Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Художньо-мистецьке життя майя

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика культури давніх майя
1.1 Історії формування цивілізації майя
1.2 Система державної влади і суспільний устрій
1.3 Релігійні та міфологічні уявлення
1.4 Наукові надбання
Розділ 2. Художньо-мистецьке життя майя
2.1 Стародавнє письмо та література
2.2 Музика і театр
2.3 Архітектура, живопис та скульптура
Висновки
Література
 
Вступ
 
Своєрідною чарівністю наділена культура доколумбової Америки-культура майя, ацтеків та інків, які міцно пов'язані спільністю міської цивілізації. Істотним є те, що в Мезоамернці та Перу, подібно до Месопотамії, Давнього Єгипту та ін., процес виникнення і розвитку міста приходив у “чистому” вигляді, без впливу із зовні з боку більш високих культур. Напевно, можна вважати доведеним, що в цих первинних осередках культури найбільш ранньою формою територіально-політичної організації ранньокласових суспільств були міста-держави.
На початку XX століття перед дослідниками постала проблема вивчення напів-забутих культур, зокрема культури давніх майя. Актуальність даної теми полягає у вивченні та аналізу маловідомих свідчень та знань про їх звичаї, традиції, адже культури різних народів не є ізольовані, вони впливають одна на одну.
Таким чином, обгрунтувавши актуальність теми нашого дослідження, можемо поставити за мету: уявити в культурологічній єдностй здобутки майя в усіх ділянках духовної практики. Для цього потрібно виконати такі завдання:
- проаналізувати історію формування цивілізації майя;
- дослідити систему державної влади та суспільний устрій;
- охарактеризувати наукові надбання майя;
- виявити релігійні та міфологічні уявлення давніх майя;
- розглянути особливості писемності та літератури майя;
- проаналізувати музичне й театральне мистецтво;
- ознайомитися з досягненнями майя в архітектурі, скульптурі та живопису.
Елементи культури доколумбової Америки органічно вплелися в духовну практику Латиської Америки, їх використовують архітектори та скульптори, художники та письменники, поети та композитори. У художній твортості, відчувається колорит різних культур доколумбової Америки.
Серед усіх культур Мезоамерики можна виділити найдавнішу – культуру майя, яка не зникла безслідно, незважаючи на зусилля іспанських завойовників та ченців. Вона впливає і сьогодні, на культуру народів латиноамериканських країн, таким чином роблячи свій внесок у скарбницю світової культури.
Об'єкт дослідження: культура давніх майя.
Предмет дослідження: художні уявлення, наукові концепції, естетичні переконання, світоглядні принципи.
Дослідження культури давніх майя розпочалося в добу середньовіччя, її проблемами переймалися провідні науковці світу, зокрема Гуляєв В. («Города-государства майя»), Кинжалов Р. («Культура древних майя»), Рус А. («Народ майя»), Сод Д. («Большие культуры Мезоамерики»), Стінгл М. («Индейцы без томагавков»).
У своїй праці, «Города-государства майя», [4] Гуляєв В. детально описує особливості забудови міста, архітектурних пам'яток, живопису, скульптури тощо, акцентуючи увагу на подібності до древньогрецьких.
Найбільше уваги характеристики традицій, звичаїв та обрядів, релігійних вірувань та міфологічних уявлень приділяє Кинжалов Р у праці «Культура древніх майя», [8] де подається аналіз тенденцій культурного розвитку древніх майя.
Рус А. в книзі «Народ майя» [13] послідовно викладає основні етапи розвитку культури майя, історію їх виникнення, характеризує систему державної влади і соціальну структуру суспільства.
Соді Д. у книзі «Большие культуры Мезоамерики», [15] на прикладі найвеличніших цивілізацій древнього світу викладає історичні події та явища культури, які визначили сучасну епоху.
У величезній праці «Индейцы без томагавков» Стригла М. [16] розглядається культура ведучих регіонів світу, дається опис та характеристика найдревніших індіанських, американських та інших найбільш древніх цивілізацій.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що розглядаються мистецькі питання в контексті розвитку культури майя.
Структура даного дослідження включає: вступ, 2 розділи, висновки, список літератури та додатки.
Обсяг роботи складає сторінок.
Джерельна база найменувань.
 
Розділ 1. Загальна характеристика культури давніх майя
 
1.1 Історія формування цивілізації майя
 
Рік починається на Півночі,
Його покровитель – Білий звір.
Його ноша пожива,
Цілий рік буде достаток.
(З Дрезденського рукопису майя)
 
Найбільш оригінальною і високорозвиненою серед мезоамериканських цивілізацій вважається цивілізація Майя (3000 р. до н. е). Цей народ називають одним із найвидатніших народів та племен, які володіли геніальними творчими здібностями.
Півтори тисячі років тому майя жили майже ізольовано на територіях сучасних мексиканських штатів (Юкатан, Кампече, Табасько, Чьяпаса, Кістана Роо, Гватемали, Белізи і західного Гондурас). Точно не відомо, коли саме виникла ця культура. Довгий час цю дату пов'язували з кінцем першого тисячоліття до н. е. Проте не так давно виявлені в районі Куельйо (північний Беліз) дерев'яні вироби датуються 2750-2450 рр. до н. е. Тому можна вважати, що культура Майя – сучасниця Ольмекської цивілізації. Можливо, у них одне прадавнє джерело. [10]
Кидаючи виклик природі, всупереч логіці, майя побудували свої унікальні міста у важкодоступних джунглях, далеко від води, в той час як всі подібні цивілізації світу виникали в долинах великих рік з родючими землями і сухим теплим кліматом.
У доколумбовій Америці майя жили, не маючи будь-яких стосунків зі своїми індіанськими сусідами. Іспанські конкістадери познайомилися з майя вже в 1502 році, майже на 20 років раніше, ніж ацтеками, і на 30 років раніше, ніж з
Фото Капча