Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Християнську етику - кожному навчальному закладу України

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УД К 37. 017. 93.
                                                                                                             Наталія КАТЕРИНЧИК,
                                                                                                             здобувач кафедри педагогіки МЕГУ
 
ХРИСТИЯНСЬКУ ЕТИКУ - КОЖНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ
 
Анотація
Дана доповідь доводить, що виховання підростаючого покоління на принципах християнської етики – запорука процвітання суспільства і нації.
 
Аннотация
Этот доклад утверждает, что воспитание подрастающего поколения на принципах христианской етики – залог процветания общества и нации.
 
Annotation
This report demonstrates that education of grow up generation which basis on principles of christian ethnic guarantee prosperity of society and nation nowadays.
 
Досвід багатьох країн світу переконливо доводить, що запорукою процвітання будь-якої нації є здорова духовна сфера. Моральність нації- основа духовності стійкості та спадкоємності її історичного буття. Двохтисячолітня історія християнства довела, що духовна міць кожної нації, кожної окремої людини залежить від глибини щирості та послідовності сприйняття моральних цінностей релігії, а більш як тисячолітній досвід життя українського народу на принципах і засадах християнства переконливо доводить його стійкість і непорушність.
І дійсно, хто був найбільш впливовою Особою всіх часів і народів, хто був найбільшим Учителем, хто зробив найбільше добра для людства і хто жив найсвятішим життям на землі? Відповідь одна – Ісус Христос. Представники всіх релігій світу визнають, що ніколи не було людини, подібної до Ісуса Христа. Він унікальна Особа всіх віків і народів. Ісус змінив напрямок розвитку історії. Незвичайне життя Христа, звершені Ним чуда, Його слава і безсмертна наука, Його смерть на хресті, Його воскресіння і Його вознесіння на небеса все це вказує, що Він був незвичайною людиною, а більше людини – Він був Боголюдиною.
Ісус сам заявляв: «Я й Отець-одне»/їв. 10; 30/»Хто бачив Мене, той бачив Отця»/їв. 14: 20/.
«Я -Дорога, Правди і Життя. До Отця не приходить, ніхто, якщо не через Мене»/їв. 14: 6/.
Грандіозні соціальні катастрофи XX століття призвели до глибокого духовного спустошення і моральної деградації українського суспільства. За цих умов цінності християнської моралі, етики з новою силою доводять свою життєвість і величезне значення для виховання кожної особистості й виживання нації. Разом з тим трагічний досвід сучасності та різке прискорення темпів розвитку цивілізації в наступному третьому тисячоліттті потребують пошуків нових методів і форм виховання, які б повною мірою враховували турботи і запити нашого суспільства, відповідали б його духовним потребам.
Демократизація нашого суспільства, утвердження в ньому засад толерантності передбачають розвиток християнської моралі та етики, але одночасно висувають перед християнським вихованням нові історичні вимоги. Перш за все – це повага до визнаних на міжнародному рівні прав людини і дитини, культивування терпимості і міжконфесійного взаєморозуміння на основі спільних загальногуманістичних і релігійних цінностей.
Ми глибоко переконані, що реформування українського суспільства на демократичних засадах не може здійснитися без звернення кожної людини до перевірених життям християнських цінностей. Основа суттєвих зрушень у сучасному суспільстві – це кожна окрема людина, кожна сім я.
Кожна людина спроможна вплинути на глибокі зміни в суспільстві, якщо вона сповідує чесність і порядність у міжособистісних стосунках. Важливою запорукою є релігійна толерантність та міжконфесійна терпимість і згода в межах самого християнства. Але завжди слід пам'ятати, що рух у бік християнської моралі і етики відкриває шлях до демократії, політичного і соціально-екомомічного розвитку. Кожна моральна людина спроможна зробити суттєвий внесок у справу незалежності України, що так важливо у наш час. І зараз, коли здійснюється відродження національної свідомості і духовності, ми знову повертаємося до необхідності доповнення науково-засадничого світогляду релігійним, особливо в галузі християнської етики, тому що Всевишній Бог і його Улюблений Син наш Господь і Спаситель Ісус Христос є найвищими джерелами абсолютних моральних цінностей. Визнання цієї істини спонукає до духовного вдосконалення.
Тому таке важливе значення набуває вивчення основ християнської етики в навчальних закладах України. Наш дванадцятирічний досвід вивчення основ християнської етики з молодшими школярами на громадських засадах підтверджує ці актуальні думки.
Ми вивчаємо християнську етику з дітьми в позаурочний час за бажанням батьків і дітей. Кожен урок починаємо з христової молитви «Отче наш», що одразу налаштовує дітей на серйозний лад. Потім проводимо бесіду за темою програми, після чого йде розповідь вчителя, читання матеріалу з теми по Біблії для дітей, згодом відповіді на запитання, які вміщені після матеріалувивченої теми. Особливу увагу приділяємо читанню уривків з оригіналу самої Біблії і розповідям учнів та коментарям вчителя. Все це привчає дитину, а згодом і дорослу людину систематично читати і вивчати Біблію, що так необхідно в житті кожної людини.
Вивчаючи з дітьми Слово Боже, основи християнської етики, ми даємо зрозуміти дитині, що вона не самотня в цьому світі, що на небі є Бог Отець і Син Божий та Син Людський, наш Спаситель Господь ІсусХристос. котрі турбуються про віруючих людей, оберігають їх від всяких негараздів.
З досвіду викладання основ християнської етики бачимо, наскільки високо такі знання підносять моральність дітей, сприяють вихованню людяності, милосердя, стриманості, значною мірою гуманізують навчально-виховний процес у школі, що так важливо і необхідно в наш складний і суперечливий час.
Щорічні науково-практичні конференції «Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процессі духовного відродження України» в Острозі ось уже декілька років вносять пропозицію, щоб вивчення христи-янсь-кої етики і моралі було обов'язковим предметом за рахунок шкільного компоненту годин, як це має місце в західному регіоні України, де вивчення цього вкрай важливого предмета починається з першого класу і закінчується випускним, що дає високі позитивні наслідки в навчанні і вихованні дітей.
Зв'язного тексту, усні та письмові характеристики персонажів Біблії, перекази та твори учнів, відповіді на контрольні запитання тощо.
Останнім часом пролунали думки, що в школі слід вивчати лише Новий Заповіт. На нашу думку, це хибне твердження. Слід вивчати з дітьми і Старий Заповіт, тому що в ньому міститься багато повчальних і виховних оповідей. Тим більше, що обидва Заповіти- це єдине Божественне Одкровення для людства світу. Книги Старого заповіту були написані в очікуванні Месії- Царя, тобто Спасителя Ісуса Христа. Тому Новий Заповіт огранічно пов'язаний зі Старим Заповітом, він є продовженням і завершенням Божого плану спасіння людства. Центральною Особою всіх книг Біблії є Ісус Христос. Герої старозавітних книг були яскравими прообразами Ісуса Христа: спасаюча сила пасхального ягняти вказували на Нього, манна в пустині, принесення в жертву чистих тварин, мідний змій та інші прообрази вказували на майбутній прихід Викупи-теля і Спасителя Ісуса Христа. Не говорячи про те, що старозавітні пророки за велінням Бога Отця повністю передбачили прихід на землю, народження, проповіді, мученицьку смерть, Воскресіння і Вознесіння на небо нашого Господа Ісуса Христа. Тим більше, що Біблію, зокрема Старий Заповіт визнають за основу свого релігійного вчення три великі релігії світу: християнство, юдаїзм та іслам, а значить сповідує половина людства.
Ніхто в світі не вплинув на оточуючий світ більше за Ісуса Христа. Його життя і вчення, Його божественна мораль і духовність у великій і вирішальній мірі визначили долю окремих людей і цілих народів, їх країн.
Ми з усією впевненістю і переконаннням можемо сказати, що історія людства – це історія Ісуса Христа. Упродовж більше двох тисяч років Спаситель був є і буде центральною і найвеличнішою Особою людства. Описати найрізноманітніший вплив Христа на світ і людську цивілізацію просто неможливо. Тріумфальний хід Христового величного вчення переконливо присутній в галузі соціальних перетворень, медицини, діловій сфері, різних галузях наук. Високі християнські ідеали глибоко проникли в різні галузі мистецтва, культури, літератури. Скільки чудових картин, скульптур на христи-янську тематику створили Рембрант, Леонардо да Вінчі, Мікельаджело, Рафаель тощо. Духовна музика Баха, Бетховена, Генделя та інших актуально звучить в наш час. А який великий вплив на українську культуру, мистецтво, літературу мала християнська тематика. Згадаймо Псалми Куліша, Тараса Шевченка, Степана Ру-данського, Ліни Костенко, поему «Мойсей» Івана Франка, «Молитву» Катерини Мотрич про нашу мову, « Молитву» Дмитра Павличка, духовні мотиви в творчості Лесі Українки, Павла Тичини, Максима Рильського, Михайла Коцюбинського, Б. -І. Антонича, Івана Драча та багато інших широко використовува-лив в своїй творчості, не говорячи про видатних художників, композиторів, зокрема «Духовний Гімн України» на слова Кописького, музику Миколи Лисенка.
У галузі освіти та педагогіки вплив Ісуса Христа найбільш значний і послідовний.
Згадаймо, що в козацькій Україні створювалися школи, де глибоко вивчалося Слово Боже і Україна на той час була однією з перших держав у Європі та світі по рівню духовності, освідченості, культури. Наш геній і пророк Тарас Шевченко в кінці свого життя створив за власний кошт Буквар на широку християнську тематику, а видатні наші письменнники та вчені Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Іван Пулюй, Іван Огієнко плідно працювали над перекладом Біблії на рідну мову. ВидатнІ українські педагоги Костянтин Ушинський, Григорій Ващенко, Софія Русова, Василь Сухомлин-ський та Інші вважали високі І благородні християнські духовні Ідеали головними І геніальними в навчально-виховній роботі з дітьми та молоддю. Все це дало підставу нашому геніальному філософу Григорію Сковороді сказати про Біблію: «СІя книга вічная, Книга Божія, Книга Небесная».
Останнім часом дещо зрушилося питання підготовки програм та викладання християнської етики в навчальних закладах України. НауковцІ-педагоги в погодженні з усіма християнськими конфесіями України підготували І опублікували програму з християнської етики в 5-6-х класах, а в м. Києві почали вивчатися «Християнська етика в українській культурі». Цьому важливому пи-таню пильну увагу почав приділяти Президент України. На Всеукраїнській нараді «З любов'ю та турботою до дітей», що проходила в Житомирі 13 березня цього року Президент підтримав Ініціативу Києва в запровадженні викладання курсу «Християнська етика в українській культурі» в молодших класах. Зокрема В. А. Ющенко сказав: «Чим швидше ми дамо дітям духовну освіту, тим менше перед нами буде поставати проблема відсутності духовних цінностей, тим вищим буде рівень моральності нашого суспільства. Я готовий подати руку допомоги у такому складному питанні, як дитяче виховання. Було зазначено, що вивчення християнської етики не є навчанням релігії в школі. Предмети духовно-морального змісту є дисциплінами навчально-виховного та культурологічного спрямування, покликаними допомогти дитині в закладенні фундаменту власних життєвих цінностей, допоможуть дітям знайти відповідь на одвічне питання, що є добро, а що є зло, навчать їх у своїх власних вчинках керуватися високими моральними принципами.
На заключному засіданні учасники Всеукраїнського семінару висловили підтримки Ініціативі щодо впровадження предметів духовно-морального спрямування в навчальний процес сучасної школи І прийняли звернення до Президента України, Прем»єр-МІнІстра, освіти І науки. У якому зазначається, що сучасне українське суспільство переживає духовну кризу, яка значною мірою зумовлена відсутністю системного підходу в сфері морального виховання, чітко окреслених орієнтирів, моральних І духовних пріоритетів. Тому нагальною є необхідність виховання дітей та молоді на традиційних для українського народу християнських цінностях, що Історично формували його духовність, мораль І національну свідомість.
Учасники семінару визнали за необхідне:
 • запровадження системного підходу до вивчення предметів духовного і морального змісту»Основи християнської етики», « Християнська етика в українській культурі» тощо, в усіх навчальних закладах України;
 • забезпечення за рахунок державного фінансування друкування програм, підручників. посібників та їх науково-методичних матеріалів для викладання цих предметів;
 • забезпечення оптимальних умов підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для викладання предметів духовно-морального спрямування.
Учасники Всеукраїнського семінару висловили сподівання на розуміння і підтримку відповідальних осіб, організацій і установ, усієї громадськості стосовно важливості формування цілісного світогляду підростаючого покоління, прищеплення йому любові до України, до Бога і свого ближнього, виховання почуттів милосердя, патріотизму та високих моральних якостей за допомогою предметів духовно-морального спрямування.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Біблія. Українське біблійне товариство. В., 1991.
 2. Біблія для дітей. К., 1994.
 3. Моя первая священная История. К, « Велес», 1992.
 4. Бог говорить до Своїх дітей. Рим, 1992.
 5. Мариан м. Скуллєнд. Християнскоє вероучение для детей. М., 1993.
 6. Світло з неба- К., «Веселка», 1992.
 7. Поширений катахизис. «Воскресіння», 1992.
 8. Катехизм християнської віри. 1990.
 9. Библейская Энциклопедия. «Свет на Востоке», 1989.
 10. Я. Войцешко, Н. Катеринчик. Біблійні уроки для дітей та їх наставник/. – Костопіль, 2001.
 11. Я. Войцешко, Н. Катеринчик. Християнська етика – основа виховання дитини і суспільства. – Костопіль, 2005.

 

Фото Капча