Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика діяльності транспортно-експедиторського підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

до перевезення товарно-матеріальних цінностей довіреною особою вантажоодержувача у рядку "Вантаж одержав" ця особа записує власні прізвище, ініціали, посаду і стверджує факт одержання вантажу власним підписом, у рядку "Підпис вантажоодержувача", зверху вантажовідправник проставляє номер доручення, дату його видачі та ким видане;

У розділі "Вантажно-розвантажувальні операції" вантажовідправник у рядку "Навантаження" записує:
- у графі 15 "Виконавці" - найменування організації, яка виконує навантажувальні операції (перевізник, вантажовідправник, спеціалізована організація і т.і.);
- у графі 16 "Спосіб" - спосіб навантаження (ручний, механізований, наливом, із бункера і т.і.), найменування механізму, яким виконують навантажувальні роботи, та його характеристику (вантажопідйомність, місткість ковша та інше);
- у графах 18 і 19 "Прибуття", "Вибуття" - час (години, хвилини) прибуття автомобіля під навантаження і вибуття його після закінчення операції, у графі 20 "Час простою" - час (години, хвилини) простою під навантаженням. Часом прибуття автомобіля під навантаження є час пред'явлення водієм подорожнього листа у в'їзних воріт (на контрольно-пропускному пункті) або особі, відповідальній за відвантажування товару. Навантаження вважається закінченим після вручення водію належним чином оформленої ТТН.
У випадках, коли за одну їздку вантаж завантажено по декількох ТТН, час прибуття під навантаження записують в першій з них, час вибуття з-під навантаження - в останній ТТН, а в решті ТТН відповідні графи прокреслюються.
При перевезенні вантажу по талонах і оформленні декількох їздок з вантажем однією ТТН (згідно з пунктом 2.6. Інструкції) у графі 18 записують час прибуття під навантаження першим рейсом (їздкою), у графі 19 - час вибуття від вантажовідправника після оформлення ним ТТН, у графі 20 указують загальний час (години, 
хвилини) простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням по всіх оформлених талонах:
- у графах 21, 22 "Додаткові операції" вантажовідправник вказує виконані при навантаженні додаткові операції (зважування, аналіз, перелічення і т.і.) із записом їх кількості та витраченого часу (хвилини);
- у рядку "Транспортні послуги" - перелічує транспортні послуги, виконані водієм при навантаженні (пакування, зв'язування вантажу, укривання брезентом і т.і.), вказує їх кількість;
- у графі 23 "Підпис відповідальної особи" представник вантажовідправника, відповідальний за проведення навантажувальних робіт, стверджує власним підписом достовірність вказаних реквізитів.
Заповнення товарно-транспортної накладної на шляху доставлення вантажу.
Якщо проводиться зміна адреси призначення, то в рядку "Переадресування" вносять зміни у всіх трьох примірниках ТТН, які знаходяться у водія. Реквізити в рядках "Вантажоодержувач" і "Пункт розвантаження" закреслюють (так, щоб їх можна було прочитати) і у рядку "Переадресування" проставляють реквізити нового вантажоодержувача. Ці записи стверджують підписом відповідального представника перевізника.
У разі необхідності перевантажування вантажу на другий автомобіль на шляху його доставлення, у рядках "Автопідприємство", "Водій" і "Автомобіль" раніше вказані реквізити закреслюють (так, щоб їх можна було прочитати) і записують нові дані. Ці записи стверджує підписом відповідальна особа перевізника, яка керує перевантаженням. Крім того, факт передачі вантажу від одного водія-експедитора другому засвідчується актом установленої форми, про що робиться відповідна відмітка на вільному місці зворотньої сторони ТТН, де записується номер акту, дата складання та його короткий зміст ("Про нестачу місць", "Про порушення пломби" і т.і.).
Заповнення товарно-транспорної накладної у вантажоодержувача. Після доставки вантажу водій-експедитор здає три примірника ТТН представникові вантажоодержувача, відповідального за прийняття вантажу, який під копіювальний папір у розділі "Вантажно-розвантажувальні операції" в рядку "Розвантаження" вказує:
- у графі 15 "Виконавці" - найменування організації, що виконує розвантажувальні роботи (перевізник, вантажоодержувач, спеціалізована організація і т.і.);
- у графі 16 "Спосіб" - спосіб розвантаження (ручний, механізований, самоскидом, зливанням і т.і.), найменування механізму, яким виконують розвантажувальні роботи та його характеристику (вантажопідйомність, місткість ковша та інше);
- у графах 18, 19 "Прибуття", "Вибуття" - час (години, хвилини) прибуття автомобіля під розвантаження і вибуття його після закінчення операції, у графі 20 "Час простою" - час (години, хвилини) простою під розвантаженням. Часом прибуття автомобіля під розвантаження є час пред'явлення водієм подорожнього листа у в'їзних воріт (на контрольно-пропускному пункті) або особі, відповідальній за оприбуткування товару. Розвантаження вважається закінченим після вручення водію належним чином оформленої ТТН;
- у графах 21, 22 "Додаткові операції" - виконані при розвантаженні і прийманні вантажу додаткові операції (зважування, перелічення, аналіз і т.і.) із записом їх кількості та витраченого часу (хвилини);
- у рядку "Транспортні послуги" перелічує транспортні послуги, виконані водієм при розвантаженні, указує їх кількість;
- у графі 23 "Підпис відповідальної особи" - стверджує своїм підписом достовірність вказаних реквізитів;
- у рядках, де фіксують факт прийняття-передачі вантажу, матеріально відповідальна особа вантажоодержувача наносить відбиток пломби, якою проведено пломбування доставленого вантажу (при перевезенні вантажу під пломбою - у контейнерах, цистернах і т.і.), а також прописом - загальну кількість місць вантажу (контейнерів), загальну масу вантажу в тоннах з точністю до 0.01. 
У рядку "Прийняв" - записує власну посаду, прізвище, ініціали і підписом та штампом вантажоодержувача стверджує прийняття вантажу;
- у рядку "Здав водій-експедитор" водій власним підписом засвідчує здачу вантажу вантажоодержувачу.
Третій і четвертий примірники ТТН, завірені підписами та печатками (штампами) вантажовідправника і вантажоодержувача, разом з подорожнім листом водій здає диспетчеру перевізника.
Заповнення товарно-транспортної накладної перевізником. 
У верхньому правому
Фото Капча