7 записує назву,кількість і вартість окремо кожного виду товарно-матеріальних цінностей, що будуть відвантажені вантажоодержувачу. При перевезенні вантажів у контейнерах у графі 3 "Контейнери" вказує їх кількість і номери.У випадках, коли вантажовідправник до товарного розділу додає спеціалізовані форми товарних накладних (у відповідності до пункту 2.5. Інструкції), графи 1, 2, 4, 5-7 розділу "Відомості про вантаж", а також рядок "Всього відпущено на суму" не заповнює, і у вільних рядках вказаних граф ТТН записує назви спеціалізованих форм товарних накладних, їх номери і дати виписки;
- у рядку "Всього відпущено на суму" вантажовідправник записує прописом загальну вартість відвантажених товарів;
- у рядку "Відпуск дозволив" - вказує посадову особу, відповідальну за відвантаження товарно-матеріальних цінностей, яка своїм підписом засвідчує достовірність зроблених записів і дозволяє відправку вантажу.
Після прибуття автомобіля і навантаження товарно-матеріальних цінностей вантажовідправник:
- у відповідних рядках заголовку ТТН на підставі наданого водієм подорожнього листа записує номер подорожнього листа, до якого додається ТТН, найменування перевізника, що виконує перевезення вантажу, прізвище і ініціали водія, марки і державні номери відповідно автомобіля і причепів, що прибули під навантаження;
У розділі "Відомості про вантаж" записує:
- у графі 8 "З вантажем слідують документи" - найменування і номери документів, прикладених до ТТН (товарних, залізничних накладних, сертифікатів, посвідчень, свідоцтв і т.п.). Вказані документи водій-експедитор приймає і передає разом з вантажем вантажоодержувачу;
- у графі 9 "Вид пакування" - записує вид пакування, в якому перевозиться вантаж (скорочено: "ящ.", "корз.", "боч.", "пак." і т.д.). При пред'явленні до перевезення неупакованого вантажу вказується скорочено "н/у";
- у графі 10 "Кількість місць" - вказує кількість місць по кожному з приведених у графі 1 найменуванню вантажу і кожному виду упакування. При перевезенні вантажу пакетами на піддонах указує кількість пакетів, при перевезенні вантажу навалом, насипом або наливом вносить відповідний запис і кількість місць не указує.
При перевезенні вантажу нетоварного характеру в ТТН графи 1, 2, 4-10 не заповнює:
- у графі 11 "Спосіб визначення маси" вантажовідправник вказує, яким способом визначена маса вантажу, та при зважуванні - тип вагів, ("тов.ваги", "авт.ваги" і т.п.). Якщо маса вантажу визначена за стандартом, заміром або розрахунково - робить відповідний запис;
- у рядках, де фіксують факт прийняття-передачі вантажу, матеріально відповідальна особа вантажовідправника, яка відпускає вантаж, наносить відбиток пломби, за якою проводилося пломбування (при перевезеннях вантажів під пломбою - у контейнерах, цистернах і т.п.), а також прописом - загальну кількість місць вантажу (контейнерів), загальну масу зданого для перевезення вантажу в тоннах з точністю до 0.01;
- у рядку "Прийняв водій-експедитор" водій вказує прізвище, ініціали і власним підписом на всіх примірниках ТТН стверджує зразок відбитку пломби, кількість місць, маси вантажу і номерів контейнерів, прийнятих до перевезення.
За умов прийняття
Фото Капча