Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Християнську етику - кожному навчальному закладу України

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УД К 37. 017. 93.
                                                                                                             Наталія КАТЕРИНЧИК,
                                                                                                             здобувач кафедри педагогіки МЕГУ
 
ХРИСТИЯНСЬКУ ЕТИКУ - КОЖНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ
 
Анотація
Дана доповідь доводить, що виховання підростаючого покоління на принципах християнської етики – запорука процвітання суспільства і нації.
 
Аннотация
Этот доклад утверждает, что воспитание подрастающего поколения на принципах христианской етики – залог процветания общества и нации.
 
Annotation
This report demonstrates that education of grow up generation which basis on principles of christian ethnic guarantee prosperity of society and nation nowadays.
 
Досвід багатьох країн світу переконливо доводить, що запорукою процвітання будь-якої нації є здорова духовна сфера. Моральність нації- основа духовності стійкості та спадкоємності її історичного буття. Двохтисячолітня історія християнства довела, що духовна міць кожної нації, кожної окремої людини залежить від глибини щирості та послідовності сприйняття моральних цінностей релігії, а більш як тисячолітній досвід життя українського народу на принципах і засадах християнства переконливо доводить його стійкість і непорушність.
І дійсно, хто був найбільш впливовою Особою всіх часів і народів, хто був найбільшим Учителем, хто зробив найбільше добра для людства і хто жив найсвятішим життям на землі? Відповідь одна – Ісус Христос. Представники всіх релігій світу визнають, що ніколи не було людини, подібної до Ісуса Христа. Він унікальна Особа всіх віків і народів. Ісус змінив напрямок розвитку історії. Незвичайне життя Христа, звершені Ним чуда, Його слава і безсмертна наука, Його смерть на хресті, Його воскресіння і Його вознесіння на небеса все це вказує, що Він був незвичайною людиною, а більше людини – Він був Боголюдиною.
Ісус сам заявляв: «Я й Отець-одне»/їв. 10; 30/»Хто бачив Мене, той бачив Отця»/їв. 14: 20/.
«Я -Дорога, Правди і Життя. До Отця не приходить, ніхто, якщо не через Мене»/їв. 14: 6/.
Грандіозні соціальні катастрофи XX століття призвели до глибокого духовного спустошення і моральної деградації українського суспільства. За цих умов цінності християнської моралі, етики з новою силою доводять свою життєвість і величезне значення для виховання кожної особистості й виживання нації. Разом з тим трагічний досвід сучасності та різке прискорення темпів розвитку цивілізації в наступному третьому тисячоліттті потребують пошуків нових методів і форм виховання, які б повною мірою враховували турботи і запити нашого суспільства, відповідали б його духовним потребам.
Демократизація нашого суспільства, утвердження в ньому засад толерантності передбачають розвиток християнської моралі та етики, але одночасно висувають перед християнським вихованням нові історичні вимоги. Перш за все – це повага до визнаних на міжнародному рівні прав людини і дитини, культивування терпимості і міжконфесійного взаєморозуміння на основі спільних загальногуманістичних і релігійних цінностей.
Ми глибоко переконані, що реформування українського суспільства на демократичних засадах не може здійснитися без звернення кожної людини до перевірених життям християнських цінностей. Основа суттєвих зрушень у сучасному суспільстві – це кожна окрема людина, кожна сім я.
Кожна людина спроможна вплинути на глибокі зміни в суспільстві, якщо вона сповідує чесність і порядність у міжособистісних стосунках. Важливою запорукою є релігійна толерантність та міжконфесійна терпимість і згода в межах самого християнства. Але завжди слід пам'ятати, що рух у бік християнської моралі і етики відкриває шлях до демократії, політичного і соціально-екомомічного розвитку. Кожна моральна людина спроможна зробити суттєвий внесок у справу незалежності України, що так важливо у наш час. І зараз, коли здійснюється відродження національної свідомості і духовності, ми знову повертаємося до необхідності доповнення науково-засадничого світогляду релігійним, особливо в галузі християнської етики, тому що Всевишній Бог і його Улюблений Син наш Господь і Спаситель Ісус Христос є найвищими джерелами абсолютних моральних цінностей. Визнання цієї істини спонукає до духовного вдосконалення.
Тому таке важливе значення набуває вивчення основ християнської етики в навчальних закладах України. Наш дванадцятирічний досвід вивчення основ християнської етики з молодшими школярами на громадських засадах підтверджує ці актуальні думки.
Ми вивчаємо християнську етику з дітьми в позаурочний час за бажанням батьків і дітей. Кожен урок починаємо з христової молитви «Отче наш», що одразу налаштовує дітей на серйозний лад. Потім проводимо бесіду за темою програми, після чого йде розповідь вчителя, читання матеріалу з теми по Біблії для дітей, згодом відповіді на запитання, які вміщені після матеріалувивченої теми. Особливу увагу приділяємо читанню уривків з оригіналу самої Біблії і розповідям учнів та коментарям вчителя. Все це привчає дитину, а згодом і дорослу
Фото Капча